Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Ugoda z bankiem – czy to możliwe?

W ciągu ostatnich dziesięciu lat problem kredytów frankowych stał się przedmiotem intensywnych sporów i kontrowersji między kredytobiorcami a bankami. Początkowo toczące się sprawy sądowe wydają się być jedyną skuteczną drogą dla frankowiczów, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze. Mimo ponad 90% wygranych spraw sądowych przez kredytobiorców, nadal brakuje realnych rozwiązań polubownych. 

Historia problemu kredytów frankowych

Historia problemu kredytów frankowych sięga co najmniej dekady wstecz, gdy pierwsi frankowicze zaczęli zwracać uwagę na niejasności zawarte w umowach. W rezultacie narosłych wątpliwości, doszło do licznych sporów sądowych między kredytobiorcami a bankami. Warto zaznaczyć, że obecnie sytuacja ta kształtuje się na korzyść frankowiczów, którzy wygrywają ponad 90% spraw, które trafiają do sądu. To świadczy o ewolucji problemu kredytów frankowych i silnej pozycji, jaką zdobyli kredytobiorcy w procesie sądowym.

Brak porozumienia polubownego

Mimo deklaracji banków o chęci rozwiązania problemu kredytów frankowych drogą polubowną, obecnie brakuje konkretnych propozycji ze strony instytucji finansowych. Ugody frankowe Bydgoszcz nadal są tematem licznych doniesień medialnych od około dwóch lat, jednak banki nadal ograniczają się głównie do wyrażania intencji bez przedstawienia sprecyzowanych rozwiązań dla kredytobiorców. Ten brak konkretów utrudnia poszukiwanie skutecznych, dróg wyjścia z impasu dla obu stron.

Reakcje instytucji na korzyść frankowiczów

Wprowadzenie korzystnego dla frankowiczów wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stanowiło istotny punkt zwrotny, skutkujący zmianami w podejściu banków do problemu kredytów frankowych. Po wyroku TSUE, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zaproponował traktowanie kredytów indeksowanych i denominowanych jako złotowych, z jednoczesnym przeliczeniem rat na podstawie parametru WIBOR. Mimo tych inicjatyw, banki wykazują niechęć do zaakceptowania tej propozycji, uważając ją za korzystną przede wszystkim dla kredytobiorców, co utrudnia nawiązanie porozumienia w tej kwestii.

Banki stosujące ugody

Obecnie tylko dwie instytucje finansowe, PKO BP SA i Bank Millennium SA, wykazują gotowość do zawarcia ugód z kredytobiorcami frankowymi. Propozycje obu banków różnią się istotnie, co skupia uwagę na zróżnicowanych strategiach w rozwiązywaniu problemu kredytów frankowych. Bank Millennium aktywnie zachęca swoich klientów do przewalutowania kredytów, proponując atrakcyjniejszy kurs CHF. Niemniej jednak, kryje się za tym oferta obciążona warunkami niekorzystnymi dla frankowiczów. Z kolei PKO BP SA podkreśla wagę ugód, tworząc nawet specjalny fundusz na tę kwestię, uznając ugody za bardziej korzystne niż długotrwałe spory sądowe. Ta dywersyfikacja podejść pomiędzy dwoma bankami rzuca światło na złożoność i kontrowersje związane z próbami osiągnięcia porozumienia w sprawie kredytów frankowych.

Stanowisko PKO BP w sprawie ugód

PKO BP SA jasno określa swoje stanowisko w kwestii ugód dotyczących kredytów frankowych, uznając je za bardziej korzystne niż długotrwałe spory sądowe. Według banku, unikanie kosztów postępowania prawnego jest kluczowe, a uzyskanie tarczy podatkowej na poziomie 19% stanowi istotny argument na rzecz ugód. Niemniej jednak, choć ugody mogą być korzystne dla banku, PKO BP nie wykazuje chęci przyjęcia odpowiedzialności za ewentualne niedozwolone zapisy zawarte w umowach frankowych. To stanowisko rzuca światło na strategię banku, dążącego do rozwiązania sporu z korzyścią dla siebie, jednocześnie unikając pełnej akceptacji błędów w umowach zawartych z kredytobiorcami frankowymi.

Wyzwania dla frankowiczów

W obliczu deklaracji banków dotyczących ugód w sprawach frankowych, kredytobiorcy stanęli przed wyzwaniami. Mimo zapowiedzi, wielu z nich nadal napotyka trudności i ograniczenia w procesie uzyskiwania rekompensaty za problematyczne kredyty frankowe. Brak porozumienia polubownego stanowi kluczową przeszkodę, utrudniając rozwiązanie tego długotrwałego problemu zarówno dla kredytobiorców, jak i dla instytucji finansowych. To stale nierozwiązane wyzwanie zmusza frankowiczów do poszukiwania skutecznych dróg wyjścia z impasu.