Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Polska w światowej czołówce recyklingu OZE

2loopTech S.A., spółka technologiczno – badawcza, zakończyła proces laboratoryjny innowacyjnej metody recyklingu paneli fotowoltaicznych. Dzięki opracowanej wraz z Akademią Górniczo – Hutniczą metodzie, możliwy jest prawie całkowity recyklingi paneli PV wraz z odzyskaniem cennych surowców – krzemu, miedzi i srebra. Spółka jednocześnie uruchamia prace wielkoskalowe w zakładzie w Łodzi, które pozwolą na przetwarzanie do 2000 ton paneli PV w ciągu roku. Będzie to pierwszy tego typu wyspecjalizowany zakład w Polsce.

Rynek fotowoltaiki w Polsce rośnie dynamicznie rok do roku. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, skumulowana moc zainstalowana w PV na koniec 2022 roku wyniosła ponad 12,4 GW, co w porównaniu z rokiem 2021 oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy, osiągając imponujące tempo wzrostu rynku – 61%. Polska znalazła się w pierwszej szóstce krajów UE pod względem całkowitej zainstalowanej mocy w fotowoltaice i rynek ten jest jednym z filarów polskiej gospodarki – mówi prof. Barbara Tora z AGH, przewodnicząca Rady Naukowej 2loopTech S.A. Dlatego już teraz mierzymy się z problemem zużytych paneli. Ich recykling jest nie tylko potrzebny ze względów środowiskowych. W dobie niepewnej sytuacji międzynarodowej, zagrożeń związanych z brakiem dostępu do surowców strategicznych czy skracaniu łańcuchów dostaw trzeba wykorzystywać te cenne surowce, jak np. krzem, srebro czy miedź, które możemy pozyskiwać z urządzeń, które wyszły z obiegu – dodaje prof. Tora.

Polska wyrasta na światowego lidera recyklingu urządzeń wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii. Potencjał technologiczny – w tym przede wszystkim rodzimy know-how – korzystne położenie geograficzne i wciąż atrakcyjne koszty pracy powodują, że rynek przetwarzania zużytych urządzeń OZE będzie się dynamicznie rozwijał. Potencjał polskiego rynku recyklingu jest ogromny. Wg szacunków rynek przeróbki paneli PV w Europie osiągnie w najbliższych latach wartość ponad miliarda dwustu pięćdziesięciu milionów zł. Polska jest w stanie zagospodarować znaczną cześć tego budżetu – mówi Maciej Tora, prezes 2loopTech S.A. Już teraz jesteśmy w czołówce światowej – opracowana przez nas metoda recyklingu była przez ostatnie dwa lata badana w procesach laboratoryjnych, dostosowywana do kolejnych generacji paneli i co najważniejsze, pozwala na prawie 100% odzyskiwanie z panelu cennych surowców – dodaje Maciej Tora.

Uruchamiany przez Spółkę zakład w Łodzi pozwoli w pierwszej fazie na recykling około 1000 ton paneli w ciągu roku. To na razie kropla w morzu potrzeb, ale 2loopTech zapowiada stały rozwój mocy przerobowych. Obecnie trwają prace wdrożeniowe i już w najbliższym czasie zaczniemy odbierać panele od klientów. Szacujemy, że w pierwszym roku działalności osiągniemy 3 miliony złotych przychodu – mówi Maciej Tora. Dzięki zakładowi przeróbki będziemy również rozwijać kolejne nasze segmenty działalności, m.in. recykling turbin wiatrowych, od ponad roku prowadzimy równolegle badania nad wykorzystaniem recyklatu w mieszankach betonowych  – dodaje Maciej Tora. Spółka zamierza również w najbliższym czasie, poprzez publiczną nową emisję akcji, pozyskać kapitał na dalszy rozwój działalności.

Wg szacunków, w samej Polsce, w najbliższych latach konieczne będzie zutylizowanie ponad 100 000 ton paneli i nie będzie można ich po prostu wyrzucić. Polscy przedsiębiorcy mają potencjał i know-how, aby efektywnie uczestniczyć w globalnym rynku recyklingu urządzeń wykorzystywanych w OZE.

2loop Tech S.A.

2loop Tech S.A. to spółka technologiczno-badawcza, zajmująca się opracowaniem, rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych systemów recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze odnawialnych źródeł energii. Dzięki prowadzonym badaniom spółka wprowadza na globalny rynek innowacyjne, ekologiczne i efektywne kosztowo rozwiązania w obszarze recyklingu instalacji energetycznych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej. 2loop Tech S.A. to międzynarodowy zespół renomowanych naukowców, dzięki którym opracowana technologia stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych i wydajnych sposobów odzyskiwania surowców oraz redukcji odpadów z urządzeń wykorzystywanych w energetyce.