Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Eventy

FinCrime & Surveillance Summit 2024

Już 20 marca odbędzie się FinCrime & Surveillance Summit 2024 – wydarzenie skierowane do specjalistów w zakresie zwalczania przestępstw finansowych

Przestępcy testują odporność systemów finansowych niemal każdego dnia, posługując się coraz bardziej wyrafinowanymi narzędziami. Dlatego musimy być czujni i odpowiednio przygotować się na potencjalne zagrożenia z ich strony. Udział w bezpłatnej konferencji online FinCrime & Surveillance Summit 2024 będzie doskonałą okazją, by zdobyć aktualne informacje na ten temat i dowiedzieć się więcej o zagadnieniach regulacyjnych i aktualnościach w zakresie sankcji, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania oszustw. Konferencja, która odbędzie się 20 marca, organizowana jest z myślą o ekspertach walczących z przestępczością finansową. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

FinCrime & Surveillance Summit to inicjatywa polskiego biura Standard Chartered, będącego częścią międzynarodowego banku działającego na najbardziej dynamicznych rynkach świata.

Wydarzenie ma służyć wymianie doświadczeń i networkingowi – podczas bezpłatnej konferencji online głos zabiorą eksperci z branży. Na uczestników czekają ciekawe prelekcje, panele dyskusyjne oraz mnóstwo informacji na temat najnowszych technologii i strategii zwalczania przestępczości finansowej.

Najważniejsze zagadnienia z sektora finansowego, które zostaną poruszone podczas konferencji to:

  • Anti-Money Laundering (AML) – najnowsze trendy, wyzwania i innowacje w zakresie zgodności z przepisami AML pod kątem ochrony systemów finansowych przed działaniami niezgodnymi z prawem.
  • Regulacje i zgodność z procedurami – uregulowania w sektorze finansowym i pomoc organizacjom do przygotowania się do wymogów regulacyjnych.
  • Sankcje – reżimy sankcyjne w szybko zmieniającym się otoczeniu.
  • Oszustwa finansowe – technologie zapewniające ochronę przed oszustwami
    i pozwalające je zwalczać.
  • Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji (ABC) – dobre praktyki pozwalające zmniejszać ryzyko wystąpienia korupcji oraz wzmacniające etyczne standardy biznesowe.
  • Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG) – włączanie problematyki ESG w działania mające na celu zapobieganie przestępstwom finansowym.
  • Cyberbezpieczeństwo – cyberzagrożenia w finansach, oraz przeciwdziałanie im poprzez ujednolicone systemy obrony.
  • Działania dochodzeniowe – techniki przemyślanego prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw finansowych i gromadzenia danych wywiadowczych.

Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta. Już dziś zachęcamy do pobrania bezpłatnego biletu – wystarczy zarejestrować się na FinCrime & Surveillance Summit 2024

Wszystkie istotne komunikaty dotyczące konferencji znajdują się na stronie wydarzenia. Konferencja odbywa się zdalnie, więc mogą w niej wziąć udział zainteresowane osoby ze wszystkich zakątków świata.

Chcesz zabrać głos jako prelegent?

Zainteresowani eksperci mogą wygłosić własną prezentację podczas FinCrime & Surveillance Summit 2024. Aktywny udział w wydarzeniu to doskonała okazja do omówienia istotnych zagadnień, obszarów badawczych oraz studiów przypadków, które mogą stanowić cenną wiedzę dla słuchaczy.

Komitet programowy konferencji kładzie nacisk na możliwość prezentacji różnorodnych perspektyw
i innowacyjnych podejść w obszarze zwalczania przestępczości finansowej, dlatego warto podzielić się specjalistyczną wiedzą w dowolnym aspekcie omawianej dziedziny. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy przesłać krótką notkę biograficzną oraz zarys prezentacji w objętości nieprzekraczającej 500 słów. Zgłoszenia mailowe są przyjmowane do 15 lutego 2024 roku.