Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Dlaczego Bitcoin jest dobry dla globalnego handlu

giełda kryptowaluta

Bitcoin to zdecentralizowana waluta cyfrowa uznana i zaakceptowana jako legalny środek płatniczy na całym świecie. Podczas gdy tylko Salwador uczynił Bitcoin prawnym środkiem płatniczym, kilka innych krajów pozwala podmiotom i osobom fizycznym używać go jako płatności za różne towary i usługi. Większość osób przyjmujących Bitcoin używa go głównie do rozliczania transakcji na całym świecie, cytując go jako bardziej bezpieczną, szybszą i tańszą walutę niż fiat money. Ta strona internetowa o nazwie Immediate Edge jest dosłownie jedną z najlepszych i niezawodnych platform transakcyjnych online, którą musi wypróbować każdy trader!

Wysoce efektywne transakcje transgraniczne

Globalne firmy handlowe wymieniają towary i usługi w wielu krajach, w których obowiązują znacząco różne polityki i prawa. Chociaż transakcje nadal odbywają się w walutach fiat, klienci stale podlegają różnym ograniczeniom. Na przykład, banki centralne ustalają ścisłe zasady dotyczące konkretnych transakcji, ilości i częstotliwości dla firm i osób prywatnych. Instytucje te mają nawet prawo do odmowy płatności do i z niektórych zablokowanych krajów.

W przeciwieństwie do pieniędzy fiat, regulacje rządowe lub wpływy instytucjonalne nie wiążą Bitcoina. Zamiast tego, działa on na zdecentralizowanej sieci opartej na konsensusie. Oznacza to, że żaden bank, procesor pieniężny lub władza nie może ograniczyć rodzajów, ilości i częstotliwości transakcji Bitcoin. Poza tym nie ma żadnych ograniczeń co do tego, z kim lub gdzie można dokonywać transakcji Bitcoin. Zamiast tego, Bitcoin umożliwia każdemu w swojej sieci autonomiczne wysyłanie, odbieranie, wydawanie i przechowywanie go.

Szybkie i tanie przetwarzanie płatności

Handel globalny odbywa się pomiędzy kilkoma stronami w różnych częściach świata, które łączy jedynie potrzeba wymiany towarów i usług. W takich transakcjach historycznie stosowane są waluty fiat, które często wymagają od stron przejścia przez określone instytucje, takie jak banki i firmy przetwarzające pieniądze, aby dokonać płatności transgranicznych.

Jednak zaangażowanie stron trzecich wiąże się z większymi opóźnieniami i wyższymi kosztami, ponieważ każdy usługodawca ma swoje warunki. Bitcoin jest zdecentralizowany, a jego użytkownicy nie potrzebują banków ani procesorów pieniężnych do rozliczania płatności. Sieć blockchain Bitcoina weryfikuje i zatwierdza transakcje bez angażowania stron trzecich. Zamiast kilku godzin, dni lub tygodni, które zwykle zajmuje przetwarzanie przekazów pieniężnych fiat money, płatności Bitcoin trwają średnio 10-30 minut.

Brak pośredników w transakcjach Bitcoin zapewnia niemal natychmiastowe i tańsze płatności międzynarodowe.

Zwiększone bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji

Rośnie nieufność między tradycyjnymi instytucjami finansowymi a społeczeństwem. I to głównie z powodu wielu stron i formalności związanych z transakcjami transgranicznymi. Zmniejszające się zaufanie między dostawcami usług a klientami spowodowało potrzebę usprawnienia systemu płatności, a Bitcoin może być najlepszym rozwiązaniem.

Bitcoin jest walutą cyfrową, a jej użycie nie wymaga formalności. Potrzebujesz tylko smartfona, komputera lub tabletu i połączenia internetowego, aby dokonać transakcji Bitcoin, używając kluczy publicznych do identyfikacji. W ten sposób nie ujawniasz swojej prawdziwej tożsamości, ponieważ klucz jest ciągiem losowych liczb i liter unikalnych dla każdego portfela. Użytkownicy muszą sparować swój klucz publiczny z kluczem prywatnym, aby autoryzować transakcje za pośrednictwem swoich portfeli. To zapewnia większą autonomię użytkownika i bezpieczeństwo transakcji.

Blockchain Bitcoina weryfikuje i zatwierdza wszystkie transakcje na cyfrowej księdze publicznej. Informacje są zaszyfrowane i tylko użytkownicy w sieci mają do nich dostęp. Księga główna Bitcoin sprawia, że obie strony muszą honorować warunki swojej umowy i dokonywać płatności bez nieuczciwych działań. Poza tym wszystkie zatwierdzone transakcje Bitcoin na księdze bloków są nieodwracalne, co zapobiega podwójnym wydatkom i innym ryzykom oszustwa.

Ogólnie rzecz biorąc, Bitcoin może być wynalazkiem zrozumiałym dla dzieci. Jednak już udowodnił swój potencjał do przekształcenia globalnego handlu poprzez ułatwienie wydajnych transakcji transgranicznych, szybkiego i taniego przetwarzania płatności oraz zwiększonej autonomii transakcji, bezpieczeństwa i przejrzystości.