Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Wszystkie znaki drogowe

Znak F-1 i F-2: Przejście graniczne; Przekraczanie granicy zabronione

przejście graniczne

Co oznacza znak F-1? Przejście graniczne

Znaki F-1 oznacza przejście graniczne i należy do znaków uzupełniających. Stosuje się go, aby poinformować uczestników ruchu o przejściu granicznym, które otwarte jest dla ruchu. Nazwa przejścia granicznego jest umieszczona na znaku. Znak F-1 został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Obejrzyj poniższy film:

Kierowca zbliżający się do granicy, może  także napotkać znak B-32 oznaczający obowiązek zatrzymania się w celu przeprowadzenia kontroli granicznej.

Co oznacza znak F-2? Przekraczanie granicy jest zabronione

Znak F-2 oznacza, że przekraczanie granicy jest zabronione i także należy do znaków uzupełniających.

Informuje on uczestników ruchu o tym, że droga przecinająca granice państwa jest zamknięta. Znak F-2 może zostać umieszczony w pobliżu zapory granicznej.

Znak F-2a oznacza granicę państwa i stosuje się go w celu poinformowania uczestnika ruchu o miejscu, gdzie drogę przecina granica Rzeczypospolitej Polskiej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające stosowane są w celu podania dodatkowych informacji ułatwiając tym samym orientacje w  terenie, ostrzegają o zakazach i niebezpieczeństwach, sposobach poruszania się po drodze oraz stanowią uzupełnienie innych znaków.

Powiązane artykuły

Znaki o zmiennej treści poinformują o niebezpieczeństwie

teoriabiznesu.pl

Znak drogowy A13 – Ruchomy most

teoriabiznesu.pl

Znak A-7 – Ustąp pierwszeństwa przejazdu

teoriabiznesu.pl