Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Słowa kluczowe : znaki drogowe

Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A19 – Boczny wiatr

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak A19? Znak A-19 oznacza boczny wiatr i ostrzega kierującego pojazdem przed miejscami, w których często występują silne boczne podmuchy wiatru. Może on być zlokalizowany na wyjeździe z gęstego lasu, otwartych przestrzeniach, na wzniesieniach i innych miejscach w którym może występować zjawisko. Kierujący pojazdem widząc znak A-19 powinien......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A18a i A18b – Zwierzęta gospodarskie / dzikie

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A18a? Znak A-18a ostrzega kierowcę przed możliwością wystąpienia zwierząt gospodarskich. Może on występować w okolicy pastwisk, ośrodków hodowlanych, w sąsiedztwie dużych gospodarstw. Kierujący pojazdem musi zachować szczególną ostrożność. W razie wystąpienia utrudnień należy wyminąć zwierzę, lub poczekać aż będzie znajdowało się w bezpiecznym dla obu stron......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A16 – Przejście dla pieszych

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A16? Znak A-16 jest to znak oznaczający przejście dla pieszych. Informuje on kierowcę o miejscu, gdzie ruch pieszych przecina drogę. Miejsce takie może być słabo widoczne, znajdować się przy szkole, lub przedszkolu. W tym wypadku należy zwrócić szczególną ostrożność. Znak ten stawia się przed przejściami dla......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A15 – Śliska jezdnia

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A15? Znak A-15 ostrzega kierującego przed możliwością wystąpienia śliskiej nawierzchni. Może to być spowodowane zmianą nawierzchni jezdni, a także stałym lub okresowym jej zawilgoceniem. Znak ten zobowiązuje kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości jazdy do warunków. Zlekceważenie znaku może doprowadzić do wpadnięcia w poślizg.......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A14 – Roboty na drodze

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A14? Znak A-14 oznacza Roboty na drodze i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsc, w których odbywają się prace drogowe. Mogą one stanowić utrudnienie. Znak A-14 może występować z innymi oznaczeniami, na przykład tymi które ograniczają prędkość, lub zakazują wyprzedania. Kierowca widzący taki znak......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A13 – Ruchomy most

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A13? Znak A-13 oznacza ruchomy most i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się ruchomym mostem, zwodzonym lub obrotowym. Znak ten występuje niezwykle rzadko. Wraz z nim mogą zostać umieszczone inne znaki, zobowiązujące na przykład do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności, a także informujące o maksymalnej......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A11 i A11a – nierówna droga / próg zwalniający

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A11 i A11a? Znak A-11 oznacza nierówną drogę i ostrzega kierowcę przed wybojami na jezdni. Mogą one powodować utrudnienia w ruchu drogowym, lub stanowić zagrożenie dla kierującego. Jeżeli nie ograniczymy prędkości możemy narazić się nawet na uszkodzenie pojazdu. Przeważnie znak ten umieszczany jest w miejscach, gdzie......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A9 i A10 – przejazd kolejowy

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A9 i A10? Znak A-9 oznacza, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego z zaporami, natomiast znak A-10 ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym w zapory. Znak A-9 ostrzega przed zbliżającym się przejazdem kolejowym z zaporami, które zamykają się na całą szerokość jezdni, lub pół-zaporami. Znakowi temu zazwyczaj......