Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Co należy wiedzieć o podatku od nieruchomości?

odatek od nieruchomości

Budując dom lub kupując mieszkanie, garaż, czy działkę, należy pamiętać o tym, że te inwestycje podlegają pod podatek od nieruchomości. W 2022 roku prawie wszystkie rady gmin z największych miast w Polsce zdecydowały o podniesieniu jego stawki. Sprawdź ile wynosi, kto musi zapłacić i jakie są terminy płatności podatku od nieruchomości!

Co to jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości podobnie jak podatki od środków transportowych oraz posiadania psów zalicza się do podatków lokalnych, w których zagadnieniem opodatkowania są warunki faktyczne lub prawne. Są one dochodem własnym gmin, w których obowiązek podatkowy został nałożony podczas wprowadzenia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z późniejszymi zmianami.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, podatek od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków i ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto należy uwzględnić istotny fakt, że budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który na stałe jest związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni przy pomocy przegród budowlanych i posiada fundamenty oraz dach. Z kolei budowla jest to obiekt budowlany, który nie jest obiektem małej architektury oraz urządzenia budowlane, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Płatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym także spółki niemające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • użytkownikami wieczystymi gruntów
  • posiadacze mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można zapłacić gotówką w kasie lub przelewem bankowym na konto właściwego organu podatkowego. Deklaracje najwygodniej jest jednak rozliczyć online, korzystając z dostępnego w sieci kalkulatora deklaracji. Dzięki temu można sprawdzić, jakie są stawki podatku od nieruchomości dla danej gminy, przygotować stosowny dokument do Urzędu, a także go wysłać i uiścić określoną kwotę. Dokumenty można wypełnić między innymi na stronie https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-nieruchomosci/. Co istotne, danina od nieruchomości powinna być opłacona w czterech ratach, rozłożonych proporcjonalnie od 15 marca do 15 15 listopada, z uwzględnieniem, że terminy płatności przypadają jeszcze na 15 maja oraz 15 września. W przypadku osób prawnych podatek ten opłacany jest raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca.

Jakie są konsekwencje nieopłacenia podatku od nieruchomości?

Konsekwencje niezapłaconego podatku od nieruchomości mogą być bardzo dotkliwe, w zależności od czasu zwłoki z uiszczeniem należności, gdyż naliczane będą odsetki od kwoty podstawowej. Według ustawy wynoszą one około 8 procent w skali roku. Im wyższa kwota podatku do zapłacenia, tym wyższe odsetki w przypadku zwłoki.