Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Motoryzacja

Prawo o ruchu drogowym poprawi bezpieczeństwo na drogach

bezpieczenstwo na drodze

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nad którą Rada Ministrów obradowała 13 lipca 2021 r.

Renta dla najbliższych ofiar wypadku

Jedną ze zmian jest renta dla najbliższych osoby która zginęła w wypadku samochodowym.
Projekt ten przewiduje wprowadzenie renty , która będzie wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym, kierującego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
Środki te będą zwolnione od podatku dochodowego i niewliczane jako dochód przy obliczaniu świadczeń rodzinnych. Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Punkty karne zerują się po 2 latach

Jedna ze zmian zakłada, że punkty karne zerują się dopiero po 2 latach
Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.
Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10.
Istotną zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Utrata pojazdu za jazdę po alkoholu

Co grozi za jazdę po alkoholu? Jedna ze zmian zakłada utratę auta za jazdę po pijanemu.
Jak podaje portal Gov.pl nowym rozwianiem jest obligatoryjny przepadek pojazdu, gdy kierowca w stanie nietrzeźwości spowoduje co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
Sąd będzie mógł wtedy orzec przepadek pojazdu nawet w sytuacji, gdy nie jest on własnością sprawcy, a właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała albo mogła przewidzieć, że udostępniając sprawcy pojazd może umożliwić popełnienie przestępstwa.
Takie same zasady będą obowiązywały w stosunku do osób kierujących pod wpływem środka odurzającego.

Do 30 000 zł kary za zakazany wjazd na przejazd kolejowy

Jedna ze zmian ma wpłynąć na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych
Jak wskazuje portal Gov.pl objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia kierowcy będzie grozić grzywna w wysokości od 2 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

Dodatkowo projekt zakłada więcej zmian pozwalających skuteczniej walczyć z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze. Do najważniejszych nich należą:

  • Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie
  • Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł.
  • Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach
  • Pieniądze z mandatów trafią na budowę dróg
  • Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Powiązane artykuły

Sprowadzasz auto z zagranicy? Sprawdź, jak je ubezpieczyć

teoriabiznesu.pl

Mandat 2500 zł za przekroczenie prędkości. Nowy taryfikator mandatów

teoriabiznesu.pl

Co to jest koń mechaniczny i ile ma watów?

teoriabiznesu.pl