Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Kobiety w męskim sektorze: jak Amazon zmienia branżę technologiczną?

Jak wynika z badania „Reskilling oczami Polaków” zrealizowanego przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars przy współpracy z Amazon, aż 60 proc. kobiet coraz częściej rozważa podjęcie nowej ścieżki zawodowej, a rozwój technologii sprzyja tym zmianom. Amazon podsumowuje działania, które pomagają kobietom obrać nowe kierunki rozwoju i pokazuje światu, że kompetencje nie mają płci.

W postrzeganym jako „męski” sektorze logistycznym priorytetem obecnie jest pozyskiwanie pracowników o zróżnicowanych predyspozycjach i umiejętnościach. Dążenie do różnorodności przekłada się na szerszą perspektywę, umożliwiając identyfikację naturalnych liderów. To właśnie oni przynoszą unikalne zdolności i innowacyjne pomysły do korporacyjnej społeczności, niezależnie od płci.

W Amazon kobiety zajmują prestiżowe i eksponowane stanowiska, a ich osiągnięcia są rezultatem wyłącznie talentów, umiejętności i wytrwałej pracy. Nasze menadżerki operują w dynamicznym środowisku i zarządzają obszarami wsparcia. Niektóre pełnią kluczowe funkcje dyrektorskie w działach operacyjnych, gdzie praca wymaga przywództwa, stanowczości i odporności psychicznej w obliczu intensywnej presji i szybkiego tempa wydarzeń. Jednocześnie, w tych rolach kluczowe są wysoka inteligencja emocjonalna, empatia oraz elastyczność, a te cechy są, poza wcześniej wymienionymi, także mocnymi stronami kobiet – komentuje Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w Amazon na Europę Środkowo-Wschodnią.

Kobiety muszą uwierzyć w swoje możliwości

Jak pokazuje raport „Reskilling oczami Polaków” zrealizowany przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars przy współpracy z Amazon, kobiety stanowią około 15-17 proc. osób zatrudnionych w branży technologicznej. Znacznie mniejszy udział pań w tym obszarze wynika przede wszystkim z ugruntowanych tradycji, wychowania, a także specyfiki branży, która wciąż budzi obawy.

Panie odczuwają lęk związany z potencjalnymi barierami i wyzwaniami, jak na przykład niewystarczające kompetencje, wiedza czy zdolności językowe. Nasze doświadczenia pokazują, że ich obawy są niesłuszne, a główną barierą jest aspekt psychologiczny, ponieważ operacyjnie kobiety doskonale sobie radzą. Obserwujemy także duże wahania, jeśli chodzi o aplikowanie na stanowiska wyższe czy te związane ze zmianą ścieżki kariery – pomimo posiadanych kompetencji i wiedzy. Programy dedykowane kobietom, które tworzymy w Amazon mają na celu wyzwolić drzemiący w kobietach potencjał, rozwijać ich umiejętności, a w efekcie – zasilić nasze zespoły technologiczne nowymi talentami – komentuje Sławomir Płonka, dyrektor regionalny Amazon ds. operacji w CEE.

Badanie pokazuje także, że więcej mężczyzn niż kobiet jest zdania, że branża IT stwarza równe szanse dla obu płci (odpowiednio 68 i 63 proc. uczestników badania).

Fakt, że 60 proc. kobiet rozważa zmianę branży, jednocześnie dostrzegając wyzwania związane z IT, podkreśla potrzebę tworzenia bardziej inkluzyjnych środowisk pracy i oferowania wsparcia w przełamywaniu barier. Wierzymy, że kobiety mają nie tylko te techniczne, ale także cenne umiejętności miękkie, które mogą wzbogacić i przekształcić branżę IT – komentowała wyniki badania Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w Amazon na Europę Środkowo-Wschodnią.

