Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Branding – czym jest i dlaczego warto z niego korzystać?

tworzenie brandu

Pojęcie brandingu funkcjonuje w świecie biznesu już od dłuższego czasu. Każda osoba, która planuje otworzenie własnej firmy lub już ją prowadzi, mniej więcej rozumie to pojęcie i wie, czym ono jest. Po głębszym zastanowieniu się, często okazuje się jednak, że branding jest traktowany jako intuicyjny i chaotyczny proces, w którego rezultacie powstaje konkretna marka. Takie postrzeganie brandingu niewiele wspólnego ma z rzeczywistością. Tak naprawdę jest on zorganizowanym, zaplanowanym w najdrobniejszych detalach procesem, ukierunkowanym na osiągnięcie konkretnego, znanego z góry rezultatu – stworzenie rozpoznawalnej, jedynej w swoim rodzaju marki.

Czym jest brand i jak do jego powstania przyczynia się branding?

Aby w pełni zrozumieć, czym jest branding i jaką pełni funkcję, należy najpierw wyjaśnić pojęcie brandu, czyli rezultatu całego procesu. Pod tym angielskim określeniem kryje się nic innego, jak marka. Ta natomiast może oznaczać zarówno całą firmę, jak i jeden z jej wytworów – produkt, usługę lub koncept. Ma to do siebie, że wyróżnia się na tle podobnych, konkurencyjnych w stosunku do niego produktów innych firm. Jest rozpoznawalny i charakterystyczny do tego stopnia, że wzbudza w odbiorcach konkretne, pożądane emocje. Pozwala to ustalić jasną granicę między jednym produktem a pozostałymi.

Osiągnięcie takich, bez wątpienia pożądanych przez wszystkich przedsiębiorców rezultatów jest możliwe dzięki brandingowi. Pod pojęciem tym kryje się proces budowania marki oraz kształtowania jej świadomości. Polega on w dużej mierze na kreowaniu i utrwalaniu faktu istnienia i funkcjonowania na rynku marki oraz tworzenia wokół niej pozytywnej otoczki. Branding jest w stanie skutecznie podkreślić wartości, które przyświecają danej marce oraz wyróżnić ją na tle konkurencyjnych podmiotów. Jest przy tym procesem bardzo spójnym i konsekwentnym, co wzbudza zaufanie do marki oraz przywiązuje do niej odbiorców wyznających podobne wartości. To swoista obietnica, którą firma składa swoim klientom i w którą oni wierzą.

ustalanie wizerunku firmy

Co składa się na branding? – elementy tworzące markę

Na branding składa się szereg elementów, które wspólnie tworzą wizerunek marki. Charakteryzują się wewnętrzną spójnością oraz zgodnością z wartościami, jakimi kieruje się dany brand. Posiadają zarówno charakter wizualny, jak i niewizualny. Spośród nich warto wymienić kluczowe, które w największej mierze budują markę.

Żadna, nawet najlepsza marka nie może funkcjonować bez nazwy. Musi być ona oryginalna, łatwa do zapamiętania oraz budząca w odbiorcach pozytywne skojarzenia. Nazwa może pochodzić zarówno od nazwiska lub imienia twórcy marki i jego pseudonimu, jak i być efektem kreatywności lingwistycznej. Powinna także w jakiś sposób kojarzyć się z firmą. Oprócz nazwy, każda firma musi mieć swoje logo, które jest swoistym podpisem firmy, posiadać chwytliwy slogan reklamowy, a także korzystać z ustalonej kolorystyki.

Spośród elementów niewizualnych warto natomiast wymienić m. in. wartości marki, jej wizję i misję, zapachy w biurze, sklepach i innych należących do marki wnętrzach, a także wzorce komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi. Wszystkie te elementy wspólnie tworzą unikalny, jedyny w swoim rodzaju brand, będący efektem prawidłowo przeprowadzonego procesu rozpoznawalności marki.