Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Czy wiesz, że możesz odzyskać swoje pieniądze łatwo i skutecznie?

odzyskanie pieniędzy

Wielu przedsiębiorców nie radzi sobie z przeterminowanymi fakturami. Nie podejmują próby uzyskania zapłaty mimo tego, że już dawno minął termin płatności. Z czasem sami popadają w problemy finansowe, tracą płynność i kondycja ich działalności staje się coraz gorsza. Tymczasem, mogli oni łatwo i skutecznie uzyskać zapłatę. Jak?

Firmy mają problemy ze ściąganiem wierzytelności

Kłopot z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nawet 90 proc. branży MŚP. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele, ale jedną z nich jest podejście do kwestii terminowego rozliczania się przedsiębiorców. Po jednej stronie mamy wierzycieli, którzy obawiają się przypominać dłużnikom o przekroczonym terminie zapłaty. Wydaje im się, że taki krok może spowodować, że ostatecznie stracą oni ważnego klienta, który przecież w końcu zawsze płaci. Tymczasem fakty są takie, że im dłużej będziesz zwlekać z poinformowaniem o zaległej zapłacie, tym większe ryzyko, że w ogóle jej nie uzyskasz. Zatem domagaj się pieniędzy, które Ci się należą.

Z drugiej strony niektórzy przedsiębiorcy mogą wykorzystywać fakt, że mimo przekroczenia terminu, nie podejmujesz próby uzyskania zapłaty. Dlatego regulują oni w pierwszej kolejności inne zobowiązania, a z Twoim zwlekają. Sytuacji nie poprawia pandemia, która dla wielu kontrahentów stała się wymówką, jeśli chodzi o nieterminowe płatności.

Z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że aż 80 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP spotkało się w czasie pandemii z większą liczbą nieetycznych zachowań wśród kontrahentów. Najczęściej występowało:

  • 35 proc. – niepłacenie w terminie,
  • 30 proc. – usprawiedliwianie swoich błędów pandemią koronawirusa,
  • 30 proc. – nieterminowe wywiązywanie się z umów i zobowiązań,
  • 20 proc. – niedbałe wywiązywanie się z zobowiązań,
  • 17 proc. – oszukiwanie na jakości produktu lub usługi,
  • 16 proc. – podnoszenie cen w trakcie lub na koniec umowy.

Jak widzisz, najczęściej pandemia stawała się uzasadnieniem braku terminowej płatności. Bardzo prawdopodobne, że dany przedsiębiorca ma problemy finansowe i nie jest w stanie podołać zobowiązaniom, ale w takiej sytuacji pozostawianie sprawy bez reakcji nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto podjąć rozmowy i ustalić przyczynę problemu. Jeśli kontrahent nie jest w stanie aktualnie zapłacić, to możesz mu zaproponować realny dla niego, wydłużony okres płatności. Ewentualnie możesz rozłożyć spłatę na raty – konkretne ustalenia to dobra decyzja.

Możliwe, że należność uzyskasz natychmiast po wysłaniu przypomnienia czy po rozmowie telefonicznej z klientem, ale nie zawsze tak będzie. Możesz spotkać się z brakiem jakiejkolwiek reakcji albo z ciągłym przesuwaniem terminu zapłaty. W takim przypadku nie proś się o swoje – wrzuć to do Payhelp, czyli internetowej platformy do windykacji. Jak to działa?

Windykacja online – sprawdź, jak odzyskać pieniądze dzięki Payhelp

Być może korzystanie z usługi firmy windykacyjnej kojarzy Ci się z wieloma formalnościami, koniecznością odbycia spotkań i długą, skomplikowaną umową. Tymczasem obecnie, dzięki internetowej platformie Payhelp, możesz zlecić odzyskanie należności bez wychodzenia z domu. W jaki sposób?

Wystarczy, że założysz konto na payhelp.pl i dodasz fakturę, która wymaga interwencji firmy windykacyjnej. Cała operacja zajmie Ci dosłownie kilka minut, a w ciągu 12 godzin od tego momentu eksperci zapoznają się ze sprawą i podejmą działania.

Pierwszy etap ma charakter polubowny i trwa ok. 35 dni. Przede wszystkim pamiętaj, że podejmowane są wyłącznie etyczne, zgodne z prawem kroki. Działania mogą stanowić motywację dla Twojego klienta. Wielu z nich nie wie, jak sobie poradzić z problemami finansowymi, boją się kontaktu z wierzycielem. Tymczasem, dzięki podjętym rozmowom, są w stanie wyjść na prostą – ustalić zasady zapłaty, które są do zaakceptowania dla obu stron. Sukcesywnie mogą wyjść z zadłużenia i przywrócić sobie płynność.

Niestety, ale część dłużników, mimo składanych im propozycji i tak nie decyduje się na uregulowanie należności. W takim przypadku Payhelp sugeruje wejście na drogę sądową – zespół radców prawnych przygotuje pozew, który zostanie złożony w Twoim imieniu. Środki trafią na Twoje konto w ciągu 14 dni od uzyskania zapłaty.

Zastanawiasz się, jaka jest skuteczność windykacji? W Payhelp w przypadku działań polubownych wynosi ona do 73 proc., natomiast przy działaniach sądowych – do 83 proc., zatem prawdopodobieństwo otrzymania pieniędzy jest bardzo duże. Co istotne, nie poniesiesz żadnych kosztów działań polubownych – prowizję dla Payhelp uiścisz wyłącznie wówczas, gdy firma odzyska należność. Jeśli to się nie powiedzie, to nie zapłacisz ani grosza.