Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Grant na kapitał obrotowy – Przedsiębiorcy z Wielkopolski za unieważnieniem naboru

składanie wniosku

„Protestujemy i podpisujemy wniosek o unieważnienie naboru WARP!” – Tak brzmi wydarzenie, które utworzyli przedsiębiorcy z Wielkopolski, mające skłonić do powtórzenia naboru wniosków o Grant na kapitał obrotowy.

Przypomnijmy, w poniedziałek o godzinie 9:00 ruszył nabór wniosków, mający pomóc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Pisaliśmy o tym tutaj

Tylko nieliczne instytucje „załapały” się na grant, mimo że ich wniosek został złożony kilka milisekund po godzinie 9:00. Dzisiaj w Poznaniu rusza protest.

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/402167714095880

Unieważnić GRANT

Przedsiębiorcy zachęceni są do podpisywania się pod wnioskiem.

Jak czytamy na grupie:

„W czwartek między godziną 16 a 17 będziemy go też podpisywać zbiorowo, podczas protestu pod WARP na ulicy Piekary w Poznaniu! bądźcie, niezależnie od wszystkiego, bo nasza obecność fizyczna jest ważna!”

Wniosek można pobrać bezpośrednio z dysku Google pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1ZMQPRDLxr5DpJtFDzfuJttSC6cmJlQqD/view?usp=sharing

Czytamy w nim m.in.:

Szanowni Państwo,

piszemy do Was jako przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu negatywnych skutków wirusa COVID-19.

24 sierpnia 2020 roku odbył się konkurs o granty dla przedsiębiorców z Wielkopolski, w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanym przez wirus COVID-19. Odbył się on na zasadach przyjętych w Regulaminie udzielania grantów (udostępnionego na stronach Wielkopolskiej Agencji Rozwoju pod adresem http://warp.org.pl (dostępna kopia z dnia udzielania grantów pod adresem https://tinyurl.com/yxv9hul4), z dnia 15 lipca 2020 roku. Organizowany był w ramach “Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej” i realizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Mamy uzasadnione wątpliwości, czy zapewniona została zasada równego traktowania, niedyskryminacji, dostępu i szans przedsiębiorców w procesie wnioskowania o grant, który miał być przeznaczony na kapitał obrotowy dla tych potrzebujących pomocy ekonomicznej i wsparcia w okresie kryzysu gospodarczego.

(…)

Same zapisy regulaminu, nie ograniczające udziału oprogramowania w procesie naboru, zamiast ludzi, wydają się wątpliwe nie tylko prawnie, ale też etycznie. Zwracamy uwagę na ten fakt i liczymy na zbadanie przyczyn braku zapisów ograniczających udział oprogramowani mogących przyczynić się do rozstrzygnięcia Programu z nadreprezentacją beneficjentów, którzy posiłkowali się płatnymi usługami informatycznymi.

Na unieważnienie naboru nie jest jeszcze za późno, bowiem fizycznie środki finansowe z alokacji na wspomniane przedsięwzięcie nie zostały jeszcze wypłacone. Na naprawienie błędu po przekazaniu środków finansowych będzie za późno.

Jeśli nie podejmiecie Państwo zdecydowanych działań wyjaśniających, będziemy zmuszeni podważać wynik naboru w każdy możliwy sposób. Także odwołując się do umów wyższego szczebla, które – jak twierdzimy – wykażą nieprawidłowości w wypełnianiu przez WARP umów związanych z procedurami wydatkowania środków powierzonych przez odpowiednie podmioty Unii Europejskiej.

W pierwszej kolejności złożymy zawiadomienie do Europejskiego  Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W kolejnych krokach będziemy oczekiwać rozstrzygnięć pozostałych instytucji związanych z podziałem środków pomocowych UE.

Grupa na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/361928414969623

Powiązane artykuły

Grant w projekcie “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” – opublikowano listę firm

teoriabiznesu.pl

Fundacja Santander przeznaczy 300 tysięcy złotych na ekologiczne inicjatywy

teoriabiznesu.pl

Wielkopolska – Grant na kapitał obrotowy w mniej niż sekundę

teoriabiznesu.pl