Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Usługa faktoringu – dlaczego to polecane rozwiązanie dla firmy?

faktury online

Rynek usług faktoringowych rozwija się bardzo szybko w Polsce. Powstają nowe instytucje oferujące to rozwiązanie, a jednocześnie coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z niego. Dlaczego to polecana opcja dla firmy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Czy wiesz, że faktoring stosowano już w czasach kolonizacji Ameryki Północnej? Wówczas transport morski między kontynentami zajmował często kilka miesięcy. Dlatego pierwsi osadnicy sprzedający tytoń czy bawełnę na europejskie rynki otrzymywali zaliczki od banków, dzięki czemu mogli kontynuować swą pracę bez konieczności oczekiwania na zapłatę od kontrahentów.

Czym jest faktoring?

Obecnie faktoring bankowy https://www.firmowakasa.pl/faktoring/ to rodzaj usług oferowanych przez wyspecjalizowane instytucje finansowe, banki oraz niezależne spółki. Faktoring online polega na wykupieniu faktur z odroczonym terminem płatności przez firmę świadczącą usługi finansowe (czyli przez faktora). Poza faktorem, w procesie faktoringu wyróżnia się też faktoranta, czyli przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringowych, jak również kontrahentów faktorantów, określanych też często mianem dłużników.

Usługa ta dotyczy faktur nieprzeterminowanych, które zostały wystawione z tytułu sprzedaży usług i towarów. Korzystają z niej zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP, jak i duże firmy.

Zalety faktoringu

Faktoring to rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści firmie. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą w szybki i prosty sposób pozyskać pieniądze z tytułu sprzedaży usług bądź towarów z odroczonym terminem płatności. Usługa ta poprawia płynność finansową podmiotu gospodarczego, równocześnie oszczędzając jej czas. To opcja, która daje możliwość uniknięcia zatorów płatniczych, które stanowią poważny i częsty problem w przypadku wielu firm z różnych branż.

Ponadto faktorzy oferują też dodatkowe usługi związane z zawieraniem transakcji między firmami. Należą do nich m.in. pomoc w ściąganiu należności, prowadzenie rozliczeń czy też monitoring należności.

Rodzaje faktoringu

Ze względu na zróżnicowane potrzeby rynku i podmiotów gospodarczych, powstało kilka rodzajów usług faktoringowych.

Faktoring pełny pozwala na finansowanie należności z tytułu sprzedaży usług albo towarów z przeniesieniem ryzyka niewypłacalności kontrahenta z faktoranta na faktora. To polecana metoda służąca poprawie płynności finansowej firmy, ale również umożliwiająca uniezależnienie się od kontrahentów. To bardzo popularna opcja w Polsce. Faktoring pełny zwany jest także faktoringiem bez regresu.

Faktoring z regresem, inaczej zwany też niepełnym, to z kolei usługa pozwalająca na otrzymanie błyskawicznej zapłaty za sprzedaż usług lub towarów. Faktoranci nie przenoszą na faktorów ryzyka ewentualnej niewypłacalności.

Faktoring mieszany stanowi połączenie obu postaci faktoringu. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą korzystać z przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahenta, ale wyłącznie do konkretnej, określonej w umowie sumy. Po jej przekroczeniu przedsiębiorca sam ponosi ryzyko niewypłacalności. Jeżeli więc kontrahenci nie spełnią świadczenia na rzecz przedsiębiorcy, musi on sam dochodzić swych roszczeń, a ponadto rozliczyć się z faktorem.