Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Słowa kluczowe : znaki drogowe

Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak nakazu C-18 i C-19: Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak nakazu C-18? Drogowy znak nakazu  C-18 to nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych i oznacza obowiązek ich stosowania na drodze, na której ten znak został umieszczony. Kierujący pojazdem silnikowym zobowiązany jest do umieszczenia łańcuchów przeciwpoślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych. Znak C-19 oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-14 i C-15: Prędkość minimalna / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C14 i C15? Znak C-14 oznacza prędkość minimalną. Zobowiązuje on kierowcę do poruszania się z prędkością nie mniejsza niż ta wyrażona na znaku w kilometrach na godzinę zachowując przy tym  szczególną ostrożność. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: kierujący jest zobowiązany jechać......
Wszystkie znaki drogowe Znaki zakazu

Znak drogowy B-42: Koniec zakazów

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B-42? Znak B-42 oznacza koniec zakazów, tym samym odwołując zakazy wyrażone 5  znakami drogowymi: B-23 zakaz zawracania i tym samym oznacza koniec zakazu zawracania B-25 zakaz wyprzedzania i tym samym oznacza koniec zakazu wyprzedzania B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe i tym samym oznacza koniec zakazu......
Wszystkie znaki drogowe Znaki informacyjne

Znak drogowy D-9 i D-10: Autostrada / Koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy D9? Znak informacyjny D-9 oznacza początek, lub kontynuację autostrady. Może mu towarzyszyć tabliczka T-28 wskazującą, że za przejazd tą drogą jest pobierana opłata. Autostrada jest drogą dwujezdniową, na której można poruszać się z prędkością nie większą niż 140 km/h. Kierujący powinien zwrócić jednak uwagę na występujące......
Wszystkie znaki drogowe

Zielony znak miejscowości E-17a – Jaka prędkość?

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy E17a i E18a? Jaka prędkość obowiązuje po przekroczeniu zielonego znaku miejscowości? Co oznacza znak drogowy E17a i E18a? Zielony znak kierunku i miejscowości E-17a dosłownie oznacza miejscowość. Znak ten jedynie informuje o wjeździe do miejscowości i nie oznacza on obszaru zabudowanego. Przypomnijmy,  wjazd do obszaru zabudowanego......
Wszystkie znaki drogowe Znaki zakazu

Znak B-43 i B-44: Strefa ograniczonej prędkości / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B43 i B44? Jest to strefa ograniczonej prędkości i jej koniec. Znak B-43 oznacza wjazd do strefy – na przykład do obszaru zabudowanego takiego jak osiedle, lub centrum handlowe – w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku wyrażonej w kilometrach na godzinę. Znak ten......
Wszystkie znaki drogowe Znaki zakazu

Znak drogowy B-41 (B41): Zakaz ruchu pieszych

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy B-41? Znak B-41 oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie, po której ten znak jest umieszczony. Może on być postawiony w miejscach w których panuje duży ruch samochodów, w tym ciężarowych, tam gdzie brakuje chodnika, lub istnieje inne niebezpieczeństwo dla pieszych. Dodatkowo taki znak możemy spotkać......
Wszystkie znaki drogowe Znaki informacyjne

Znak T-27 (Agatka) – Przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak T-27 – Agatka? Tabliczka T-27 (T-27) umieszczona pod znakiem D-6, lub D-6b wskazuje na przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci. Kierujący pojazdem, zbliżając się do takiego miejsca, powinien zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo uczestników ruchu. Tabliczka T-27 znajduje zastosowanie......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-5 (C5) – Nakaz jazdy prosto

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C5? Znak C-5 oznacza nakaz jazdy prosto, jednocześnie zakazując skrętu w prawo, lub w lewo. Znak ten zobowiązują kierowcę do jazdy we wskazaną stronę. W przeciwnym wypadku może on utrudnić ruch, lub spowodować kolizję. Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze. Wyjątek stanowi......