Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Kategoria : Znaki nakazu

Znaki nakazu jakie możemy spotkać na polskich drogach

Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak nakazu C-18 i C-19: Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak nakazu C-18? Drogowy znak nakazu  C-18 to nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych i oznacza obowiązek ich stosowania na drodze, na której ten znak został umieszczony. Kierujący pojazdem silnikowym zobowiązany jest do umieszczenia łańcuchów przeciwpoślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych. Znak C-19 oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-14 i C-15: Prędkość minimalna / koniec

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C14 i C15? Znak C-14 oznacza prędkość minimalną. Zobowiązuje on kierowcę do poruszania się z prędkością nie mniejsza niż ta wyrażona na znaku w kilometrach na godzinę zachowując przy tym  szczególną ostrożność. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: kierujący jest zobowiązany jechać......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-5 (C5) – Nakaz jazdy prosto

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C5? Znak C-5 oznacza nakaz jazdy prosto, jednocześnie zakazując skrętu w prawo, lub w lewo. Znak ten zobowiązują kierowcę do jazdy we wskazaną stronę. W przeciwnym wypadku może on utrudnić ruch, lub spowodować kolizję. Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze. Wyjątek stanowi......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-8 (C8) – Nakaz jazdy w prawo, lub w lewo

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C8? Znak C-8 nakazuje kierującemu pojazdem jazdę w prawo, lub w lewo. Oznacza on zakaz jazdy na wprost. Stosowany jest w miejscach, gdzie jazda na wprost jest niemożliwa, lub droga na wprost jest wylotem drogi jednokierunkowej. Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze.......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-9 i C-10 (C9 i C10) – Nakaz jazdy z prawej/lewej strony znaku

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C9 i C10? Znak C-9 nakazuje kierowcy jazdę z prawej strony znaku, natomiast znak C-10 oznacza nakaz jazdy z lewej strony znaku. Znaki te mogę oznaczać przeszkodę znajdująca się na drodze. Może to być na przykład wysepka, lub roboty drogowe. Znak ten umieszczany jest również na......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-11 (C11): Nakaz jazdy z prawej, lub lewej strony znaku

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C11? Znak C-11 oznacza nakaz jazdy z prawej, lub lewej strony znaku. Może on oznaczać rozwidlenie jezdni i być umieszczony na przykład przez jakąś przeszkodą, lub wysepką. W wypadku napotkania takiego znaku, niemożliwa jest jazda na wprost. Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-12 (C12): Ruch okrężny (rondo)

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C12? Znak C-12 oznacza ruch okrężny, potocznie zwanym rondem. Oznacza to, że ruch odbywa się dookoła wyspy, lub placu w kierunku wskazanym przez strzałki. Stosowany jest on razem ze znakiem ostrzegawczym A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Kierujący powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się na rondzie......
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-13 i C-13a: Droga dla rowerów (C13)

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy C13 i C13a? Znak C-13 C13a nakazuje kierującemu rowerem poruszanie się po drodze specjalnie do tego celu przeznaczonej, czyli drodze dla rowerów. Jeśli taka droga biegnie równolegle do jezdni, po której poruszają się pozostałe grupy pojazdów, rowerzysta nie może poruszać się po innej drodze niż ścieżka......