Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak systemy ERP zwięszkają możliwości produkcji

systemy-erp

Wdrożenie systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa stanowi naturalną kontynuację strategii firmy, która stara się sprostać oczekiwaniom klientów i stać się bardziej konkurencyjną w branży stającej przed obliczem Przemysłu 4.0. W jaki sposób jedno narzędzie – system ERP jest w stanie zwiększyć możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa?

Wzrost funkcjonalności przedsiębiorstwa

Zacznijmy od istotnej cechy, która stanowi podstawową wartość dodaną systemów klasy ERP. Mowa tu o szerokiej, niespotykanej w innych produktach IT funkcjonalności, która może objąć nie tylko kwestie stricte produkcyjne, ale też obszary finansowe, księgowe, magazynowe, relację z klientami i zapasy. W ramach jednego, zintegrowanego systemu możemy uwolnić potencjał procesów biznesowych poprzez ujednolicenie ich, wystandaryzowanie w ramach jednego, dużego ekosystemu IT.

Standardowy system ERP pozwoli nam połączyć procesy planowania produkcji, monitorowania realizacji zadań i zarządzania magazynem z nowoczesnymi systemami planistycznymi, które optymalizują produkcję, a także umożliwiają tworzenie długoterminowych planów produkcyjnych, uzależnionych od sezonowości popytu czy cyklów produkcyjnych.

systemy-erp

Aktywne wsparcie planowania produkcyjnego

W jaki sposób zwiększyć produkcję, bez obciążania pracowników? Poprzez usprawnienie procesu planowania produkcyjnego. To kolejny istotny aspekt systemu ERP, który okazuje się nieoceniony w procesie udoskonalania efektywności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Zdecydowana większość systemów ERP dla firm produkcyjnych jest wyposażona w narzędzia planistyczne klasy SO&P, które stanowią innowacyjne rozwiązanie, maksymalizujące potencjał produkcji i sprzedaży wyrobów bez konieczności ponoszenia dużych kosztów nadpodaży. ERP symuluje różne scenariusze na bazie danych historycznych i przedstawia nam gotowe rozwiązania w zakresie odpowiedniego zaalokowania materiałów, maszyn i kadry pracowniczej z pożądanymi specjalizacjami.

Idąc dalej, analizy planistyczne możemy opierać nie tylko o potencjał naszej organizacji, ale także bazując na potencjale samego rynku. Bilansowanie popytu i podaży stanowi kluczowy punkt optymalizacji produkcji, a zwiększenie jej w sposób kontrolowany i uzasadniony potrzebami rynku może być zrealizowane właśnie dzięki narzędziom wchodzącym w skład systemu ERP.

Drastyczny wzrost efektywności produkcji

Co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem wzrostu produkcji? W jaki sposób system ERP wdrożony z pomocą mindboxgroup.com może pomóc nam w uzyskaniu takiego celu? Jednym z podstawowych sposobów na zwiększenie wolumenu produkcyjnego, mieszczącego się w granicach zapotrzebowania rynku, jest nic innego, jak skrócenie czasu realizacji zamówienia.

ERP niezwykle często wyposażony jest w moduł realizacji procesu produkcyjnego w oparciu o popyt. System sam wyznacza nam odpowiedni bufor surowców i półproduktów, które ze względu na ograniczoną dostępność same stanowią główny przyczynek do wydłużenia czasu produkcyjnego. Jeśli system ERP na podstawie analiz stwierdzi, że w następnych miesiącach zapotrzebowanie na nasze produkty będzie większe, uprzedzi nas o odpowiednim zwiększeniu stanów magazynowych tak, by produkcja była nieprzerwanie realizowana i by w końcowym etapie zapewnić stały dostęp do produktu finalnego produkcji.

-systemy-erp

Zintegrowana infrastruktura IT przedsiębiorstwa

System ERP, jak wcześniej wspomniano łączy w sobie funkcjonalności, które zapewniają połączenie licznych obszarów działalności firmy, od produkcji, przez magazyn, zamówienia, sprzedaż i finanse. Choć jest to poboczna kwestia, to jednak w dużej mierze i ta cecha ERP wpływa na wzrost produkcji w firmie.

W jaki sposób? Poprzez zapewnienie jednorodnej ścieżki obiegu informacji. W przeszłości każdy dział pracował na swoim własnym systemie CRM, WMS i wielu innych. Teraz system ERP albo jest wyposażony we wszystkie niezbędne moduły, albo daje nam możliwość zintegrowania nieco węższego pod kątem funkcjonalności oprogramowania z dotychczas funkcjonującymi w firmie systemami. To przyspiesza szereg procesów w firmie, w tym także te produkcyjne.