Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Eventy

Konferencja klimatyczna Idea Biznes Klimat

Konferencja klimatyczna

Zjawiska związane ze zmianami klimatycznymi przebiegają z roku na rok w coraz szybszym tempie. Alarmują o tym ekolodzy, meteorolodzy oraz specjaliści zajmujący się ochroną środowiska. Raporty przygotowane przez IPPC głoszą, że proces globalnego ocieplenia przebiega według najbardziej pesymistycznych założeń — postępuje zbyt szybko. Priorytetowym zadaniem staje się więc obecnie ograniczenie negatywnych skutków zmian.

W związku z tym organizowane są konferencje, takie jak miała miejsce 27 października 2022 roku w Warszawie pod nazwą Idea Biznes Klimat.

Zmiany klimatyczne – obserwacje w Polsce

W Polsce zaobserwować można podobne zmiany, jakie występują w całej Europie oraz na świecie. Wyróżnia się w tym przypadku m.in. skrajne zjawiska pogodowe, które mieszają się w krótkim czasie. Przykładami są:

 • nawalne deszcze, które powodują podtopienia i powodzie;
 • długotrwałe fale upałów, które powodują regionalne susze;
 • huraganowe wiatry niszczące roślinność, infrastrukturę oraz zabudowania.

Prognozy specjalistów mówią, że już w 2030 roku możemy realnie odczuć konsekwencje występowania zmian w klimacie.

Zmiany w klimacie, a działania przedsiębiorców

Wobec destrukcji środowiska naturalnego, zmian w klimacie oraz globalnego ocieplenia cieszy postawa coraz większego grona przedsiębiorców. Rozumieją oni powagę sytuacji, włączając się do działań mających na celu ograniczenie produkcji dwutlenku węgla, a także zapobiegających zmianom w środowisku.

Obecnie panującym trendem w rozwoju biznesu różnorodnych branż są kierunki rozwoju nakierowane na rozwiązania sprzyjające ekologii. Powoli staje się to normą, którą wymagają od firm ich klienci oraz partnerzy biznesowi.

Idea Biznes Klimat – II konferencja przedsiębiorców

Po sukcesie, jakim okazała się pierwsza konferencja, 27 października 2022 roku odbyło się drugie spotkanie przedsiębiorców. Pierwszym punktem po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości, było wystąpienie dr Joanny Maćkowiak-Pandery. Pani prezes zarządu Forum Energii przedstawiła prezentację dotyczącą występowania ryzyk klimatycznych. Następnie p. Monika Morawiecka opowiedziała o stosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii, które są skutecznym sposobem na utrzymanie stałego wzrostu gospodarczego.

Dalszą część konferencji podzielono na następujące bloki tematyczne:

 • Blok tematyczny nr 1: ,,Zielone obligacje. Zielone kredyty. Czy cała oferta banków wkrótce się zazieleni”;
 • Blok tematyczny nr 2: ,,Zielone inwestycje — jak pozyskać środki na ich realizację?”;
 • Blok tematyczny nr 3: ,,Net zero wyzwaniem czy sprzymierzeńcem dla przemysłu spożywczego? Jak wpłynie na efektywność produkcji, jakość oraz ceny żywności?”;
 • Blok tematyczny nr 4: ,,Nowe technologie dla ochrony środowiska”;
 • Blok tematyczny nr 5: ,,Energetyka: Energia słoneczna, wiatr, biogaz, wodór, a może atom? Polski miks energetyczny bez węgla”;
 • Blok tematyczny nr 6: ,,Woda i jej retencja — jak chronić i efektywnie korzystać z najcenniejszego zasobu?”;
 • Blok tematyczny nr 7: ,,Budownictwo: Zrównoważony rozwój w budownictwie — legislacja, technologie, finansowanie, inwestycji”;
 • Blok tematyczny nr 8: ,,Transport: Zeroemisyjny transport i logistyka przyszłości — szanse i główne bariery”.

Konferencja Idea Biznes Klimat w Warszawie zgromadziła znamienitych gości z całej Polski. Byli to przedstawiciele najważniejszych banków oraz przedsiębiorcy jednych z największych przedsiębiorstw działających w naszym kraju.

Spotkania umożliwiły wymianę doświadczeń oraz wiedzy niezbędnej w dzisiejszych czasach do rozwoju firmy z zachowaniem zasad chroniących klimat. Nadrzędną intencją było tu przekazanie wzajemnych oddziaływań, które powstają między procesami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz biznesowymi.

Może Cię też zainteresować:
BOŚ prezentuje panelistów Konferencji Idea Biznes Klimat

Specjalny gość konferencji Idea Biznes Klimat

Swoją obecnością na konferencji Idea Biznes Klimat zaszczyciła pani minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Resort kierowany przez Annę Moskwę został też partnerem wydarzenia dołączając tym samym organizacyjnie do NFOŚiGW.

Pani minister zabrała głos podczas konferencji, mówiąc o tym, że celem państwa polskiego jest zyskanie bezpieczeństwa oraz suwerenności energetycznej. Działania te polegają m.in. na dywersyfikacji dostaw surowców do naszego kraju. Dodała również:

,,Z jednej strony mówimy o wydłużaniu pracy energetyki konwencjonalnej, a z drugiej dołączamy energetykę jądrową do polityki energetycznej. Rozwijamy także udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, przykładem jest 1,2 mln prosumentów w fotowoltaice”.

Konferencja zakończyła się sukcesem. Wielogodzinne spotkania obfitowały w merytoryczne dyskusje, wymiany poglądów oraz określenie wspólnych celów przyszłych działań. Wszelkie rozwiązania mają służyć poprawie klimatu poprzez wykorzystanie alternatywnych rozwiązań energetycznych.