Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Motoryzacja

Jak odwołać się od mandatu drogowego?

odwołanie od mandatu drogowego

Nieprzestrzeganie znaków drogowych może wiązać się z otrzymaniem mandatu.

Istnieje jednak możliwość odwołania się od niego. Jeżeli kierowca uzna, że niesłusznie został ukarany może się od takiego mandatu odwołać.

Kto  i kiedy może się odwołać od mandatu?

Jeśli jesteś osobą, która dostała mandat odwołać można się do 7 dni od jego przyjęcia

Od mandatu może na przykład  odwołać się

 • Osoba, która dostała mandat i ma pewność, że dostał go niesłusznie
 • W wypadku osób, które dostały mandat, a mają mniej niż 17 lat – rodzic lub opiekun prawny,
 • przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która dostała mandat,
 • przedstawiciel służby (na przykład policji, straży granicznej), która wydała mandat niesłusznie – z urzędu,
 • przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że przedstawiciel służby wystawił mandat niesłusznie – z urzędu.

Jakie dokumenty należy przygotować w celu odwołania się od mandatu?

Osoba chcąca odwołać się od mandatu musi przygotować wniosek o uchylenie mandatu drogowego. Powinien on zawierać takie dane jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • miejsce zamieszkania,
  • serię i numer mandatu (znajdującą się w prawym górnym rogu mandatu),
  • opis całego zdarzenia i okoliczności, które wyjaśnią, dlaczego twój mandat powinno się uchylić.

Utworzyłeś wniosek i co dalej?

Wypełniony wniosek należy złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy dla terenu, na którym wystawiono mandat. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • zanieś wniosek do biura podawczego sądu,
 • wysłać go pocztą (listem poleconym) na adres sądu.

Po prawidłowym złożeniu wszystkich dokumentów, należy czekać na listowną odpowiedź z sądu, na której wskazana jest data posiedzenia.

Przeprowadzenie postępowania w sądzie jest bezpłatne.

Co ważne nie ma określonego terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie mandatu drogowego. Sądy starają się jednak, żeby czas oczekiwania był jak najkrótszy. Nie można się odwołać się od decyzji sądu.

Powiązane artykuły

Prawo o ruchu drogowym poprawi bezpieczeństwo na drogach

teoriabiznesu.pl