Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Technologie

Robotyzacja przemysłu a cela spawalnicza

Robotyzacja przemysłu

Zrobotyzowane cele spawalnicze znajdują coraz częściej zastosowanie w różnych aplikacjach, co pozwala osiągnąć przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną nad pozostałymi firmami obecnymi na rynku. Produkt końcowy zostaje poprawiony, ale to nie wszystkie zalety płynące z wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. Przede wszystkim zostaje ograniczone zużycie materiałów, przez co następuje wzrost wydajności, obniżenie kosztów pracy, efektywniejsze planowanie procesu produkcyjnego oraz wyższa powtarzalność.

Lutowanie części grzejników, które składają się z miedzi i stali oraz spawanie cylindra próbnika ropy naftowej

Część wewnętrzna grzejnika (rama) produkowana jest z miedzi, a zewnętrzne — ze stali. Aby poprawić wydajność spawania, pozycjoner wykonuje regulowany obrót o 180° dla stałego przepływu pracy między robotem i operatorem systemu. Aby uniknąć „skręcania się” produktów w czasie rotacji każde ustawienie pozycjonera gwarantuje monitorowany obrót produktu wzdłuż osi poziomej przy użyciu systemu Fanuc Dual Drive (napęd synchroniczny dwóch płyt czołowych).

Podczas gdy jedna z płyt czołowych pozycjonera pozostaje bez ruchu, druga odpowiada za przesunięcia dla instalacji artykułów o zróżnicowanych rozmiarach. Z kolei spawanie cylindra próbnika ropy naftowej gwarantują automatyczne spawanie próbników oleju. Służą do tego nie tylko roboty do spawania TIG, ale także roboty do MIG/ MAG. Zrobotyzowana cela spawalnicza jest wyposażona w dwuosiowe pozycjonery, które gwarantują kontrolowany obrót produktów w osi poziomej i pochyłej, aby w procesie spawania zapewnić odpowiedni zasięg robota i poprawne położenie spoin.

Automatyczne spawanie nośników łożysk tocznych oraz spawanie robotem belek nośnych

Komora spawalnicza pozwala na całkowicie automatyczne spawanie przemysłowych łożysk tocznych. Specjalnie zbudowana rama przybierająca kształt „H” gwarantuje kontrolowany obrót obrabianej części i umożliwia poprawne ułożenie połączeń spawalniczych w miejscu, w tym również spawanie szwów okrągłych. Co więcej, ta rama daje możliwość jednoczesnego spawania oraz załadunku/rozładunku, co zwiększa wydajność pracy. Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze sprawdza się również w procesie spawania belek nośnych. Cela robocza opiera się na działaniu dwóch robotów spawalniczych Fanuc oraz jednoosiowym pozycjonerze, który jest kontrolowany serwomechanizmem i gwarantuje obrót elementów w czasie spawania.

Roboty przeznaczone do spawania wózków górniczych

Kolejnym zastosowaniem jest wyjątkowa w pełni zautomatyzowana cela spawalnicza przeznaczona do spawania wózków do kopalni. Stanowisko spawalnicze wraz z robotem posiada uniwersalne pozycjonery, które pozwalają na obracanie elementów roboczych, które ważą maksymalnie do 20.000 kg. Aby zwiększyć zasięg spawania, robot został również wyposażony w tor jezdny umieszczony tam w systemie liniowym, który powoduje ruch wzdłuż osi poziomej.

Robotyzacja spawania spowodowana rozwojem technologii jest również dostępna dla małych producentów i przedsiębiorstw.

Więcej na temat celi spawalniczej znajdziesz na stronie https://corobotics.pl/automatyzacja-i-robotyzacja-przemyslu/cela-spawalnicza/