Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Co to jest oprocentowanie kredytu?

Co to jest oprocentowanie kredytu

Kredyty gotówkowe, hipoteczne czy pożyczki to jedne z najpopularniejszych produktów finansowych dostępnych na rynku. Stanowią dodatkowe źródło finansowania w przypadku, gdy zgromadzone środki własne nie wystarczają do pokrycia kosztów związanych z planowanymi przedsięwzięciami. Należy jednak pamiętać o tym, że korzystając z tego rodzaju form pomocy należy nie tylko zwrócić bankowi kapitał, ale również pokryć koszty usługi. Jednym z najważniejszych parametrów okazuje się oprocentowanie kredytu, które znacząco wpływa na jego całkowity koszt.

Czym jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu stanowi podstawowy koszt związany ze spłatą zobowiązania wobec banku. Jego wysokość określana jest przez procentowy wskaźnik, na podstawie którego można oszacować wysokość odsetek kredytu w skali roku. Należy jednak pamiętać, że obok kapitału nie jest ono jedyną częścią składową miesięcznej raty.

Warto zaznaczyć, że oprocentowanie naliczane jest przez cały okres trwania umowy i obliczane jest na podstawie pozostałego kapitału do spłacenia. W praktyce oznacza to, że im bliżej terminu spłaty zobowiązania, tym niższe będą odsetki składające się na miesięczną ratę kredytu.

Wysokość oprocentowania kredytu lub pożyczki w dużej mierze zależy od polityki przyjętej przez daną instytucję finansową. Prawo reguluje jedynie maksymalne oprocentowanie kredytu, według którego nie może ono przekroczyć dwukrotnej wartości odsetek ustawowych. Dlatego też przed zaciągnięciem zadłużenia warto rozważyć oferty kilku banków i wybrać tę na najbardziej korzystnych dla nas warunkach.

Oprocentowanie kredytu a RRSO

Oprocentowanie oraz RRSO często używane są jako synonimy, jednak jest jeden z najczęściej popełnianych błędów. W praktyce są to dwa różne pojęcia, których nie należy ze sobą mylić – w przeciwnym razie można źle zrozumieć ofertę banku. Oprocentowanie zaliczane jest do RRSO, czyli całkowitych kosztów kredytu. Na RRSO natomiast oprócz oprocentowania składają się również inne elementy, takie jak np. prowizja czy dodatkowe koszty kredytowania, w tym te związane z obowiązkowym ubezpieczeniem.

Wartość RRSO pozwala zobrazować koszty związane z zaciągnięciem zadłużenia i sprawdzić, jaką ratę miesięczną będziemy przelewać bankowi. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza gdy chcemy szybko i sprawnie porównać oferty różnych podmiotów. Przy podejmowaniu decyzji bardzo pomocne okazują się również takie narzędzia jak np. kalkulator kredytowy Bankier SMART.

Oprocentowanie kredytu – sposoby prezentowania

W zależności od rodzaju kredytu lub pożyczki, możemy rozróżnić dwa podstawowe sposoby prezentowania ich oprocentowania. Pierwszy z nich, czyli oprocentowanie nominalne to nic innego jak stały wskaźnik wyrażany w procentach podawany w skali roku, na podstawie którego bank będzie naliczał odsetki od pożyczonego kapitału. Tego typu oprocentowanie najczęściej stosowane jest przy pożyczkach i kredytach gotówkowych

Oprocentowanie może również być przedstawione jako suma stopy bazowej oraz marży. Referencyjna wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, czyli WIBOR określa wartość pieniądza, który bank pożycza klientowi. Marża natomiast to nic innego jak cena kredytu, której wysokość jest ustalana indywidualnie przez każdą instytucję finansową, a w niektórych przypadkach można ją negocjować. Takie oprocentowanie jest charakterystyczne dla kredytów hipotecznych.

Oprocentowanie kredytu – stałe lub zmienne

Na rynku produktów bankowych znajdziemy kredyty ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wysokość oprocentowania jest taka sama przez cały okres trwania umowy i nie zmienia się wraz ze zmniejszeniem lub podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Kredytobiorca każdego miesiąca płaci taką samą ratę, niezależnie od zawirowań na rynkach finansowych.

Kredyt może być objęty również oprocentowaniem zmiennym, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Jego wysokość jest uzależniona zarówno od zmiennej stopy procentowej WIBOR, która aktualizowana jest co 6 miesięcy, jak również stałej marży narzuconej przez bank. W przypadku oprocentowania zmiennego można liczyć na obniżenie raty kredytu nawet o kilkaset złotych w momencie, gdy stopa oprocentowania spada. Działa to jednak również w drugą stronę – gdy ona wzrasta, analogicznie wzrasta również wysokość rat kapitałowo-ratalnych.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego i hipotecznego

Wysokość oprocentowania dla kredytów gotówkowych najczęściej różni się od wartości charakterystycznych dla kredytów hipotecznych. Wynika to z odmiennej specyfiku obu produktów finansowych. Hipoteka jest zdecydowanie lepiej zabezpieczona np. poprzez wkład własny, ubezpieczenie na życie i nieruchomość, jak również prawo banku do przejęcia domu lub mieszkania wskutek niewypłacalności konsumenta. Nie bez znaczenia pozostaje także dłuższy okres spłaty, który może wynosić nawet 35 lat. Z tego względu kredyt hipoteczny objęty jest niższym oprocentowaniem.

Kredyt gotówkowy charakteryzuje się znacząco wyższym oprocentowaniem, co wynika z kilku czynników. Po pierwsze, maksymalny okres kredytowania w polskich bankach wynosi 10 lat i udzielane są na mniejsze kwoty w porównaniu do kredytów hipotecznych. Procedura weryfikacji zdolności kredytowej jest również mniej skomplikowana i w większości ofert nie występuje konieczność zabezpieczania zobowiązania, np. poprzez wkład własny. W przypadku mniejszych kwot można złożyć wniosek kredytowy bez wychodzenia z domu – pożyczka gotówkowa przez Internet to rozwiązanie, które pozwala w szybki sposób otrzymać środki na konto i przeznaczyć je na dowolny cel.

Nie bez znaczenia pozostaje także sposób obliczania wysokości oprocentowania dla obu produktów finansowych. Kredyty gotówkowe i pożyczki najczęściej posiadają stałe oprocentowanie, podczas gdy konsumenci decydujący się na kredyt hipoteczny w zdecydowanej większości stawiają na oprocentowanie zmienne.