Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Blisko ludzi

Rodzinne gry planszowe – aspekt integracyjny i edukacyjny

gry planszowe

W systemie wychowawczym ważną rolę odgrywa integracja rodziny. Jest to proces oparty na więzi emocjonalnej i umiejętności dobrej komunikacji. Dorośli muszą poświęcać dzieciom wiele czasu i uwagi. To warunek niezbędny do tego, aby je dobrze poznać i właściwie pokierować ich rozwojem.

Wspólne działania sprzyjają integracji rodziny

Rodzice powinni czynnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci. Umożliwia to utrzymywanie pozytywnych relacji w codziennych kontaktach. Efektem jest prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Wspólne i aktywne spędzanie czasu pozwala na wprowadzenie do systemu wychowawczego elementów edukacyjnych i hierarchii wartości. W toku atrakcyjnych zajęć dzieci uczą się okazywać i wyrażać swoje emocje. Jest to jeden z aspektów prawidłowej socjalizacji.

Jak nauczyć dzieci współdziałania i zdrowej rywalizacji?

Aby osiągnąć ten cel, świetnym rozwiązaniem są gry planszowe rodzinne. Zapewniają dobrą rozrywkę oraz są okazją do przekazania najmłodszym zasad życia społecznego. Niektóre gry planszowe oparte są na formule rywalizacji drużyn złożonych z członków rodziny w różnym wieku. Uczy to działania w zespole, ukierunkowanego na wspólny cel.

Inne rodzaje planszówek polegają na indywidualnym współzawodnictwie. Tu warunkiem zdrowej rywalizacji jest przestrzeganie zasad uczciwości w stosowaniu reguł gry. Nawet przeżywanie porażki nie jest trudne, jeśli ma miejsce w obecności rodzica, który da dziecku odpowiednie wsparcie.

Integracja przez zabawę

Wspólna gra w planszówki to jeden ze sposobów na zintegrowanie rodziny. W toku gry wszyscy jej uczestnicy mają równe prawa. Nie zawsze jest ważne, kto wygrywa, a kto przegrywa. Liczy się dobra zabawa, która dostarcza wielu pozytywnych emocji. Dzieci poznają normy społeczne, obowiązujące również w takiej specyficznej grupie, jaką jest rodzina. Uczą się też wzajemnego zaufania, co jest podstawą więzi rodzinnych.

Walory edukacyjne gier planszowych

W zależności od tematyki i stopnia trudności, gry planszowe dostępne są dla dzieci w różnym wieku. Zawsze jednak wymagają wysokiego stopnia koncentracji na zadaniu. Ponadto:

  • uczą myślenia analitycznego i logicznego,
  • doskonalą pamięć,
  • inspirują do działania strategicznego,
  • usprawniają naukę czytania i liczenia,
  • uczą spostrzegawczości,
  • rozwijają wyobraźnię przestrzenną.

Te wszystkie procesy poznawcze mają duże znaczenie dla postępów w nauce szkolnej. Podczas gry rodzice mają okazję zaobserwować, w których sferach występują u dziecka niedobory. Wtedy mogą podjąć dodatkową pracę nad ich wyrównaniem. To kolejny przykład działania o charakterze integracyjnym.