Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze

Cała sieć wyłączna oferuje grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna

TU Allianz Życie Polska S.A. rozszerzyło sprzedaż grupowego ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna (AOZ) na całą sieć agentów wyłącznych, powiększoną po połączeniu z Avivą w połowie 2022 r. To kolejny przykład integracji produktowej i operacyjnej.

Ubezpieczenia zdrowotne w Allianz Polska znane są klientom od 2001 r., a sam produkt AOZ powstał w 2008 r., podlegając potem wielu ulepszeniom. Dotychczas był oferowany głównie przez agentów w sieci wyłącznej Allianz Polska, brokerów i multiagentów. Niedawno sprzedaż została rozszerzona także na agentów z dawnej sieci Avivy, powiększając jej ofertę produktową o ubezpieczenie typowo zdrowotne.

Z ubezpieczenia AOZ korzysta obecnie ponad 111 tys. osób, dla których dziennie realizowanych jest ponad 4 600 świadczeń medycznych.

AOZ obecnie zawiera 6 wariantów zakresu świadczeń, z możliwością zbudowania własnego programu – co jest istotne przede wszystkim dla pracodawców, którzy oczekują ponadstandardowych warunków dla swoich pracowników i członków ich rodzin. Zakres świadczeń jest szeroki – od podstawowej opieki medycznej aż po dostęp do licznych lekarzy specjalistów i wysokospecjalistycznych badań. Każdy wariant rozszerzony jest o usługi assistance, między innymi rehabilitację, transport medyczny, dostarczanie leków, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę pielęgniarki. Dodatkowo AOZ oferuje też m.in. chirurgię jednego dnia, zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu, rehabilitację, stomatologię. Opieka medyczna może objąć też rodziców i teściów pracownika.

Do dyspozycji klientów jest ponad 2 200 placówek medycznych. Wizyty i badania można umawiać 24 godziny na dobę poprzez infolinię, bezpośrednio w placówce lub przez Internet.

W ramach telemedycznych konsultacji lekarskich klienci mogą umawiać wizyty tak, jak im wygodniej – na specjalnej platformie online allianz.telemedi.com lub telefonicznie dzwoniąc na infolinię Allianz. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne, gdy trzeba omówić wyniki badania z lekarzem, dostać skierowanie do specjalisty lub na badania, otrzymać lub przedłużyć receptę lub uzyskać e-zwolnienie.

Proste są również zasady przystąpienia do ubezpieczenia – za pomocą e-deklaracji mogą przystępować zarówno pracownicy, jak i członkowie ich rodzin. Allianz udostępnia klientom (firmom) system służący do administrowania listą zmian ubezpieczonych (pracowników i ich bliskich). Ubezpieczeni mogą elektronicznie zgłaszać wnioski o refundację kosztów leczenia poniesionych w placówkach niewspółpracujących za pomocą indywidualnego konta w portalu Mój Allianz lub z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.allianz.pl.