Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

urlop ekwiwalent

Coraz więcej ludzi interesuje się kwestią ekwiwalentu, który przysługuje za niewykorzystane dni urlopowe. I słusznie! Ekwiwalent za urlop ma na celu chronić pracowników przed wszelkimi nadużyciami ze strony pracodawców w tej materii. Ważne jest znać przysługujące nam prawa i móc wykorzystać je w praktyce. Każdy pracownik powinien zapoznać się z panującymi zasadami już przed rozpoczęciem zatrudnienia w danej firmie. Są one jasno opisane w ogólnodostępnym Kodeksie Pracy. Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? I kiedy przysługuje nam do niego prawo?

Czym jest ekwiwalent za urlop?

Kodeks Pracy jasno mówi o tym, że w każdy pracownik (zatrudniony legalnie w oparciu o umowę o pracę) ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje w momencie rozwiązania umowy o pracę z różnych powodów. Może być to zarówno złożenie wypowiedzenia, jak i nieprzedłużenie umowy ze strony pracodawcy. Jeśli po wygaśnięciu umowy, kolejna zostaje podpisana z tym samym pracodawcą, ekwiwalent nie przysługuje. Warto wspomnieć, że pracownik także nie może zrezygnować z dni przeznaczonych na wypoczynek (świadczenie niezbywalne), dlatego istnieją dwie opcje. Pierwsza to wykorzystanie urlopu w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia (często jednak jest to zbyt krótki okres). Druga polega na wypłacie kwoty pieniędzy za dni urlopowe, z których pracownik nie skorzystał. W skład ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie wchodzą urlopy typowo okolicznościowe oraz szkoleniowe.

Kiedy nie przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Istnieje kilka sytuacji, w których ekwiwalent za urlop nie przysługuje pracownikowi. Wśród nich znajdują się między innymi:

  • po wygaśnięciu mocy prawnej umowy pracownik podpisuje następną z tym samym pracodawcą
  • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie (w tym przypadku pracownik nie nabywa prawa do urlopu)
  • możliwość wysłania pracownika na urlop przymusowy w trakcie okresu wypowiedzenia, który pokryje niewykorzystane dni urlopowe

Jak ustalić kwotę przysługującego ekwiwalentu za urlop?

Podstawowym elementem, który będzie niezbędny w obliczeniu kwoty do wypłaty przysługującej za niewykorzystany urlop będzie współczynnik ekwiwalentu. Liczymy go ze średniej liczby dni roboczych w miesiącu w roku kalendarzowym. Następnie należy odjąć liczbę sobót, niedziel oraz wszelakich świąt państwowych. Obowiązek obliczenia ekwiwalentu leży po stronie pracodawcy. Na jego wartość składa się kilka czynników:

  • wysokość wynagrodzenia na miesiąc określona na podstawie umowy o pracę
  • dobowa norma czasu pracy
  • wymiar realizowanego przez pracownika etatu
  • zmienne wynagrodzenia, w których skład wchodzą premie, dodatki świąteczne, nadgodziny, nagrody a także prowizje

Stawkę miesięcznego wynagrodzenia należy podzielić przez obliczony wcześniej współczynnik ekwiwalentu. Wynik to stawka dzienna, którą należy podzielić przez liczbę godzin pracujących (w tym przypadku będzie to standardowe osiem). Zakładając, że pracownikowi pozostało 5 dni urlopowych, mnożymy pięć dni razy osiem godzin pracy. Wynik to iloczyn przysługujących dni urlopowych i średniej stawki godzinowej.

Szkolenia Most Wanted – kurs księgowości

Jeśli obliczenie ekwiwalentu i inne sprawy związane z księgowością to nie lada wyzwanie, na rynku istnieją firmy, które wyciągają pomocną dłoń. Jedna z nich to Most Wanted. Warto zdecydować się na kurs księgowości, który umożliwi zdobycie kwalifikacji samodzielnego księgowego. Zajęcia odbywają się w formie online, więc zyskujemy dodatkowy czas, który moglibyśmy stracić na dojazdy. Szkolenia obejmują takie zagadnienia jak: kadry i płace, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prawo pracy, podatki VAT oraz szeroko pojętą rachunkowość. Oferta grupy Most Wanted znajduje się na ich witrynie internetowej w zakładce szkolenia. Firma działa od ponad dwudziestu lat na terenie całej Polski i w dalszym ciągu prężnie się rozwija. Poza licznymi kursami, grupa zajmuje się również rekrutacją personelu oraz prowadzeniem konferencji oraz szkoleń.