Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Inetum Polska 2024: „Do You Speak GenAI?”, wyzwania i klucz do sukcesu

Inetum wkracza w erę, gdzie technologia kształtuje nie tylko codzienność, ale również przyszłość firmy. W styczniu br. blisko 50% pracowników Inetum w Polsce rozpoczęło cykl warsztatów „Do You Speak GenAI?” a 30% już ukończyło program z certyfikatem. Projekt „Do You Speak GenAI?” wprowadza sztuczną inteligencję generatywną do wszystkich aspektów pracy w Inetum, zwiększając efektywność całej organizacji.

Projekt „Do You Speak GenAI?” to inicjatywa firmy Inetum kierowana do wszystkich pracowników, mająca na celu promowanie i edukację na temat sztucznej inteligencji generatywnej (GenAI). Projekt skupia się na zwiększaniu świadomości i zrozumienia GenAI oraz jej potencjału w różnych dziedzinach pracy i biznesu.

Projekt „Do You Speak GenAI?” jest częścią zaangażowania Inetum w stałe podnoszenie kompetencji swoich pracowników a także w i promowanie sztucznej inteligencji generatywnej oraz jej potencjału w przyszłości – komentuje Marek Pokorski, Dyrektor Generalny Inetum Polska & UK – Projekt ma na celu pokazanie, że GenAI może być narzędziem, które przyczynia się do rozwoju i innowacji w różnych dziedzinach, a także do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy. Według McKinsey, AI generatywna i inne technologie mają potencjał do automatyzacji zadań, na których pracownicy obecnie poświęcają 60%-70% swojego czasu. To zmieni sposób pracy i przyczyni się do powstania wielu nowych zawodów.

Sztuczna inteligencja stała się niewątpliwie paliwem rewolucji technologicznej. Inetum koncentruje się na pełnym wykorzystaniu potencjału maszynowego uczenia się i analizy danych. Oprócz ChatGPT, korporacyjna aplikacja AI generatywnej oferuje wiele zaawansowanych możliwości. Jako europejski lider technologiczny, Inetum pomaga swoim klientom wykorzystać pełen potencjał AI generatywnej, oferując im portfolio rozwiązań GenAI:

  • GenAI C-level Agenda – współpraca z kierownictwem najwyższego szczebla, aby zdefiniować wizję, trajektorię operacyjną i przygotowania do transformacji organizacji.
  • GenAI Readiness – umożliwienie sprawnej adaptacji zespołom, wprowadzając skuteczne wdrożenia i opracowując scenariusze zastosowania.
  • GenAI Decision Support – wspieranie procesów podejmowana decyzji dzięki spersonalizowanym rekomendacjom.
  • GenAI Qualification – identyfikacja, priorytetyzacja, opisanie i testowanie scenariuszy zastosowania.
  • GenAI Experiment – testowanie scenatiuszy zastosowania za pomocą demonstracji, prototypowania i opracowywania produktów w wersji MVP (Minimum Viable Products).
  • GenAI Scale – wdrożenie i skalowanie produktów w systemie informatycznym organizacji, przy wykorzystaniu dedykowanych akceleratorów.

Wprowadzenie narzędzia GenAI do struktur firm nie jest pozbawione wyzwań – dodaje Arkadiusz Borek, Head of Operations Inetum Polska – Jednym z głównych aspektów, z którym firmy mogą się spotkać, jest brak odpowiednich zasobów ludzkich posiadających umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji. Wymaga to inwestycji w szkolenia pracowników, aby zdobyli niezbędne kompetencje i umiejętności w obszarze AI.

Ponadto, integracja narzędzia GenAI z istniejącą infrastrukturą może stanowić kolejne wyzwanie. Konieczne jest zapewnienie skalowalności i wydajności AI w dużych organizacjach oraz integracja z istniejącymi systemami i infrastrukturą IT. – dodaje Tomasz Krupa, Head of Service Delivery.

 Celem Inetum jest skuteczne wspieranie klientów w pokonywaniu bieżących wyzwań. W minionym roku firma dopasowała organizację, ofertę biznesową oraz propozycje wartości do nowej strategii Grupy Inetum, skupionej wokół 4 globalnych linii biznesowych: Inetum Consulting, Inetum Technologies, Inetum Solutions i Inetum Software.

Inetum pozostaje w europejskiej czołówce, oferując firmom nie tylko najlepsze rozwiązania na rynku, ale również integralność i zaawansowane strategie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Firma jest dumna ze swojego partnerstwa z takimi gigantami branżowymi jak Microsoft, Salesforce, SAP i ServiceNow, co pozwala nam dostarczać kompleksowe rozwiązania, które pomagają firmom zwiększyć prędkość, zwinność i doskonalić procesy biznesowe – komentuje Martin Konieczny, Head of Sales Inetum PolskaTo kluczowe elementy, które pomogą firmom sprostać wyzwaniom przyszłości.

Prognozy na rok 2024 w polskim sektorze IT wskazują na ożywienie sektora dystrybucji IT w Europie, szacując wzrost na około 2,6% rok do roku[1]. To pozytywna prognoza po trudnym roku 2023, który był naznaczony niepewnością polityczną i spowolnieniem gospodarczym.

W Polsce prognozowane kierunki rozwoju branży skupiają się na rozwoju technologii (AI, IoT, Blockchain), ale także na zrównoważonym rozwoju, usługach opartych na subskrypcji oraz cyberbezpieczeństwie.

O Inetum:

Inetum to firma świadcząca usługi cyfrowe i dostarczająca rozwiązania. Obecna w ponad 27 krajach, Grupa zatrudnia niemal 30 000 pracowników i w 2022 roku wygenerowała przychód w wysokości 2,4 miliarda euro. Grupa Inetum wspiera przedsiębiorstwa i rządy w procesie transformacji cyfrowej, oferując im unikalne połączenie bliskości geograficznej, sektorowej organizacji oraz innowacyjnych rozwiązań. Dzięki swojemu wielospecjalistycznemu profilowi Inetum dostosowuje swoją organizację do 4 globalnych działań biznesowych: Inetum Consulting, Inetum Technologies, Inetum Solutions oraz Inetum Software.

[1] https://www.contextworld.com/