Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Kategoria : Wszystkie znaki drogowe

Wszystkie znaki drogowe z opisem – nauka

Znaki drogowe – informacyjne

Znaki informacyjne wskazują kierującemu pojazdem na rodzaj drogi, sposób poruszania się niej, a także informują o obiektach znajdujących się w pobliżu. Mogą one na przykład informować o drodze z pierwszeństwem przejazdu, drodze dla rowerów, drodze jednokierunkowej, przejściu dla pieszych, drodze ekspresowej i wielu innych. Dodatkowo informują o obiektach które znajdują się przy drodze, lub w jej pobliżu takich jak na przykład: Szpital, Policja, stacja paliw, poczta, myjnia, wulkanizacja, hotel czy punkt informacji turystycznej. Pod znakami mogą być umieszczone tabliczki z określonymi informacjami.

Znaki drogowe – nakazu

Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze. Wyjątek stanowi znak C-16 oznaczający drogę dla pieszych. Za pomocą znaków nakazu uczestnik drogi informowany jest o sposobie poruszania się. Może to dotyczyć kierunku jazdy, minimalnej prędkości i nakazu używania łańcuchów antypoślizgowych. Znaki te mają kształt koła o niebieskim tle, a symbole zamieszczone wewnątrz są koloru białego. Wyjątek stanowi znak C-17 który ma kształt prostokąta i wskazuje kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Kierowca zobowiązany jest do natychmiastowego zastosowania się do znaku, gdyż w przeciwnym wypadku może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Znaki drogowe – ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze informują uczestnika ruchu o niebezpieczeństwach jakie mogą wystąpić na drodze lub o niebezpieczeństwach, które już na niej występują. Do pierwszej grupy należą znaki ostrzegające na przykład przed zwierzyną leśną lub gospodarczą, a także przed zjawiskami uzależnionymi od warunków pogodowych. Druga grupa to znaki informujące o niebezpieczeństwach, które na stałe występują na drodze. Mogą to być na przykład znaki ostrzegające przez niebezpiecznym zakrętem, czy skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną. Równocześnie zobowiązują kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności. Znaki te mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest do góry. Wyjątek stanowi znak #A-7 – ustąp pierwszeństwa, który jest skierowany wierzchołkiem w dół.

Znaki drogowe – zakazu

Jak wyglądają znaki zakazu? Co oznaczają? Znaki zakazu mają na celu ustalić organizację ruchu i poprawić bezpieczeństwo na jezdni. Doskonale uzupełniają się z pozostałymi znakami, które znajdziemy na drodze. Przykładem może być znak ostrzegawczy informujący o nierównej drodze i towarzyszący mu znak ograniczający prędkość. Maja one kształt koła z czerwoną obwódką, a wewnątrz znajdziemy czarny symbol na białym tle. Wyjątek stanowią trzy znaki zakazu: stop, strefa ograniczonego postoju oraz strefa ograniczonej prędkości. Pod znakiem może zostać umieszczona tabliczka T-20, wskazująca długość odcinka na którym obowiązuje dany zakaz, lub tabliczka T-21 wskazująca odległość znaku do miejsca od którego, lub w którym ten zakaz obowiązuje.

Nasz kanał na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrvfTa7uVHkyWDAL5QLRobg

Wszystkie znaki drogowe

Znaki o zmiennej treści poinformują o niebezpieczeństwie

teoriabiznesu.pl
Na stronie Gov.pl czytamy o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o sukcesywnym wdrażaniu znaków drogowych o zmiennej treści. Zmienne treści mają usprawnić ruch Zmienne treści na znakach drogowych mają na celu usprawnić ruch pojazdów, zapewnić bezpieczeństwa jego uczestnikom i osobom postronnym oraz ułatwić korzystania z drogi.......
Znaki informacyjne

Co oznacza znak drogowy D-35? Przejście podziemne

teoriabiznesu.pl
Znak D-35 i D-36: Przejście podziemne / naziemne dla pieszych. D-35a: Schody ruchome Znak D-35 oznacza przejście podziemne dla pieszych Znak D- 36 oznacza przejście nadziemne dla pieszych Znak D-35a oznacza schody ruchome w dół Znak D-36a oznacza schody ruchome w górę Znaki te informują o możliwości przejścia dla pieszych......
Znaki informacyjne

Znak drogowy D-7 i D-8: Droga ekspresowa

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy D-7? Znak drogowy D-7 oznacza początek, lub kontynuację drogi ekspresowej. Zobacz film: W Polsce droga ekspresowa oznaczona jest literą S i wyraża ją znak E-15D Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie do 3,5 ton dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej dwujezdniowej to 120......
Wszystkie znaki drogowe

Znak F-1 i F-2: Przejście graniczne; Przekraczanie granicy zabronione

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak F-1? Przejście graniczne Znaki F-1 oznacza przejście graniczne i należy do znaków uzupełniających. Stosuje się go, aby poinformować uczestników ruchu o przejściu granicznym, które otwarte jest dla ruchu. Nazwa przejścia granicznego jest umieszczona na znaku. Znak F-1 został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak nakazu C-18 i C-19: Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak nakazu C-18? Drogowy znak nakazu  C-18 to nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych i oznacza obowiązek ich stosowania na drodze, na której ten znak został umieszczony. Kierujący pojazdem silnikowym zobowiązany jest do umieszczenia łańcuchów przeciwpoślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych. Znak C-19 oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-14 i C-15: Prędkość minimalna / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C14 i C15? Znak C-14 oznacza prędkość minimalną. Zobowiązuje on kierowcę do poruszania się z prędkością nie mniejsza niż ta wyrażona na znaku w kilometrach na godzinę zachowując przy tym  szczególną ostrożność. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: kierujący jest zobowiązany jechać......
Wszystkie znaki drogowe Znaki zakazu

Znak drogowy B-42: Koniec zakazów

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B-42? Znak B-42 oznacza koniec zakazów, tym samym odwołując zakazy wyrażone 5  znakami drogowymi: B-23 zakaz zawracania i tym samym oznacza koniec zakazu zawracania B-25 zakaz wyprzedzania i tym samym oznacza koniec zakazu wyprzedzania B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe i tym samym oznacza koniec zakazu......
Wszystkie znaki drogowe Znaki informacyjne

Znak drogowy D-9 i D-10: Autostrada / Koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy D9? Znak informacyjny D-9 oznacza początek, lub kontynuację autostrady. Może mu towarzyszyć tabliczka T-28 wskazującą, że za przejazd tą drogą jest pobierana opłata. Autostrada jest drogą dwujezdniową, na której można poruszać się z prędkością nie większą niż 140 km/h. Kierujący powinien zwrócić jednak uwagę na występujące......
Wszystkie znaki drogowe

Zielony znak miejscowości E-17a – Jaka prędkość?

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy E17a i E18a? Jaka prędkość obowiązuje po przekroczeniu zielonego znaku miejscowości? Co oznacza znak drogowy E17a i E18a? Zielony znak kierunku i miejscowości E-17a dosłownie oznacza miejscowość. Znak ten jedynie informuje o wjeździe do miejscowości i nie oznacza on obszaru zabudowanego. Przypomnijmy,  wjazd do obszaru zabudowanego......