Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Prawo handlowe i gospodarcze – co warto wiedzieć?

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Z drugiej zaś strony znajomość przepisów zapisanych w kodeksach może zdecydowanie pomóc w rozwijaniu swoich interesów. Nie sposób znać wszystkich niuansów, dlatego najlepiej współpracować z najlepszymi prawnikami. Prawo handlowe i gospodarcze to podstawowe płaszczyzny do prowadzenia swojej działalności w pełni bezpieczeństwa.

Podstawy do działania

Ten segment prawa stanowi o stosunkach zawieranych między przedsiębiorcami, reguluje relacje między spółkami oraz między firmami, a osobami prywatnymi. Trzeba pamiętać, że różne rodzaje spółek rządzą się innymi przepisami, które określają ich wewnętrzne role. Różnią się one bowiem zarówno wkładem, jak i stopniem odpowiedzialności. Obowiązkiem jest przestrzeganie odpowiednich przepisów pod kątem rodzaju wybranej spółki.

Prawo gospodarcze zajmuje się statusem prawnym przedsiębiorców, a także stosunkiem prawnym prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zalicza się się tutaj ustawi i akty prawne, które regulują prowadzenie biznesu. Dla przedsiębiorcy oznacza to niemal obowiązek zapoznania się z kilkudziesięcioma aktami prawnymi. Dotyczy to przede wszystkim Prawa przedsiębiorców i Kodeksu spółek handlowych oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń. Ten drugi jest niezwykle istotny dla wszystkich, którzy chcą działać w ramach spółki takiej jak: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub też spółki akcyjnej.

Warto mieć na uwadze, że w Polsce nie istnieją oficjalne źródła prawa gospodarczego, dlatego też używa się praw wskazanych przez konstytucję, a co za tym idzie każdy przepis może dotyczyć zarówno prawda prywatnego, jak i publicznego.

Prawo gospodarcze i handlowe – Kancelaria KFK

Zakres usług prawa handlowego i gospodarczego

Z wykorzystaniem doświadczenia w zakresie prawa handlowego i gospodarczego kancelaria Florczak Keller i Wspólnicy doświadcza usługi z zakresu:

  • zakładania, przekształcania i likwidacji spółek,
  • sporządzania umów; na przykład umów o dzieło, umów zlecenie, kupna, sprzedaży, dostawy oraz wszystkich innych stworzonych w przypadku pojawienia się takiej potrzeby,
  • analizy i negocjowania umów handlowych,
  • przygotowania ofert przetargu publicznego i wspomagania spółek na etapie zamówienia publicznego,
  • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspól­ników i walnych zgromadzeń,
  • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych,
  • reprezentowania przedsiębiorców przed sądami powszechnymi w sporach z kontrahentami i innymi uczestnikami rynku,
  • bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej doradztwo we wszystkich ob­szarach działania danego przedsiębiorcy.

Nie jesteś sam

Niezależnie od profilu powadzonej działalności nie warto zostawiać wszystkiego na swoich barkach. Korzystając z pomocy specjalistów w dziedzinie prawa, wszystkie inwestycje przebiegną dużo szybciej, a każdy dokument będzie przygotowany w sposób rzetelny i kompleksowy, a w razie podpisywania porozumienia z innymi przedsiębiorcami dobrze jest skorzystać z pomocy w negocjacjach. A wszystko w pełni zgodnie z obowiązującym prawem.

Źródło: Kancelaria-Kfk.pl