Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma Pieniądze

Co to jest suma, różnica, iloczyn i iloraz

dodawanie odejmowanie mnożenie dzielenie

Mimo że zakończyliśmy szkołę kilkanaście lat temu, warto przypomnieć sobie podstawowe definicje matematyczne, które możemy wykorzystać także w biznesie. Wyobraźmy sobie sytuację, ze klient pyta nas ile to jest różnica miedzy zakupem a sprzedażą produktu, a my nie bardzo wiemy co to jest różnica. Z tego artykułu dowiemy się:

Co to jest suma
Co to jest różnica
Co to jest iloczyn
Co to jest iloraz

Co to jest suma

Suma jest to wynik dodawania. Najprostszym przykładem niech będzie działanie 2 + 2 =4, gdzie liczba 2 oznacza składnik, a liczba 4 sumą dwóch składników. Najprościej ujmując suma to wynik dodawania. To podstawowa definicja, a suma jest najczęściej używanym stwierdzeniem w biznesie.
Podsumowując co to jest suma? Suma to wynik dodawania dwóch licz – składników.

Przykłady

2+5 =7
4+67=71
2+7=9

Ważne jest to, że dodając liczbę 7+2 uzyskamy taki sam wynik, jak dodając liczbę 2+7. Inaczej rzecz ma się podczas odejmowania. Podobną zależność ma mnożenie i jego wynik czyli iloczyn.

Co to jest różnica

Różnica to najprościej rzecz ujmując wynik odejmowania. Przykładem niech będzie działanie oparte na liczbach 4-2=2 gdzie 4 to odjemna, 2 to odjemnik, a wynik końcowy, to właśnie różnica.

Podsumowując co to jest różnica? Różnica to wynik odejmowania dwóch liczb.

Przykłady

10-5=5
17-7=10
123-123=0

Różnica może być wykorzystana w biznesie na przykład podczas odliczania podatku dochodowego.
Warto zaznaczyć, ze odejmując 7-2 otrzymamy zupełnie inny wynik, niż odejmując 2-7. Podobnie rzecz ma się podczas dzielenia.

Co to jest iloczyn

Iloczyn najprościej ujmując to wynik mnożenia. Dla przykładu 2 razy 2 = 4, gdzie 2 to czynnik, a 4 to iloczyn.

Przykłady iloczynu jako wyniku mnożenia:
2*2=4
4*5=20
3*3=9

Doskonałym szablonem dla określenia iloczynu będzie tabliczka mnożenia. Składa się ona z iloczynów liczb od 1 do 10 pomnożonych wzajemnie między siebie. W biznesie wynik mnożenia może być nam przydatny podczas wielokrotności na przykład zamówienia.

Pomnożenie liczb 4*13, da taki sam wynik, jak pomnożenie 13*4. Zależność ta jest także podczas dodawania, a suma jaka otrzymamy będzie taka sama przy obu wariantach.
Warto zaznaczyć że każda liczba przemnożona przez 0 daje nam zero.

Co to jest iloraz

Iloraz to nic innego jak wynik dzielenia. Dla przykładu 10/2=5, gdzie 10 to dzielna, 2 to dzielnik, a wynik 5 to iloraz.

Przykłady ilorazu jako wyniku dzielenia

10/2=5
20/2=10
18/2=9

Iloraz to wynik dzielenia, jednak warto podkreślić, ze wynik dzielenia liczby 12 / 2 nie da nam takie samego wyniku, jak podzielenie liczby 2 / 12.
W dzieleniu nie istnieje równanie, w którym dzielimy liczbę przez 0.

Podsumowując:

Suma to wynik dodawania. dodawanie jest przemienne
Różnica to wynik odejmowania. Odejmowanie nie jest przemienne. Otrzymamy zupełnie inny wynik.
Iloczyn to wynik mnożenia. Mnożenie jest przemienne
Iloraz to wynik dzielenia. Dzielenie nie jest przemienne. Przestawiając liczby, otrzymamy zupełnie inny wynik.

Zobacz także co to są wzory skróconego mnożenia