Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Blisko ludzi

Praca w Niemczech – najważniejsze informacje

praca w niemczech

Praca w Niemczech jest bardzo popularna wśród Polaków ze względu na potencjał gospodarczy i technologiczny tego kraju. Rozwój różnych sektorów gospodarki powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z niemal każdej branży. Sytuację tę pogarsza dodatkowo niż demograficzny, który sprawia, że liczba pracowników opuszczających rynek pracy jest wyższa, niż młodych osób rozpoczynających karierę zawodową. Jeśli myślisz o pracy w Niemczech, sprawdź najważniejsze informacje na ten temat.

Praca w Niemczech – dlaczego warto?

Popyt na polskich pracowników w Niemczech od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Głównym powodem, dla którego Polacy decydują się na pracę w Niemczech, są wysokie zarobki i korzystny, propracowniczy system podatkowy. Jest to zachętą także do zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Kwota wolna od podatku jest stosunkowo wysoka – w roku 2019 wynosiła 9168 € na jedną osobę, natomiast w przypadku małżeństw rośnie ona dwukrotnie. Oznacza to, że w osiągając zarobki o tej wysokości, nie musimy odprowadzać od nich podatków. Ponadto, niemieccy podatnicy mogą liczyć na szereg ulg i zasiłków rodzinnych. Rozwinięta opieka socjalna obejmuje świadczenia związane z wychowaniem i edukacją dzieci nawet po osiągnięciu przez nie 18 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) oraz zasiłki emerytalne.

Największe zapotrzebowanie można zaobserwować w branżach wymagających wykształcenia technicznego, rynek ciągle cierpi na deficyt fachowców takich jak mechanicy, elektrycy, a także inżynierowie budownictwa. Pracę najłatwiej znaleźć w branży turystycznej oraz hotelarstwie, w przemyśle elektronicznym i metalurgicznym oraz w zawodach medycznych i z zakresu opieki medycznej, np. jako opiekunka osób starszych. Na niedobór pracowników narzeka także branża IT oraz zawody związane z technologią mechaniczną i samochodową.

Rozliczanie podatków w Niemczech

Rozliczenia podatku dochodowego w przypadku osób zatrudnionych w Niemczech na umowę o pracę dokonują pracodawcy. Rozliczenia są dokonywane na podstawie przynależności do klasy podatkowej. Przydział ten następuje wówczas, gdy dana osoba uzyska numer identyfikacji podatkowej (Identifikationsnummer), który pozwala w razie potrzeby zmienić klasę podatkową na korzystniejszą. Zwrot podatku z Niemiec następuje po złożeniu deklaracji podatkowej. Termin rozliczeń upływa 31 lipca każdego roku. Niemieckie prawo pozwala na dokonywanie regulacji podatkowych do 4 lat wstecz, co oznacza, że w 2021 roku można rozliczyć podatki za rok 2020, 2019, 2018 oraz 2017. Jeśli chcesz uzyskać zwrot podatku, konieczne będzie dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, z których najważniejszy stanowi Lohnsteuerbescheinigung, potocznie nazywany kartą podatkową, czyli odpowiednik polskiego PIT-11. Przed złożeniem deklaracji podatkowej warto zapoznać się z ulgami, które mogą znacząco podnieść zwrot kwoty podatku. Pieniądze są zwracane na podany numer konta, a średni czas oczekiwania wynosi 3-4 miesiące.