Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak i kiedy ogłosić upadłość spółki jawnej?

upadłość spółki

Spółka jawna posiada zdolność prawną mimo braku osobowości prawnej. Do działalności tej przynależy również majątek. To oznacza, że niestety może dojść do jej bankructwa. Wiele osób decyduje się bowiem podjąć tę formę działalności gospodarczej bez odpowiedniego przygotowania.

Dlaczego dochodzi do upadłości spółki jawnej?

Tak jak wspomnieliśmy, spółka jawna posiada własny majątek, a zatem może zaciągać w swoim imieniu finansowe zobowiązania. Jeśli nie jest w stanie im sprostać, dochodzi do upadłości spółki jawnej https://habza.com.pl/upadlosc-spolki-jawnej-czym-jest-i-jak-ja-oglosic/. Zdolność upadłościową posiadają bowiem nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze, ale także różnego rodzaju spółki. Należy z niej skorzystać, jeśli nasze przedsiębiorstwo znalazło się w stanie niewypłacalności. Mówimy o niej wtedy, gdy przez okres 24 miesięcy nasze zobowiązania przewyższają wartość majątku lub w przypadku odnotowania zaległych (o minimum trzy miesiące) płatności. Upadłość spółki jawnej stanowi między innymi ochronę dla jej wierzycieli. Procedurę wszczyna się wobec niewypłacalnego dłużnika, jednak dotyczy ona wszystkich wspólników. Swoją odpowiedzialność mogą oni spróbować ograniczyć tylko poprzez złożenie stosownych wniosków. Natomiast sytuacja, w której jeden ze wspólników spółki ogłasza upadłość konsumencką (pamiętajmy, że spółka i każdy z jej wspólników to osobne podmioty prawne, dysponujące osobnym majątkiem), może doprowadzić do jej całkowitego rozwiązania. Jeśli pozostali członkowie chcą temu zapobiec, muszą zawrzeć oddzielną umowę.

Jak uchronić się przed upadłością?

Upadłość spółki jawnej lub jakiejkolwiek innej firmy to ostateczność. Najczęściej dochodzi do niej na skutek zaniedbań wspólników, nieumiejętnego zarządzania zasobami, kryzysów finansowych lub zdarzeń losowych. Z wielu z nich udaje się jednak znaleźć optymalne wyjście. Zanim podejmiesz decyzję o ogłoszeniu upadłości, skontaktuj się z przedstawicielami firmy Habza Finanse. Pomogli oni wielu przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wieloletnie doświadczenie ekspertów pozwoli im odszukać rozwiązania właściwe dla twojej branży.

Należy oczywiście pamiętać, że jeśli chcemy, aby nasza firma prosperowała, musimy cały czas utrzymywać nad nią kontrolę. Jeśli zainteresujemy się jej losem dopiero wtedy, gdy pojawią się kłopoty, niemal z pewnością będzie już za późno na jej ratowanie. Prawnicy i pracownicy działu księgowości mogą pomóc ci w prowadzeniu dokumentacji, nie uciekaj jednak od niej całkowicie. Im większa będzie twoja znajomość sytuacji rynkowej i firmy, tym lepiej.

Procedura upadłości spółki jawnej

Wiesz już, że niewypłacalność nie musi oznaczać jedynie zaległości w spłacie zobowiązań. Jeśli przez ostatnie dwa lata bilans zysków i strat spółki jawnej wskazywał na to, że zobowiązania przewyższają jej majątek, wówczas konieczne może okazać się ogłoszenie upadłości spółki jawnej. Dzieje się to na wniosek podmiotu uprawnionego do jego złożenia – dłużnika, wspólnika lub wierzyciela. Pismo rozpatruje sąd upadłościowy, a ten, kto je składa, musi przygotować się na wniesienie opłaty i zaliczki związanej z kosztami postępowania. Jego wszczęcie prowadzi do utraty praw do zarządzania spółką przez wspólników.