Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Pośrednik nieruchomości i jego zadania

posrednik nieruchomosci

Podstawowym celem pracy pośrednika nieruchomości jest doprowadzenie do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, ewentualnie umowy wynajmu. Cały szereg czynności jakie zmierzają do celu często jest niedoceniany, wręcz niezauważany, tymczasem nie jest to praca łatwa. Praca pośrednika jest odpowiedzialna, wymaga rozległej wiedzy, jak też komunikatywności, sprytu handlowca. Warto wspomnieć, iż aby wykonywać prace pośrednika nieruchomości niezbędne jest uzyskanie stosownej licencji zawodowej.

Po co nam pośrednik?

Mając do sprzedania mieszkanie możemy poczuć się zagubieni i nie wiedzieć od czego zacząć. Wówczas pośrednik pomoże, doradzi, wyceni. Również będąc kupującym warto zwrócić się o pomoc do pośrednika, który ma dostęp do szerokiej bazy ofert, spośród których wybierze te, które mogą nas zainteresować. Przeglądanie ofert sprzedaży pochłania mnóstwo czasu, korzystając z pośrednictwa nie musimy na bieżąco śledzić ofert z rynku, a transakcja jest pewniejsza, bardziej bezpieczna.

Pomoc pośrednika nieruchomości może znacząco wesprzeć sprzedającego jak i kupującego nieruchomość.Wiele osób wybiera jako formę zarobku grupowe inwestowanie w nieruchomości, dzięki czemu pośrednik pomaga w transakcji co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Częstym problemem sprzedających jest brak umiejętności marketingowego ujęcia nieruchomości posiadanej na sprzedaż. Chcąc szybko sprzedać mieszkanie, czy dom warto jest skorzystać ze wsparcia pośrednika, nawet jeśli zostaniemy obciążeni niemałą prowizją od sprzedaży. To również świetne rozwiązanie jeśli nasza nieruchomość na sprzedaż zlokalizowana jest z dala od naszego miejsca zamieszkania, pobytu. Wówczas obsługą sprzedaży, oferowania nieruchomości, poszukiwania kupca zajmie się pośrednik bez naszego udziału.

Czy warto korzystać z agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna, bowiem zależy od indywidualnej sytuacji sprzedającego. Podstawowym zadaniem pośrednika jest oferowanie nieruchomości jak najszerszej grupie odbiorców, potencjalnych kopców. Korzystając z pośrednika nieruchomości nie musimy zgłębiać tajników lokalnego rynku, preferencji odbiorców itd. Poza oferowaniem, profesjonalną prezentacją pośrednicy doskonale orientują się w zawiłościach prawnych dotyczących finalizacji transakcji. Bardzo często korzystając z agencji nieruchomości, skorzystać możemy ze współpracującej z agencją kancelarii notarialnej. Pośrednicy mając duże doświadczenie, jak też szeroką wiedzę z zakresu nieruchomości służą pomocą, doradztwem co do wyceny, warunków sprzedaży itp.

Koszty pośrednictwa

Pomoc pośrednika nieruchomości nie jest charytatywna, a modeli ponoszenia kosztów pracy pośrednika praktykuje się co najmniej kilka. Co do zasady opłatą za pośrednictwo jest ustalony procent prowizji od wartości transakcji. Oplata ta może obciążać sprzedające, kupującego lub w modelu mieszanym zarówno kupującego jak i sprzedającego w stosownych proporcjach.

Zadania pośrednika

Pośrednik nieruchomości odpowiada za ofertę, stworzenie ogłoszenia, a co za tym idzie dokonania  oględzin, wyceny, analizy stanu prawnego, kompletacji dokumentacji. Przy podjęciu współpracy ze sprzedającym pośrednik weryfikuje stan właścicielski nieruchomości, winien również sprawdzić zgodność prezentowanych dokumentów sprzedającego z rejestrami urzędowymi (kontrola zadłużenia, hipoteki, służebności, współwłasności itd.). Ponadto pośrednik winien umieć doradzić sprzedajnemu warunków sprzedaży, zwłaszcza ceny uwzględniając trendy rynku, lokalną sytuację, ceny transakcyjne w okolicy. W końcu do zadań pośrednika należy podpisanie umowy pośrednictwa, która winna zawierać czas na jaki będzie zawarta, cenę wywoławczą nieruchomości oraz wysokość wynagrodzenia pośrednika.

Dopiero po podpisaniu umowy pośrednik może przystąpić do oferowania nieruchomości. Oferowanie to publikacja ogłoszenia, sporządzenie prezentacji fotograficznej jak i opisowej nieruchomości, a także podjecie wszelkich działań zmierzających do znalezienia kupca. W ramach oferowania pośrednik odpowiada na maile, telefony, pytania ze strony klientów popytowych. To również wyjazdy w teren i okazanie nieruchomości. Wobec kupujących pośrednik zobowiązany jest przekazać rzetelnie informacje o nieruchomości, zarówno jej wady i atuty, jak też sposoby nabycia, opcje kredytowe itp. Na etapie oferowania pośrednik kontaktuje się w sprawach wątpliwych ze sprzedającym, również z jego udziałem prowadzi negocjacje cenowe, ustala szczegóły transakcyjne.

Zadaniem pośrednika nie jest tylko szukanie i znalezienie kupca, ale i finalizacja transakcji sprzedaży, wynajmu. W zakresie pośrednictwa mieści się protokół uzgodnień, ustalenie terminu wizyty u notariusza, zgromadzenie dokumentów na potrzeby umowy notarialnej. Po dokonanej transakcji pośrednik zobowiązany jest przekazać nieruchomość sporządzając protokół zdawczo odbiorczy. Na tym etapie zwykle dochodzi również do rozliczenia się z prowizji ze stronami transakcji. W zależności od umów jakie pośrednik podpisał z kupującym może umowa polegać również na pomocy w przepisaniu mediów na nowego właściciela itp.

Jak widać praca pośrednika składa się z różnorodnych zadań, które nie są dobrowolne, ale wynikają z ustalonych standardów gwarantowanych licencją pośrednika. Na mocy umowy pośrednictwa pośrednik ponosi odpowiedzialność za szereg czynności do jakich jest zobowiązany.