Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Słowa kluczowe : znaki drogowe

Wszystkie znaki drogowe

Znaki o zmiennej treści poinformują o niebezpieczeństwie

teoriabiznesu.pl
Na stronie Gov.pl czytamy o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o sukcesywnym wdrażaniu znaków drogowych o zmiennej treści. Zmienne treści mają usprawnić ruch Zmienne treści na znakach drogowych mają na celu usprawnić ruch pojazdów, zapewnić bezpieczeństwa jego uczestnikom i osobom postronnym oraz ułatwić korzystania z drogi.......
Znaki informacyjne

Co oznacza znak drogowy D-35? Przejście podziemne

teoriabiznesu.pl
Znak D-35 i D-36: Przejście podziemne / naziemne dla pieszych. D-35a: Schody ruchome Znak D-35 oznacza przejście podziemne dla pieszych Znak D- 36 oznacza przejście nadziemne dla pieszych Znak D-35a oznacza schody ruchome w dół Znak D-36a oznacza schody ruchome w górę Znaki te informują o możliwości przejścia dla pieszych......
Wszystkie znaki drogowe

Znak F-1 i F-2: Przejście graniczne; Przekraczanie granicy zabronione

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak F-1? Przejście graniczne Znaki F-1 oznacza przejście graniczne i należy do znaków uzupełniających. Stosuje się go, aby poinformować uczestników ruchu o przejściu granicznym, które otwarte jest dla ruchu. Nazwa przejścia granicznego jest umieszczona na znaku. Znak F-1 został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak nakazu C-18 i C-19: Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak nakazu C-18? Drogowy znak nakazu  C-18 to nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych i oznacza obowiązek ich stosowania na drodze, na której ten znak został umieszczony. Kierujący pojazdem silnikowym zobowiązany jest do umieszczenia łańcuchów przeciwpoślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych. Znak C-19 oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-14 i C-15: Prędkość minimalna / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C14 i C15? Znak C-14 oznacza prędkość minimalną. Zobowiązuje on kierowcę do poruszania się z prędkością nie mniejsza niż ta wyrażona na znaku w kilometrach na godzinę zachowując przy tym  szczególną ostrożność. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: kierujący jest zobowiązany jechać......
Wszystkie znaki drogowe Znaki zakazu

Znak drogowy B-42: Koniec zakazów

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B-42? Znak B-42 oznacza koniec zakazów, tym samym odwołując zakazy wyrażone 5  znakami drogowymi: B-23 zakaz zawracania i tym samym oznacza koniec zakazu zawracania B-25 zakaz wyprzedzania i tym samym oznacza koniec zakazu wyprzedzania B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe i tym samym oznacza koniec zakazu......
Wszystkie znaki drogowe Znaki informacyjne

Znak drogowy D-9 i D-10: Autostrada / Koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy D9? Znak informacyjny D-9 oznacza początek, lub kontynuację autostrady. Może mu towarzyszyć tabliczka T-28 wskazującą, że za przejazd tą drogą jest pobierana opłata. Autostrada jest drogą dwujezdniową, na której można poruszać się z prędkością nie większą niż 140 km/h. Kierujący powinien zwrócić jednak uwagę na występujące......
Wszystkie znaki drogowe

Zielony znak miejscowości E-17a – Jaka prędkość?

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy E17a i E18a? Jaka prędkość obowiązuje po przekroczeniu zielonego znaku miejscowości? Co oznacza znak drogowy E17a i E18a? Zielony znak kierunku i miejscowości E-17a dosłownie oznacza miejscowość. Znak ten jedynie informuje o wjeździe do miejscowości i nie oznacza on obszaru zabudowanego. Przypomnijmy,  wjazd do obszaru zabudowanego......
Wszystkie znaki drogowe Znaki zakazu

Znak B-43 i B-44: Strefa ograniczonej prędkości / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B43 i B44? Jest to strefa ograniczonej prędkości i jej koniec. Znak B-43 oznacza wjazd do strefy – na przykład do obszaru zabudowanego takiego jak osiedle, lub centrum handlowe – w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku wyrażonej w kilometrach na godzinę. Znak ten......