Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Zrównoważony biznes to konieczność

Zrównoważony biznes

Prowadząc dziś firmę, powinieneś zadać sobie pytanie: Co się stanie, jeśli nie będę miał już komu i czego sprzedawać? To nie jest pytanie retoryczne. Zmiany klimatyczne mogą sprawić, że nasze społeczeństwa pogrążą się w głębokich kryzysach, inflacja wystrzeli w górę, a surowce i usługi staną się bardzo trudno dostępne. Jedyną odpowiedzią na te wyzwania, jakiej mogą udzielić przedsiębiorcy, jest budowanie bardziej zrównoważonych biznesów.

Jako biznes działamy w systemie, który opiera się na równowadze wielu elementów. Twój biznes może albo wspierać, albo zaburzać równowagę systemu. I jest to czynnik, który już dziś należy bardzo poważnie brać pod uwagę, budując nowe strategie czy biznesplany. Pytanie dziś nie powinno brzmieć, czy budować zrównoważony biznes, ale jak to skutecznie robić.

Każdy biznes może być bardziej zrównoważony

Każda przedsiębiorstwo wywiera jakiś wpływ na swoje otoczenie. Decyzja o wyborze dostawcy, sposób dostawy towarów do klienta, polityka zagospodarowania odpadów… Nie da się zliczyć elementów, którymi wpływamy na środowisko, z tego prostego powodu, że działamy w tym środowisku. Wszystko, co robimy, ma na nie jakiś wpływ. Dlatego każda firma powinna zadawać dziś sobie pytanie, jak ja wpływam na moje otoczenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz, analizując sposoby dostarczania usług i wytwarzania produktów, zewnętrzne łańcuchy dostaw, czy strategię biznesową. Oczywiście im głębiej w fundamentach zakodowane są wartości związane ze zrównoważonym wpływem biznesu, tym lepszy ma on wpływ na otoczenie. Ale zmiany można wprowadzać w każdym momencie i na każdym poziomie biznesu.

Na czym polega zrównoważony biznes

Zrównoważony biznes nie wpływa negatywnie na swoje otoczenie, a w najbardziej pożądanych warunkach wpływa na nie pozytywnie. Wiele firm stara się równoważyć swój negatywny wpływ dzieląc się swoimi zyskami z otoczeniem. Inaczej mówiąc, wspierając charytatywnie bliskie im inicjatywy i projekty społeczne. Takie działanie ma swoją wartość, ale skupia się bardziej na efektach niż na przyczynach negatywnego działania. Prawdziwie zrównoważony biznes już u podstaw swojego działania stara się nie dokonywać szkód w swoim otoczeniu. O wiele skuteczniej jest bowiem nie powodować negatywnych zmian niż walczyć z ich efektami.

Jak wprowadzić zrównoważony biznes do twojej firmy

Mało która organizacja ma pełną świadomość swojego oddziaływania na otoczenie. Aby poznać swój potencjał do prowadzenia bardziej zrównoważonego biznesu, trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie obszary, na które odciska się działanie firmy. Warto skorzystać profesjonalnego zewnętrznego wsparcia. To jest bowiem punkt, w którym powinno się porzucić swoje utarte poglądy i spojrzeć na swój zrównoważony biznes w szerszej perspektywie. Warto zastanowić się nad tym, jak prowadzona przez nas działalność wpływa nie tylko na środowisko naturalne, ale także na stosunki z klientami i pracownikami, na produkty czy usługi towarzyszące, a nawet jak wpływa na działanie innych biznesów.

Zrównoważony biznes – przejmij inicjatywę

Niezależnie od wielkości, Twoja firma może stać się liderem i inspiracją do prowadzenia zrównoważonego biznesu dla innych. Wystarczy, że na swoje działania będzie patrzyła z odpowiednio dużej perspektywy. Mądrze prowadzone przedsiębiorstwa osiągają dziś największe zyski, bo umiejętnie łączą własny rozwój ze wspieraniem swojego otoczenia. Te działania widać na zewnątrz. I dzisiejsi klienci zwracają na to uwagę. Dzięki takim działaniom można łatwo wzmocnić rozpoznawalność firmy oraz efektywniej przyciągać do siebie nowych konsumentów. W ten sposób biznes staje się bardziej godny zaufania nie tylko dla klientów, ale także dla potencjalnych pracowników oraz partnerów biznesowych.