Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Efektywne rozwijanie zespołów w praktyce

rozwijanie zespołów w praktyce

Efektywne rozwijanie zespołów to jedna z kluczowych kompetencji lidera w organizacjach. Odpowiednio prowadzona grupa pracowników jest podstawą sukcesu każdej firmy. W jaki sposób menedżerowie mogą wspierać zespół w ramach codziennych zadań? 

Zaufanie to podstawa

Kultura organizacyjna, której fundamentem jest zaufanie pomiędzy pracownikami, to absolutna podstawa, bez której trudno mówić o ukierunkowanym rozwoju pracowników. Jak rozumieć zaufanie w zespole? W kontekście lidera oznacza to, że jest otwarty, empatyczny i szczery w komunikacji, potrafi uważnie słuchać, a także brać pod uwagę pomysły współpracowników. Jednocześnie potrafi podejmować decyzje, nawet te trudne i niepopularne. Ważne jest również, aby lider traktował wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością, bez względu na ich poziom doświadczenia, stanowisko czy inne czynniki takie jak wiek czy płeć. Pracownicy powinni czuć, że mogą do swojego menedżera podejść z każdym problemem i sugestią – w tym miejscu istotne, aby lider miał także wiedzę specjalistyczną, dzięki czemu może dawać wartościowe wskazówki i polecenia. 

Środowisko sprzyjające rozwojowi

Innym elementem kultury organizacyjnej, który ma ogromny wpływ na możliwość rozwoju dla pracowników, jest obecność środowiska sprzyjającego rozwojowi środowiska rozwojowego. Pod tym pojęciem można rozumieć zestaw metod i organizacji pracy, które wpływają na to, że członkowie zespołu uczą się nowych rzeczy. Jednym z bardziej oczywistych aspektów będzie dostęp do różnych form szkoleń i rozwoju osobistego, co jest naturalną drogą do zdobywania nowych kompetencji. Innym czynnikiem będzie kultura pracy oparta na odpowiedzialności i odwadze w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Nauka poprzez działanie nie zaistnieje, jeśli pracownicy nie będą działać z przeświadczeniem, że mogą popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski. Ważne jest również, aby dostarczać im interesujące wyzwania, które pozwolą im na poszerzanie swoich umiejętności.

Klarowny cel i wizja zespołu

Rolą lidera, jak i całej firmy, jest wyznaczanie realnych, mierzalnych i ambitnych celów. Nie inaczej jest w przypadku rozwijania zespołów. Cele te powinny być powiązane z wizją i misją firmy. W ten sposób zespół może nie tylko realizować własne założenia i wymagania, ale także współgrać z całą organizacją, co zapobiega zjawisku silosowości (gdy poszczególne działy czy grupy pracują wyłączenie na swój własny sukces, obniżając w ten sposób poziom współpracy między komórkami firmy). Zadaniem firmy jest również zapewnienie pracownikom wsparcia i narzędzi do realizacji tych celów. Liderzy natomiast powinni systematycznie monitorować postępy i oceniać efekty pracy – także tej nakierowanej na rozwój czy zdobywanie nowych kompetencji.

Podsumowując, efektywne rozwijanie zespołów jest zadaniem dla liderów oraz całej firmy.  Nierzadko wymaga zmian w kulturze organizacyjnej, aby zapewnić pracownikom możliwość efektywnej i konstruktywnej współpracy oraz nabywania nowych umiejętności. Transformacja kulturowa to temat, którym zajmujemy się w Impact – pomagamy firmom w przemianie poprzez programy rozwojowe wspierające kluczowe aspekty funkcjonowania organizacji. 

Zobacz również: https://www.impactinternational.com/pl/blog/team-development-w-praktyce-czyli-jak-rozwijac-zespoly