Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Upadłość konsumencka – jakie są jej najważniejsze wady i zalety?

upadlosc konsumencka

Często jedynym wyjściem dla osób, które toną w długach, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czynność ta pozwala pozbyć się większości długów i odnaleźć poczucie spokoju. Wiąże się jednak z koniecznością bycia gotowym na utratę majątku, w tym nieruchomości. Czy wiesz, jakie wady i zalety są związane z tego typu rozwiązaniem?

Jakie są zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wśród największych atutów ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest opcja pożegnania się z zadłużeniem raz na zawsze. Do umorzenia nieuregulowanych zobowiązań dochodzi po zamknięciu procesu likwidacji majątku należącego do dłużnika. Należy też pamiętać, że osoba ogłaszająca upadłość konsumencką ma obowiązek sporządzić plan spłaty wierzycieli, w ramach którego będzie oddawać należne im środki. Ustawa przewiduje na to 3 lata. Warto mieć również na uwadze, że procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawiesza postępowanie egzekucyjne i sądowe.

Jakie korzyści psychologiczne przemawiają za skorzystaniem z możliwości upadłości konsumenckiej?

Nie można również zapominać o korzyściach czysto psychologicznych. Uwolnienie się od ciągłych telefonów ze strony wierzycieli i firm windykacyjnych, jak też z pogłębiającej się spirali zadłużenia pozwala wreszcie odetchnąć i poczuć się lepiej. Tkwienie po uszy w zadłużeniu to sytuacja bardzo trudna pod względem psychologicznym dla każdego dłużnika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie kancelarii Częstochowa https://kancelaria-brodziak-grzyb.pl/.

Jakie są wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Największą wadą upadłości konsumenckiej jest fakt, że cały majątek danej osoby jest włączany do masy upadłościowej. Oznacza to, że wszelkie nieruchomości i mienie, ale również wynagrodzenie osoby ogłaszającej upadłość będzie wchodzić do masy upadłościowej. Warto również mieć świadomość tego, że próba przekazania cennych składników mienia (na przykład mieszkania) osobom z rodziny na kilka tygodni przed ogłoszeniem upadłości będzie czynnością nieskuteczną. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna procedura. Należy liczyć się z konsekwencją w postaci tego, że dany składnik majątku również zostanie włączony do masy upadłościowej. Na niekorzyść ogłoszenia upadłości konsumenckiej przemawia też długi czas trwania. Pewnym rozwiązaniem może być przeprowadzenie uproszczonej procedury upadłościowej. Generalnie syndyk powinien zakończyć postępowanie w ciągu 6 miesięcy, jednak w praktyce niemal nigdy się to nie zdarza. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z uruchomieniem czasochłonnej i wymagającej wielu czynności procedury.

Które zobowiązania nie mogą być pokryte na skutek procedury upadłości konsumenckiej?

Dłużnicy powinni wziąć pod uwagę również fakt, że przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej nie dotyczy zobowiązań powiązanych z sytuacjami takimi jak alimenty, toczące się postępowanie karne, karą grzywny czy też z zadośćuczynieniem. Radca prawny (Częstochowa dysponuje gronem wielu specjalistów) udziela szczegółowych informacji na temat tych zobowiązań, które nie mogą być pokryte na skutek procedury upadłości konsumenckiej.