Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Kategoria : Znaki zakazu

Znaki zakazu jakie możemy zobaczyć na polskich drogach

Znaki zakazu

Znak drogowy B35 – Zakaz postoju

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B35? Znak B-35 oznacza zakaz postoju i tym samym dopuszcza czas unieruchomienia pojazdu w danym miejscu do minuty. Przekroczenie tego czasu nazywane jest już postojem. Znak ten umożliwia na przykład wypuszczenie pasażerów z pojazdu, lub ich zabranie. Może mu towarzyszyć tabliczka T-24 wskazująca, że pojazd pozostawiony w tym miejscu może zostać odholowany na koszt właściciela. Dodatkowo...
Znaki zakazu

Znak drogowy B18 i B19 – Zakaz wjazdu pojazdów o masie / nacisku osi

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B18? Znak B-18 oznacza zakaz wjazdu pojazdów których rzeczywista masa całkowita jest większa niż ta podana na znaku. Znak ten może pojawić się przed mostem, lub inna drogą która nie posiada wystarczającej nośności, by pojazdy o określonej wadze mogły się po niej poruszać. Co oznacza znak drogowy B19? Znak B-19 zakazuje wjazdu pojazdów, których nacisk osi...
Znaki zakazu

Znak drogowy B23 i B24 – zakaz zawracania / koniec zakazu

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B23? Znak B-23 oznacza zakaz zawracania. Zabrania on kierującemu pojazdem zawracania od miejsca w którym ten znak został postawiony do najbliższego skrzyżowania włącznie. Znak możemy spotkać na skrzyżowaniach i w innych miejscach, w których manewr zawracania mógłby stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu, lub powodować zator na jezdni. Co oznacza znak B24? Znak B-24 informuje o końcu zakazu...
Znaki zakazu

Znak drogowy B21 i B22 – zakaz skręcania w lewo / prawo

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B21 i B22? Znak B-21 i B-22 to znaki zakazujące skrętu w stronę która wskazują strzałki. Znak B-21 oznacza zakaz skrętu w lewo oraz jednocześnie zakazuje zawracania. Znaki te obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu. Umieszcza się je przed skrzyżowaniami, na których panuje duże natężenie ruchu na wprost i w obu kierunkach, a manewr skręcania jest niebezpieczny lub...
Znaki zakazu

Znak B-20 – znak STOP

teoriabiznesu.pl
znak drogowy stop Poniżej omówimy znak B-20 ( B20 ) – STOP Znak B-20 – omówienie Znak drogowy STOP oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie, lub inna drogę z pierwszeństwem bez wcześniejszego zatrzymania się. Dodatkowo oznacza on obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą. Kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd w wyznaczonym miejscu ( np. linia ciągła ), a jeśli takie...
Znaki zakazu

Znak drogowy B36 – zakaz zatrzymywania się

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B36? Znak drogowy B-36 oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Inaczej nazywany zakazem parkowania. Może on występować wraz z tabliczkami T-25a, T-25b, T-25c na których umieszczone są symbole strzałek informujących w którym miejscu obowiązuje zakaz parkowania. Wraz ze znakiem może występować także tabliczka T-24 – wskazująca, że pojazd pozostawiony w strefie zakazu może zostać odholowany – usunięty na...
Znaki zakazu

Znak B-2 – Zakaz wjazdu

teoriabiznesu.pl
Poniżej omówimy znak zakazu B-2 ( B2 ) – zakaz wjazdu Znak B-2 – omówienie Znak drogowy B-2 to znak zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogę od strony jego umieszczenia. Wraz ze znakiem zakazu może zostać umieszczona także tabliczka T-22 wskazująca na możliwość wjazdu rowerów jednośladowych. Omawiany znak  jest okrągły, ma czerwony kolor, a wewnątrz umieszczono biały znak w kształcie...
Znaki zakazu

Znak B1 – Zakaz ruchu w obu kierunkach

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B1? Znak drogowy B-1 to znak oznaczający zakaz ruchu w obu kierunkach. Droga jest nieprzejezdna dla pojazdów, kolumn pieszych czy jeźdźców. Wraz ze znakiem zakazu ruchu w obu kierunkach może zostać umieszczona także tabliczka T-22 wskazująca na możliwość wjazdu rowerów jednośladowych. Znak zakazu B-1 jest okrągły i ma czerwoną obwódkę. Wewnątrz nie znajduje się żaden symbol....
Znaki zakazu

Znak B-29 – Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

teoriabiznesu.pl
Poniżej omówimy znak zakazu B-29 ( B29 )– Zakaz używania sygnałów dźwiękowych. Znak B-29 – definicja Znak drogowy B-29 to znak zakazu, który zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest taka konieczność, aby ostrzec uczestników ruchu – pieszych lub inne pojazdy przed niebezpieczeństwem. Znak ten stosuje się poza obszarem zabudowania. Znak zakazu B-29 jest okrągły, ma czerwoną ramkę, a na...