Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Shape Robotics z rekordowymi wynikami za IV kwartał.

Spółka zwiększa oczekiwania dot. przychodów i wyniku EBITDA za 2023 r.

Shape Robotics, duński lider sektora EdTech, poinformował o korekcie w górę swoich oczekiwań związanych z wynikami finansowymi za ub.r. do 22,8 mln EUR przychodów oraz skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 1,1 mln EUR. Wcześniejsze szacunki zakładały, że spółka osiągnie przychody rzędu
19,4-20,8 mln EUR, a jej skorygowana EBITDA wyniesie 0,5-0,8 mln EUR. W 2023 r. Shape Robotics weszło na główny parkiet NASDAQ w Kopenhadze i sfinalizowało transakcję przejęcia polskiej spółki Skriware. Obecnie koncentruje się na integracji firm oraz planach związanych z penetracją polskiego rynku EdTech, który może przerosnąć rynek rumuński, będący dotąd głównym rynkiem dla Shape Robotics. Spółka zapowiedziała ogłoszenie trzyletniej strategii rozwoju w I kwartale br.

W 2023 r. znaczenie duńskiej spółki na rynku rumuńskim istotnie wzrosło – zarówno pod względem szerokości, jak i głębokości. Na przestrzeni 12 miesięcy Shape Robotics pomyślnie realizowało strategię rozwoju opartą na partnerstwie, co zaowocowało pojawieniem się kluczowych zamówień oraz korektą prognoz finansowych w górę.

Choć przewiduje się, że w 2024 r. rynek rumuński będzie nadał rósł, Shape Robotics intensywnie pracuje nad szybką integracją Skriware, objęciem kolejnego dużego rynku (w Polsce) i stworzeniem przyszłego czynnika wzrostu. Duński lider sektora EdTech spodziewa się, że w 2024 r. obroty spółki wyniosą 40,2-43,6 mln EUR.

W ciągu nieco ponad 2 lat międzynarodowy zespół Shape Robotics z André Fehrnem na czele osiągnął długą listę kamieni milowych. Do najważniejszych należą: istotne partnerstwa – z NOD, Samsung, i3-Technologies i Lenovo, strategiczne przejęcia, nowe spółki zależne, wzmocnienie zarządu, wysoki wzrost wyników oraz uzyskanie licznych nagród, które przełożyły się na rosnące zaufanie ze strony rynku.

Realizacja celów oznaczała dla nas większą ekspozycję na arenie międzynarodowej i dalszą walidację Shape Robotics jako wiarygodnego partnera w procesie globalnej transformacji cyfrowej oraz edukacji dzieci i młodzieży w przedmiotach objętych nauczaniem STEAM. Dzięki zakończonemu już przejęciu Skriware zyskaliśmy nowy, potencjalnie główny rynek w Polsce, który pozostaje dla nas w dużym stopniu otwarty. Oba zespoły, które na przestrzeni ostatnich tygodni połączyły się w jeden team, reprezentują wspólne wartości i cele. Działalność dwudziestu dwóch pracowników z Polski przekłada się na pozytywny odbiór ze strony rynku oraz duże zasięgi. Okolicznościami sprzyjającymi naszemu rozwojowi są też wyraźny nacisk polityczny położony na sektor EdTech oraz miliardowe budżety związane z dążeniem Polski do stania się jednym z najsilniejszych społeczeństw technologicznych w Europie. To wszystko sprawia, że szacujemy, iż w niedługim czasie Polska może stać się dla nas nowym kluczowym rynkiem, na którym osiągniemy jeszcze lepsze wyniki niż w Rumunii – mówi André Fehrn, CEO duńskiej spółki.

Shape Robotics pełni istotną rolę na międzynarodowym rynku technologii edukacyjnych. Niedawno André Fehrn reprezentował spółkę przed ambasadorami i ministrami edukacji podczas otwarcia nowej ambasady Danii w Mołdawii, gdzie firma właśnie utworzyła swoją filię.

Jeszcze w I kwartale br. zarząd Shape Robotics planuje ogłosić nową, trzyletnią strategię rozwoju. Obejmie ona plany ekspansji i rozwoju nowych produktów wspólnie z partnerami oraz prognozowane cele finansowe. Z kolei 29 lutego br. Shape Robotics planuje złożyć sprawozdanie okresowe za 2023 r.

***

O Spółce:

Shape Robotics jest notowaną na głównym rynku NASDAQ w Kopenhadze spółką z sektora EdTech, która dostarcza szkołom nowoczesne narzędzia do prowadzenia angażujących lekcji zgodnie z metodologią STEAM. Firma stworzyła modułowe roboty edukacyjne Fable Go i Fable Explore, które można programować w autorskim Fable Blockly lub w języku Python. Działająca globalnie spółka wdraża też do szkół kompletne pomieszczenia technologiczne – RobotLab, SmartLab oraz TechLab, które obejmują m.in. roboty przeznaczone do programowania przez uczniów, zestawy umożliwiające wejście do wirtualnej rzeczywistości, drukarki 3D oraz szeroką gamę materiałów dydaktycznych. Shape Robotics planuje w najbliższych latach wprowadzić do szkół tysiące autorskich laboratoriów, a do 2030 r. dynamicznie zwiększyć ekspansję zagraniczną, budując pozycję światowego lidera w sektorze EdTech.