Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Na czym polega monitoring znaków towarowych?

monitoring znaków towarowych

Znaki towarowe można chronić prawnie, rejestrując je w urzędzie patentowym. Czy taka rejestracja zabezpieczy nas w pełni przed tym, że ktoś inny zarejestruje swój znak na swoją rzecz? Otóż niestety nie. By zapobiec takiej sytuacji, warto zadbać o monitoring znaku towarowego.

Co to jest znak towarowy?

Zgodnie z tym, co mówi prawo znaków towarowych: znakiem towarowym jest oznaczenie umożliwiające odróżnienie w obrocie rynkowym towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Znakiem towarowym może być jeden wyraz, kilka słów, slogan reklamowy, logo, a nawet zestawienie kolorów lub forma przestrzenna. Najpopularniejsze są znaki słowne (jedno lub kilka słów) oraz słowno-graficzne (loga). Należy zatem uznać, że marka a znak towarowy słowny – to w zasadzie to samo.

Na czym polega i ile trwa ochrona znaku towarowego?

Urząd Patentowy RP udziela praw ochronnych na znaki towarowe w odniesieniu do terytorium Polski. Jeśli chcemy chronić znak towarowy w całej Unii Europejskiej, to należy zgłosić go do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO, w Alicante. Warto zlecić przygotowanie i opracowanie zgłoszenia znaku towarowego profesjonalnej kancelarii.

Rejestracja znaku towarowego udzielana jest na 10 lat. Przed upływem tego okresu, za odpowiednią opłatą, można przedłużyć ochronę znaku towarowego o kolejnych dziesięć lat. Teoretycznie można ją przedłużać w nieskończoność, ale zawsze o okresy 10-letnie.

Od strony praktycznej, rejestracja znaku towarowego nie stanowi bezwzględnego prawa do używania znaku. Prawo ochronne na znak towarowy pozwala jednak na skuteczne sprzeciwienia się w przypadku, gdy ktoś inny używa lub próbuje na własną rzecz zarejestrować nasz znak towarowy, albo znak towarowy, który jest myląco podobny do naszego.

Jednakże urząd patentowy nie odmówi „z urzędu” rejestracji takiego znaku. Do tego potrzebne jest nasze działanie: by zapobiec rejestracji cudzego znaku, który konsumentom może mylić się z naszym, musimy wnieść sprzeciw do zgłoszenia takiego mylącego znaku.

Czym jest monitoring znaków towarowych?

W uproszczeniu monitoring znaków towarowych to zautomatyzowana usługa informująca nas o przypadkach, gdy do urzędu patentowego na obserwowanym przez nas terytorium ktoś zgłosi znak towarowy identyczny z naszym lub myląco do niego podobny. Gdy nastąpi oficjalna publikacja informacji o takim zgłoszeniu, system monitoringu informuje o niej poprzez wysłanie e-maila do osoby prowadzącej monitoring. Po zapoznaniu się z treścią tej wiadomości osoba ta ocenia, czy zgłoszony znak towarowy faktycznie narusza prawa właściciela znaku i czy należy mu zarekomendować podjęcie działań przeciwko takiemu zgłoszeniu.

Dlaczego monitoring znaków towarowych jest taki ważny?

Monitoring znaku towarowego służy jako system alarmowy i ma na celu „wyłapywanie” niosących zagrożenie naszych interesów zgłoszeń znaków towarowych. Daje on nam możliwość podjęcia decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego, który narusza nasze prawa. Pośrednio daje nam również informację, że inny podmiot może używać lub planuje używanie znaku identycznego lub myląco podobnego do naszego – bowiem jeśli ktoś zgłasza do urzędu patentowego swój znak towarowy, to należy się domyślać, że albo już go używa, albo wkrótce zacznie to robić.

Monitoring pozwala zatem na szybką reakcję: po pierwsze na zablokowanie zgłoszenia takiego znaku towarowego (poprzez wniesienie sprzeciwu do urzędu patentowego), a po drugie na sprzeciwienie się używaniu takiego mylącego znaku przez inny podmiot (np. za poprzez wystosowanie doń wezwania przedsądowego).

Jeśli nie mamy uruchomionej usługi monitoringu, to istnieje ryzyko, że bez naszej wiedzy ktoś inny uzyska ochronę na znak towarowy w wysokim stopniu podobny lub nawet identyczny z naszym. Będzie to działało na naszą niekorzyść, a w skrajnych przypadkach nawet spowoduje degradację marki – jeśli towary lub usługi opatrywane znakiem myląco podobnym do naszego będą niskiej jakości.

Jeśli nie wniesiemy w terminie sprzeciwu, to będzie można  później złożyć wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Trzeba jednak mieć świadomość, że procedura unieważnieniowa jest droższa niż sprzeciwowa, a ponadto taki wniosek o unieważnienie może spotkać się z zarzutem przedawnienia.

Zbyt długie tolerowanie używania znaku myląco podobnego do naszego lub identycznego naraża nas na zarzut przedawnienia i blokuje nam możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Dlatego szybka reakcja na działania podmiotów podrabiających naszą markę jest kluczowa. Monitoring pomaga w zidentyfikowaniu takich podmiotów.