Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Motoryzacja

Kierowca samochodów ciężarowych – o czym należy pamiętać?

czas pracy kierowcy

W przemyśle transportowym, kierowcy tirów i ciężarówek pełnią kluczową rolę. Wymagania, które muszą spełnić, aby wykonywać swoje obowiązki, są jednak dosyć rygorystyczne i obejmują zarówno kwestie prawne, jak i fizyczne. W poniższym artykule omówimy, jakie prawo jazdy muszą posiadać kierowcy ciężarówek i jakie są inne wymagania kwalifikujące do podejmowania pracy w danym zawodzie.

Prawo jazdy – C, C+E, D, D+E

Przeglądając oferty pracy na kierowcę, możemy zauważyć, że wymagane jest prawo jazdy C, C+E, D lub D+E. Jaka jest różnica między danymi kategoriami? Aby legalnie prowadzić ciężarówkę lub tira, kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii C. Jest to kategoria, która uprawnia do kierowania pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Posiadanie prawa jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania kombinacją pojazdu i przyczepy, gdzie ta ostatnia ma masę przekraczającą 750 kg.

Kurs na prawo jazdy kategorii C lub C+E można rozpocząć w wieku 21 lat (dla osób, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej, jest to wiek 18 lat) przy posiadaniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które potwierdzają brak przeciwwskazań do prowadzenia samochodów ciężarowych. Konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. B. 

Prawo jazdy kategorii D jest skierowane do osób, które chcą legalnie przewozić więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą). Prawo jazdy D+E uprawnia do kierowania autobusem z przyczepami bez ograniczeń tonażowych. 

Kurs na prawo jazdy kategorii D można rozpocząć po ukończeniu 24 lat (21 lat jeśli kandydat przeszedł przez kwalifikację wstępną). Również wymagane jest orzeczenia psychologiczne i lekarskie oraz prawo jazdy kat. B. 

Co oprócz prawa jazdy?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest kolejnym ważnym dokumentem, uzyskanie którego jest niezbędne, aby móc przewozić rzeczy lub osób. Każdy kierowca musi ukończyć kurs, aby uzyskać świadectwo. Kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat C lub D przed 2009 lub 2008 odpowiednio, powinni odbywać szkolenia okresowe. 

Aby zostać kierowcą zawodowym, niezbędne jest także orzeczenie lekarskie, które obejmuje badanie wzroku, laryngologiczne, neurologiczne i ogólnolekarskie. Oprócz tego, kierowca musi uzyskać także orzeczenie psychologiczne, czyli przejść pomyślnie przez specjalne psychotesty dla kierowców. 

Czas pracy kierowcy 

Przed rozpoczęciem pracy, kierowcy ciężarówek oraz autobusów muszą zapoznać się z przepisami czasu pracy kierowców. Czas pracy kierowcy nie powinien przekraczać 8h na dobę i 40h w ciągu tygodnia. Istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy do 12h pod warunkiem skrócenia go następnego dnia. Kierowcy przysługuje także 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek oraz 30 lub 45 -minutowa przerwa. 

Każda firma transportowa powinna przechowywać ewidencję czasu pracy kierowców przez 10 lat i pilnować przestrzegania Ustawy o czasie pracy kierowców. Nieprzestrzeganie zasad grozi dużymi karami.