Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Od lokalnej firmy do ogólnopolskiego dewelopera pierwszego wyboru

Efektywna ekspansja jest jednym z największych wyzwań każdej firmy o charakterze lokalnym, która dąży do rozwoju i skalowania swojego biznesu. Świadomość czy też wizerunek marki, a nawet pozycja lidera w ujęciu regionalnym nie gwarantuje sukcesu w szerszej skali. Wkroczenie na nowe rynki, a także utrzymanie na nich dotychczasowej konkurencyjności wymaga przemyślanej strategii. Jak przejść ścieżkę od lokalnej firmy do ogólnopolskiego dewelopera pierwszego wyboru?

Personalizacja w ujęciu lokalnym

Dostarczanie projektów o najwyższych standardach jakościowych nie jest dziś wystarczające do wypracowania miana dewelopera pierwszego wyboru – zarówno w danym mieście, jak i w skali kraju. Wymaga ono również utrzymania elastyczności w całym procesie deweloperskim, przede wszystkim w odniesieniu do uwarunkowań lokalnych. Obejmuje to staranność w projektowaniu, dbałość o najmniejsze detale realizacji i konieczność odpowiedniego zrozumienia potrzeb klientów, a następnie ich zaadresowania. Inwestycja powinna spójnie dopełniać zastany krajobraz i tkankę miejską, co nie jest możliwe bez dogłębnego zrozumienia specyfiki danego miasta, osiedla czy też dzielnicy. Nieruchomości powinny być projektowane z szacunkiem do przeszłości i nawiązywać do historycznego charakteru miejsca, aby jego mieszkańcy mieli świadomość dziedzictwa lokalizacji, w której żyją. Doświadczenie w funkcjonowaniu na danym rynku zapewnia organizacji niezbędne know-how, jednak do ekspansji wiedzę należy pozyskać.

Jak przenieść lokalne obietnice na skalę ogólnopolską?

Podstawą ekspansji jest przeprowadzenie szczegółowej analizy lokalnych rynków nieruchomości. Zrozumienie panujących tam trendów, popytu czy oczekiwań nabywców pozwoli na odpowiednie dostosowanie oferty. Z tego względu kluczową rolę odgrywa zarówno transparentna i obustronna komunikacja z lokalną społecznością, uwzględnienie jej potrzeb już na etapie planowania projektów oraz wsparcie ekspertów ze znajomością specyfiki danej lokalizacji. Efektem takiego podejścia będzie budowanie zaufania i trwałych relacji z nabywcami mieszkań, ekspercki wizerunek, a także potwierdzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającego świata. Ważne jest także podkreślenie dodatkowych korzyści, które dla lokalnych społeczności przyniesie realizowana inwestycja. Chodzi m.in. o wspieranie sąsiedzkiej integracji, podwyższenie standardu zamieszkiwania, „odczarowanie” dzielnicy lub zmianę jej oblicza oraz zaangażowanie środowiskowe czy społeczne. To działania, które bez wątpienia pomogą zintegrować firmę z najważniejszymi grupami jej interesariuszy.

Doświadczenie w funkcjonowaniu na danym rynku, w różnych etapach cyklu koniunkturalnego, a następnie analiza specyfiki innych lokalizacji i adaptacja zgromadzonego know-how są fundamentami efektywnej ekspansji. Jako Archicom przeszliśmy drogę od dewelopera lokalnego, lidera rynku wrocławskiego do organizacji o skali ogólnokrajowej. Było to możliwe dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego od Echo Investment. Nie mam wątpliwości, że poza personalizacją w ujęciu lokalnym deweloper powinien spiąć jedną klamrą wszystkie regionalne aktywności. Mam na myśli wyznawane wartości, które są ponadczasowe i niezależne od miejsca. Poczucie odpowiedzialności wobec historycznej tożsamości terenu, środowiska, społeczności czy też wyznaczanie najwyższych standardów zamieszkiwania to nasze wieloletnie priorytety, które znajdują swoje zastosowanie przy każdej realizowanej inwestycji – mówi Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Przeniesienie lokalnych obietnic na skalę ogólnopolską polega na zbalansowanym podejściu uwzględniającym zarówno kwestie regionalne, jak i wspólne, uniwersalne wartości. Personalizacja projektów oraz głębokie zrozumienie lokalnych kontekstów nie przyniosą należytych efektów bez solidnych fundamentów w postaci nadrzędnej idei dewelopera. W związku z tym zdolności adaptacyjne na podstawie dotychczasowych doświadczeń i dodatkowych analiz pomagają nie tylko w skalowaniu biznesu, ale także wspierają budowę odporności organizacyjnej w obliczu zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

O nas

Od 37 lat realizujemy marzenia o idealnym mieszkaniu, a nasze korzenie wywodzą się ze studia projektowego, w którym od początku żywa była idea dbałości o ludzki wymiar architektury, jej współistnienie z naturą i kontekstem miejsca. Od 1 sierpnia 2023 roku jesteśmy ogólnopolskim deweloperem obecnym w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Krakowie, tworząc w tych miastach markę Echo Residential by Archicom. We Wrocławiu, w którym zrealizowaliśmy ponad 216 obiektów, w tym osiedla wieloetapowe m.in. Olimpia Port oraz rewitalizowane Browary Wrocławskie, nadal funkcjonujemy jako marka Archicom. Rozumiemy swoją rolę jako urbanisty, inżyniera i wizjonera. Myślimy szeroko, biorąc pełną odpowiedzialność za tworzenie fragmentów miast dla kolejnych pokoleń. Tworzymy przyjazne miejsca, w których można zdrowo żyć, mieszkać, odpoczywać, korzystać z rozrywek. Patrzymy na miasto jak na żywą tkankę, która powinna dopasowywać się do współczesnych odbiorców. Cel jest niezmienny – dostarczać mieszkańcom nowy standard mieszkania.