Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Słowa kluczowe : znaki

Aktualności Motoryzacja Znaki drogowe Znaki informacyjne

Nowe znaki drogowe D23b i D23c: Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

teoriabiznesu.pl
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych poinformowało, iż w najbliższym czasie na naszych drogach pojawią się nowe znaki drogowe, nawiązujące do punktów ładowania samochodów elektrycznych. Co oznacza znak D-23b i D-23c? Znak informacyjny D-23b oznaczać będzie stacje paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych natomiast znak D-23c oznaczy punkt ładowania pojazdów elektrycznych. W......
Znaki ostrzegawcze

Znak A22 i A23 – Niebezpieczny zjazd / stromy podjazd

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A22? Znak A-22 informuje i jednocześnie przestrzega kierowców przed znacznym spadkiem podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 informuje o rzeczywistej wielkości spadu. Wartość zamieszczona na tabliczce wyrażona jest w procentach. Co oznacza znak drogowy A23? Znak ostrzegawczy A-23 jest odwrotnością znaku A-22 i informuje kierującego......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A18a i A18b – Zwierzęta gospodarskie / dzikie

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A18a? Znak A-18a ostrzega kierowcę przed możliwością wystąpienia zwierząt gospodarskich. Może on występować w okolicy pastwisk, ośrodków hodowlanych, w sąsiedztwie dużych gospodarstw. Kierujący pojazdem musi zachować szczególną ostrożność. W razie wystąpienia utrudnień należy wyminąć zwierzę, lub poczekać aż będzie znajdowało się w bezpiecznym dla obu stron......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A16 – Przejście dla pieszych

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A16? Znak A-16 jest to znak oznaczający przejście dla pieszych. Informuje on kierowcę o miejscu, gdzie ruch pieszych przecina drogę. Miejsce takie może być słabo widoczne, znajdować się przy szkole, lub przedszkolu. W tym wypadku należy zwrócić szczególną ostrożność. Znak ten stawia się przed przejściami dla......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A15 – Śliska jezdnia

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A15? Znak A-15 ostrzega kierującego przed możliwością wystąpienia śliskiej nawierzchni. Może to być spowodowane zmianą nawierzchni jezdni, a także stałym lub okresowym jej zawilgoceniem. Znak ten zobowiązuje kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości jazdy do warunków. Zlekceważenie znaku może doprowadzić do wpadnięcia w poślizg.......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A14 – Roboty na drodze

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A14? Znak A-14 oznacza Roboty na drodze i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsc, w których odbywają się prace drogowe. Mogą one stanowić utrudnienie. Znak A-14 może występować z innymi oznaczeniami, na przykład tymi które ograniczają prędkość, lub zakazują wyprzedania. Kierowca widzący taki znak......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A13 – Ruchomy most

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A13? Znak A-13 oznacza ruchomy most i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się ruchomym mostem, zwodzonym lub obrotowym. Znak ten występuje niezwykle rzadko. Wraz z nim mogą zostać umieszczone inne znaki, zobowiązujące na przykład do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności, a także informujące o maksymalnej......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A12a, A12b i A12c – Zwężenie jezdni

teoriabiznesu.pl
Co oznaczają znaki drogowe A12a, A12b i A12c? Znaki A-12a A-12b i A-12c oznaczają zwężenie jezdni z jednej, lub dwóch stron. Mogą one spowodować utrudnienie w ruchu, dlatego zbliżając się do takiego miejsca należy zachować szczególna ostrożność. Równocześnie należy dostosować prędkość prowadzonego pojazdu, tak aby bezproblemowo przemierzyć taki odcinek jezdni.......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A11 i A11a – nierówna droga / próg zwalniający

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A11 i A11a? Znak A-11 oznacza nierówną drogę i ostrzega kierowcę przed wybojami na jezdni. Mogą one powodować utrudnienia w ruchu drogowym, lub stanowić zagrożenie dla kierującego. Jeżeli nie ograniczymy prędkości możemy narazić się nawet na uszkodzenie pojazdu. Przeważnie znak ten umieszczany jest w miejscach, gdzie......