Chodzi o umiejętności takie jak empatia, kompetencje komunikacyjne, zdolności współpracy grupowej i motywowania, które są szczególnie przydatne w nowoczesnych zespołach projektowych, pracujących w metodykach zwinnych (tj. sposób zarządzania zakładający zmianę wizji projektu końcowego w trakcie wszystkich etapów jego realizowania)

Jako globalni liderzy mamy możliwość, ale także odpowiedzialność do wspierania i zachęcania kobiet do rozwijania swojej kariery w technologiach, przynosząc tym samym innowacje i różnorodność do sektora – podkreśla Marta Dworowska.

Kompetencji nigdy za wiele

Amazon inicjuje szereg projektów na rzecz wsparcia kobiet w rozwoju, doskonaleniu posiadanych kompetencji i pozyskiwaniu nowych. Od 2020 r. Amazon Development Center Poland, we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, realizuje program „Girls Do Engineering”. Inicjatywa, skierowana do uczennic trójmiejskich szkół średnich, pozwala uczestniczkom zaznajomić się ze specyfiką pracy w branży nowoczesnych technologii oraz przybliża umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery w IT. Przyszłe inżynierki w trakcie otwartych warsztatów poznają m.in. podstawy programowania i metody pracy projektowej.

Ważnym elementem działań Amazon jest program mentoringowy, którego ideą jest zachęcanie kobiet pracujących w firmie do kontaktu ze współpracowniczkami w celu wymiany doświadczeń. Udział w nim może trwać nawet do 6 miesięcy, ale możliwe jest także jednorazowe spotkanie z mentorem.

Program Rozwoju Przywództwa Operacyjnego to inicjatywa rozwojowa dla osób zainteresowanych karierą na stanowiskach kierowniczych, który pozwala im zyskać doświadczenie w różnych działach i centrach logistycznych. Co za tym idzie – wiedzę na temat obszarów działalności firmy i procesów typowych dla wybranych centrów logistycznych.

Kolejną inicjatywą prorozwojową jest dwuletni, płatny program stażowy Amazon. W ramach projektu pracodawca oferuje absolwentkom i absolwentom szkół średnich i zawodowych płatne praktyki w dziale utrzymania ruchu. Program jest skierowany do osób powyżej 18. roku życia z wykształceniem średnim lub zawodowym, które chcą podnosić umiejętności w obszarach takich jak: mechatronika, robotyka, automatyka i elektryka. To doskonała okazja dla osób, które chcą kontynuować naukę, jednocześnie łącząc ją z pracą zarobkową w dynamicznie rozwijającym się obszarze inżynierii. Rekrutacja do kolejnej edycji akcji rusza już w kwietniu.

Wierzymy, że kobiety są siłą Amazon i odgrywają kluczową rolę w budowaniu organizacji otwartej, inkluzyjnej i zrównoważonej. W Amazon od zawsze wyznawaliśmy kulturę promującą doskonalenie umiejętności, dlatego zapewniamy kobietom przestrzeń i narzędzia umożliwiające im rozwój. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą w stanie wykorzystywać swoje zdolności w najlepszy możliwy sposób – mówi Marta Dworowska.

*** 

Amazon w Polsce

Amazon działa w Polsce od 2014 r. Do 2022 roku stworzył i wspierał ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, m.in. w dziesięciu nowoczesnych centrach logistycznych, a także w biurze Amazon Web Services (AWS) w Warszawie oraz w Amazon Development Center Poland (ADCP) w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. ADCP to pionierskie ośrodki naukowo-badawcze, w których zespoły menedżerek i menedżerów, inżynierek i inżynierów, naukowczyń i naukowców, tworzą i rozwijają globalne najbardziej zaawansowane technologie Amazon, takie jak: Alexa, Ring czy Kindle. Amazon wspiera również zatrudnienie w łańcuchu dostaw, u partnerów wspierających operacje Amazon, a także miejsca pracy stworzone przez MŚP, które prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sklepu Amazon.pl, docierając do setek milionów klientów na całym świecie.

W latach 2012-2022 Amazon zainwestował w Polsce ponad 20 mld zł w infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i technologii, które pomagają MŚP docierać do nowych klientów w kraju i za granicą, w tym również na ochronę własności intelektualnej marek.

Informacje o Amazon

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon jako pierwszy na świecie wprowadził m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge).