Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

IKE a IKZE – czy to dobry sposób na oszczędzanie?

Indywidualne Konta Emerytalne

Świadczenia emerytalne w Polsce są niskie, natomiast za kilkadziesiąt lat mogą nie umożliwiać życia nawet na podstawowym poziomie. Emerytura wynosi obecnie przeciętnie 3184 zł brutto w przypadku mężczyzn, a 2128 zł brutto w przypadku kobiet. Już teraz, przy wysokiej inflacji, środki te są zbyt małe, by móc sobie pozwolić na więcej niż skromne życie. Dlatego warto w miarę możliwości odkładać środki na przyszłość. Pomóc przy tym mogą IKE i IKZE. Na czym to polega?

Indywidualne Konta Emerytalne – co to jest?

IKE to skrótowiec od Indywidualne Konta Emerytalne. Powstały one jako element trzeciego filaru emerytalnego w celu odkładania środków na starość. Można na nich gromadzić oszczędności, a uzyskane dochody nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych, tak jak wygląda to w przypadku lokat bankowych i kont oszczędnościowych.

Możliwość gromadzenia środków w ramach IKE mają już osoby, które ukończyły 16 lat, ale do uzyskania pełnoletności mogą dokonywać wpłat wyłącznie w latach, w których uzyskały zarobki osiągane na podstawie umowy o pracę. Na jednym koncie IKE środki może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający, zatem nie można tego robić wspólnie np. z małżonkiem. W danym roku można wpłacić na IKE maksymalnie 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok.

Żeby założyć IKE, należy zawrzeć umowę z wybraną instytucją, np. z towarzystwem ubezpieczeniowym UNIQA. Wpłacasz na nie, ile chcesz – już od 50 zł. Wybierasz spośród 16 subfunduszy o różnym profilu inwestowania. Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Można je wypłacić w całości lub w części, natomiast jeśli zrobisz to przed 60. rokiem życia, to zapłacisz podatek od zysków kapitałowych.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – jak to działa?

IKZE to skrótowiec od Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – kolejny sposób na oszczędzanie środków na przyszłą emeryturę. W 2022 roku możesz wpłacić na takie konto maksymalnie 7 106,40 zł, a jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 659,60. Wpłacone pieniądze odliczasz od dochodu, więc obniżasz płacony podatek.

Środki na IKZE gromadzi wyłącznie jeden oszczędzający, a nie np. para. Wpłat może dokonywać nawet osoba, która ma 16 lat, ale do uzyskania pełnoletniości nie mogą to być kwoty większe niż zarobione przez nią na umowie o pracę. Jedno konto może należeć do jednej osoby. Ponadto wpłat może dokonywać osoba, która ma również IKE.

IKZE również można założyć w UNIQA. W tym roku za jego utworzenie i wpłacenie na nie co najmniej 2000 zł otrzymasz nagrodę w wysokości 200 zł. Nie płacisz za założenie i zamknięcie konta, za zamianę i konwersję, nie ma też opłat manipulacyjnych. Konto zakładasz online i wybierasz spośród 16 subfunduszy o różnym profilu inwestowania.

IKE A IKZE – czym się różnią?

Obie formy oszczędzania na emeryturę są podobne, ale nie identyczne. Którą wybrać? Jeśli masz wysokie zarobki, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z jednego i drugiego rozwiązania. Różnią się one limitem wpłat – wyższy jest w IKE. Ponadto w IKE wypłaty są zwolnione z podatku, ale środki gromadzone na koncie ulegają potrąceniu. W przypadku IKZE wypłacane pieniądze są odliczane od podstawy opodatkowania, a zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. płaci się dopiero po zakończeniu oszczędzania. W IKE częściowej wypłaty można dokonać przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a w IKZE – można wypłacić tylko całość środków. Jeśli chodzi o dziedziczenie środków, to nie obowiązuje podatek od spadków i darowizn, ale w przypadku IKZE konieczne jest zapłacenie daniny w wysokości 10 proc., chyba że środki trafią na konto IKZE obdarowanego. Które rozwiązanie jest zatem lepsze? Należy je dobierać indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania.