Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jaki faktoring opłaca się najbardziej?

faktury program

Usługi faktoringu dostępne są w wielu wariantach, które różnią się od siebie w istotny sposób. Który z nich opłaca się najbardziej? Czym różnią się poszczególne modele faktoringu?

Faktoring – wybór wariantu

W momencie, gdy przedsiębiorca decyduje się na skorzystanie z usług faktoringowych, w początkowych etapach wybiera między wariantem pełnym a niepełnym. Pierwszy z nich polega na przekazaniu faktur usługodawcy i na niego przechodzi ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Usługa jest nieco droższa, ponieważ związana jest z dokładną oceną ryzyka i koniecznością ubezpieczenia.

W przypadku faktoringu niepełnego – jeśli pojawi się problem z niewypłacalnością partnera biznesowego – faktor oczekuje zwrotu środków od przedsiębiorcy. Ryzyko znajduje się więc po stronie firmy, która musi zrealizować czynności windykacyjne, aby odzyskać od kontrahenta dług.

Rodzaje faktoringu

Usługi faktoringu wyróżnić można ze względu na określone czynniki:

Moment zawiadomienia kontrahenta
W momencie, gdy kryterium podziału jest chwila, w której kontrahent zawiadomiony jest o sprzedaży faktury. Popularnym modelem usługi jest faktoring jawny. W tym przypadku partner biznesowy powiadomiony jest o sprzedaży faktury i rozlicza się z firmą faktoringową. Ten rodzaj faktoringu sprawdzi się w momencie, kiedy przedsiębiorstwo oczekuje płatności w terminie, chce zdyscyplinować partnerów biznesowych oraz pragnie zachować otwarte stosunki z nimi.

Jeśli informacja o sprzedaży faktury mogłaby wpłynąć negatywnie na relację z partnerami biznesowymi – w tym przypadku sprawdzić się może faktoring cichy. Pozwala on przeprowadzić proces cesji wierzytelności bez informowania o tym fakcie kontrahenta. Rozliczanie przebiega standardowo – partner przekazuje środki przedsiębiorcy, a ten – firmie faktoringowej. Rozwiązanie to sprawdzi się w momencie, gdy nie chcesz mówić kontrahentom o potrzebie skorzystania z faktoringu.

Moment otrzymania zapłaty za fakturę sfinansowaną

Ze względu na czas otrzymania zapłaty za fakturę wyróżnić można:

  • faktoring przyspieszony – dyskontowy, gdzie płatność związana ze sprzedawaną faktury przekazywana jest firmie w chwili podpisania umowy,
  • faktoring awansowy – zaliczkowy, który umożliwia pozyskanie zaliczki w celu realizacji zlecenia, reszta natomiast przekazywana jest firmie wówczas, gdy należności uregulowane są przez kontrahenta, dla którego realizowane było dane zlecenie,
  • faktoring wierzytelnościowy – płatność związana z fakturą przekazywana jest firmie w momencie, kiedy faktura jest rozliczona z kontrahentem bądź w innym, ustalonym terminie.

Zasięg obowiązywania
Biorąc pod uwagę zasięg zobowiązań faktoring podzielić można na krajowy i międzynarodowy. Wariant krajowy to pozwala opłacić fakturę, która wystawioną jest kontrahentowi krajowemu. Międzynarodowy z kolei dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy wykonują transakcje zagraniczne. Faktoring międzynarodowy podzielić można na:

  • faktoring importowy – dla podmiotów krajowych, które importują towary do Polski,
  • faktoring eksportowy– dla podmiotów krajowych, które eksportują towary za granicę.

Faktoring – koszty

Poszczególne rodzaje faktoringu różnią się od siebie kosztami. Faktoring pełny związany jest z wyższą ceną, ponieważ usługa ta uzupełniona jest o ubezpieczenie należności z tytułu niewypłacalności kontrahenta. Droższy model usług warto wybrać w momencie, kiedy firma współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, również zagranicznymi, a ryzyko niewypłacalności jest wysokie. Wówczas wszystkie transakcje będą dla klientów firm faktoringowych bezpieczne.

Zdarza się, że kredyt dla firm jest wyższy, niż koszty faktoringu (po doliczeniu odsetek). Aby ograniczyć zatory płatnicze – czasami niezbędne jest wsparcie. Warto więc przeanalizować wszystkie opcje – koszt faktoringu może być niższy niż w przypadku innych rozwiązań. Jeżeli klienci płacą dostawcom za usługi lub produkty w terminie, często otrzymują od nich rabaty, w związku z tym faktoring może być na przedsiębiorców bardzo opłacalny.