Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Typy osobowości a style kierowania – jak zarządzać różnorodnym zespołem

Typy osobowości a style kierowania - jak zarządzać różnorodnym zespołem

Współpraca z wieloma osobami jednocześnie w środowisku zawodowym to spore wyzwanie dla liderów. Jedną z trudności, z jaką muszą zmierzyć się zarządzający, jest różnorodność, która sprawia, że każdy pracownik wymaga nieco innego podejścia. Jak więc lepiej działać w takich okolicznościach?

Jak zarządzać różnorodnym zespołem?

Pierwszym krokiem do efektywnego zarządzania różnorodnym zespołem jest zrozumienie różnic w typach osobowości. Dostosowanie sposobu komunikacji do preferencji osobowościowych pracowników może pomóc w skuteczniejszym przekazywaniu informacji i motywowaniu zespołu. Warto pamiętać, że różnorodność może być siłą zespołu, jeśli jest odpowiednio wykorzystana. Menedżerowie powinni współtworzyć atmosferę pracy, w której wszyscy członkowie mogą wnosić swoje unikalne perspektywy i umiejętności.

 Jednocześnie liderzy powinni inwestować w rozwój umiejętności zarządzania różnorodnymi zespołami poprzez szkolenia i coaching, ale również z użyciem odpowiednich narzędzi. Działania te wymagają budowania zaufania i szacunku między poszczególnymi osobami. Menedżerowie powinni być otwarci na opinie i pomysły swoich pracowników oraz wspierać atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia.

 Przeczytaj również: https://extended.tools/typy-osobowosci-jakie-wyrozniamy-charakterystyka-rodzajow-osobowosci/.

Styl zarządzania, typy osobowości i Extended DISC®

Menedżerowie powinni dostosowywać swoje podejście do potrzeb zespołu, wykorzystując różnorodność jako siłę napędową sukcesu organizacji. Pomocna wówczas jest inteligencja emocjonalna, która pozwala odczytywać uczucia innych, trafnie je nazywać i reagować na nie w sposób adekwatny. Można się również wesprzeć nowoczesnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Extended DISC®. To badanie, które jest oparte na 4 stylach zachowania wypracowanych przez Carla Gustava Junga. Warto przy tym pamiętać, iż nie traktuje się go jako testu osobowości (nie jest to test psychologiczny) ani nie weryfikuje nim wiedzy branżowej.

 Na czym polega jego wyjątkowość w kontekście zarządzania ludźmi? Przede wszystkim jest to metoda bardzo prosta we wprowadzeniu w organizacji. Wystarczy, że każdy pracownik poświęci kilkanaście minut na wypełnienie kwestionariusza on-line. Zawiera on pytania dotyczące typowych zdarzeń w środowisku zawodowym. Zarządzający natomiast otrzymają analizę na podstawie odpowiedzi respondentów.

 Raport z Extended DISC® zawiera wiele informacji na temat stylu zachowania pracowników, ich metod komunikacji, czynników stresogennych i motywujących. Wskazuje także naturalne predyspozycje zawodowe.

 W kontekście różnorodności i wskazówek dla menedżerów szczególnie wartościowa jest sekcja raportu dotycząca idealnego przełożonego. Wskazane są w niej zachowania (np. w przypadku wsparcia, dawania rad, kontroli pracy czy komunikacji), które są najbardziej wskazane w kontaktach z daną osobą. To oczywiście wskazówki, z których należy korzystać z rozwagą. Niemniej w momencie, w którym lider ma informacje na temat pracownika, może zdecydowanie mądrzej i skuteczniej z nim współpracować i nie popełniać błędów, które mogą zaważyć na jakości pracy.