Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Jak opodatkować VAT sprzedaż towaru do klienta w UK

Jak opodatkować VAT

Brexit spowodował wiele zmian w sprzedaży towarów do Wielkiej Brytanii. Jedna z nich dotyczy sposobu rozliczania podatku VAT, który jest obecnie uzależniony od wartości transakcji, statusu podatkowego klienta oraz kanału sprzedaży. Jak zatem prawidłowo opodatkować VAT sprzedaż towaru do klienta w UK?

Sprzedaż internetowa do Wielkiej Brytanii

Z dniem 1 stycznia 2021 roku przestały obowiązywać tzw. limity sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że dokonując tego typu transakcji sprzedawca może być zobowiązany do rejestracji VAT w UK, niezależnie od realizowanych obrotów. Wynika to z faktu, że każda sprzedaż towaru, który podlega opodatkowaniu w Polsce skutkuje koniecznością rejestracji na VAT i złożeniem odpowiedniej deklaracji w Wielkiej Brytanii. Sprzedawca nie ma obowiązku rejestracji wtedy, gdy kupujący jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii.

Jak wygląda to w przypadku, gdy kupującym jest osoba prywatna? W takiej sytuacji należy przede wszystkim ustalić wartość dokonywanej transakcji. Jeżeli nie przekracza ona 135 GBP, sprzedawca zobowiązany jest do rozliczenia danej transakcji w deklaracji VAT w UK. W przypadku, gdy transakcja opiewa na wyższą kwotę traktowana jest jako eksport towarów, a rozliczenie VAT leży po stronie importera. W takiej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku rejestracji na VAT w UK.

Sprzedaż do Wielkiej Brytanii przez platformy sprzedażowe

Obecnie dużą popularnością cieszy się sprzedaż towarów przez dedykowane platformy sprzedażowe tzw. OMP – Online Market Places. W przypadku handlu z Wielką Brytanią najpopularniejszy jest Amazon oraz eBay. W wyniku Brexitu rząd Wielkiej Brytanii nałożył na OMP dodatkowe obowiązki, które mają na celu poprawienie ściągalności VAT od zagranicznych sprzedawców. Polegają one przede wszystkim na obowiązku pobierania i odprowadzania przez nie podatku VAT od transakcji o wartości poniżej 135 GBP.

Nie oznacza to jednak, że platforma w każdym przypadku wyręcza sprzedawcę we wszystkich obowiązkach. Istnieje bowiem kilka wyjątków, w których jest on zobowiązany do raportowania niektórych zdarzeń, przykładowo:

  • obowiązek rejestracji na VAT w UK istnieje, jeżeli towary znajdują się w magazynie zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii – w deklaracjach VAT w UK należy wykazywać także wartość sprzedaży realizowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych (dla towarów magazynowanych w UK);
  • obowiązek odprawy celnej importowej istnieje, jeżeli sprzedawca przesyła towary do znajdującego się w Wielkiej Brytanii magazynu własnego lub należącego do Amazon;
  • platformy nie pobierają podatku VAT od transakcji, w których nabywca jest zarejestrowanym w UK podatnikiem VAT – w tym przypadku sprzedawca ma obowiązek rozliczenia podatku VAT samodzielnie w deklaracji VAT.

Limit 135 GBP dla wysyłek towarów dla klientów z Wielkiej Brytanii

Jak już wcześniej wspomniano od 1 stycznie 2021 roku obowiązuje limit w wysokości 135 GBP dotyczący sprzedaży dla klientów detalicznych w Wielkiej Brytanii. Według wytycznych tamtejszego Ministerstwa Finansów należy go rozliczać wg następujących zasad:

  • wartość transakcji należy interpretować jako cenę należną od klienta (wartość rynkową);
  • jeżeli klient nabywa kilka produktów – wartość transakcji należy określić dla całego zamówienia;
  • wartość transakcji nie obejmuje kosztów transportu i innych dodatkowych opłat (w tym także opłat celnych).

VAT od transakcji mieszczących się w limicie 135 GBP rozliczany jest przez platformę sprzedażową lub samodzielnie przez klienta, jeżeli dokonuje on sprzedaży z pominięciem OMP. Należy również wspomnieć, że wysyłka towarów dla transakcji w kwocie nieprzekraczającej 135 GBP jest zwolniona z opłat należności celnych w UK.

Wysyłka towarów do Wielkiej Brytanii – numer EORI

Wysyłając sprzedane towary do Wielkiej Brytanii firma transportowa może poprosić nadawcę o numer EORI, czyli numer numer pod którym dana firma jest zidentyfikowana w systemie do obsługi zgłoszeń celnych. Jest on zbudowany na podstawie numeru VAT, a jego uaktywnienie wymaga zgłoszenia w odpowiednim organie celnym. Sprzedając towary do Wielkiej Brytanii lub wysyłając je do zlokalizowanego tam magazynu Amazon niezbędne jest więc uzyskanie numeru EORI zarówno w Polsce, jak i w UK.

Lektura powyższych akapitów pokazuje, że prawidłowe opodatkowanie VAT sprzedaży towaru do klienta w UK wymaga znajomości i odpowiedniego rozumienia obowiązujących przepisów podatkowych. W związku z tym dokonując tego typu transakcji warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie podatkowym, którzy oferują swoją pomoc na https://taxology.co.