Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak kultura feedbacku poprawi efektywność Twojego zespołu?

Jak kultura feedbacku poprawi efektywność Twojego zespołu?

Prawidłowo stosowany feedback pozwala handlowcom zwalczać swoje słabe strony, a całej organizacji rosnąć. Informacja zwrotna przynosi jednak oczekiwany efekt tylko wtedy, gdy zostaje prawidłowo sformułowana – klarownie i bez zbędnych emocji. Przyjęcie krytyki nie jest w końcu dla nikogo miłym doświadczeniem, dlatego sztuka przekazywania wskazówek musi być doskonalona nie tylko przez managerów, ale przez cały zespół sprzedaży. Nowoczesne metody zarządzania doceniają potencjał, jaki niesie za sobą prawidłowo sformułowana informacja zwrotna, przez co kultura feedbacku staje się obowiązkowym elementem każdego teamu, pragnącego zmaksymalizować swój potencjał. Czytaj dalej i poznaj korzyści, jakie przynosi umiejętność chłodnego i rzeczowego rozmawiania o błędach i wyzwaniach.

Jak kultura feedbacku poprawi efektywność Twojego zespołu?

Swoboda w sygnalizowaniu różnego rodzaju problemów sprawia, że pracownicy czują się bezpiecznie. Wiedzą, że w kłopotliwych sytuacjach spotka ich rzeczowa ocena i wsparcie, a nie ataki personalne i pretensje. Zakorzeniona w organizacji kultura feedbacku wzmacnia nie tylko osoby obecnie tworzące zespół sprzedaży, ale również ułatwia ewentualny rozwój struktury. Nowi członkowie teamu dużo łatwiej się wdrażają, jeśli mogą liczyć na konstruktywny feedback ze strony starszych kolegów. Przekłada się to na większe zaangażowanie, a także szybsze nabywanie niezbędnych umiejętności.

Ważną korzyścią jest również uwolnienie potencjału płynącego z otwartości na zmiany. Pracownicy chętnie dzielą się różnego rodzaju pomysłami na poprawę funkcjonowania firmy, jeśli tylko poczują, że znajdzie się ku temu przestrzeń. Kultura feedbacku pozwala budować przewagę konkurencyjną, płynącą z innowacyjnych rozwiązań. Managerowie powinni nie tylko wskazywać błędy u podwładnych, ale również pozostać otwarci na krytykę i różnego propozycje wysuwane przez swój zespół sprzedaży. Tego rodzaju współpraca i gotowość na podjęcie dialogu zwiększa zadowolenie i zaangażowanie pracowników, przez co będą oni skłonni pozostać w firmie na dłużej. Ma to szczególnie znaczenie w organizacjach, które zmagają się z dużą rotacją w zespołach i chciałyby temu zaradzić. Kultura feedbacku jest często wymieniana jako jeden z kluczowych elementów, jeśli chodzi o budowanie pozytywnego employee experience.

Z jakich kanałów może płynąć informacja zwrotna?

Zespół sprzedaży powinien otrzymywać feedback przede wszystkim od managera, ale błędem jest myślenie, że wskazówki mogą płynąć jedynie od kadry zarządzającej. Czasami nie mniej cenna będzie porada otrzymana od siedzącego obok kolegi, który przez przypadek usłyszał kawałek Twojej rozmowy z klientem i wyłapał kilka niedociągnięć. Kultura feedbacku powinna rozciągać się również na klientów – zespół sprzedaży musi regularnie otrzymywać raport na temat zadowolenia z jakości obsługi. Kontrahenci z reguły chętnie dzielą się uwagami na temat tego, co chcieliby skorygować u handlowców – wystarczy dać im ku temu szanse, oferując wygodny, anonimowy formularz.