Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Dlaczego studia MBA oferują znakomity zwrot z inwestycji (ROI)?

studia podyplomowe MBA

Artykuł sponsorowany

Wiele osób uważa, że studia MBA są przepustką do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Co prawda ukończenie tych studiów nie wiąże się z uzyskaniem nowego tytułu naukowego, ale wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki są bardzo cenione przez pracodawców i stanowią opłacalną inwestycję.

Czym są studia podyplomowe MBA?

Studia MBA, czyli Master of Business Administration, to studia podyplomowe z zakresu zarządzania przeznaczone przede wszystkim dla kadry menedżerskiej. Jest to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i zdolności biznesowych. Warto pamiętać, że są to zajęcia przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć nowe, wszechstronne umiejętności z zakresu menadżerstwa, ale które znają już podstawy marketingu i zarządzania.

Ogromną zaletą studiów MBA jest nacisk na praktyczną stronę kształcenia. Zajęcia prowadzone są na przykładach konkretnych przypadków biznesowych. Studenci mają możliwość weryfikacji własnych poglądów i wiedzy w zderzeniu z najnowszymi trendami w zarządzaniu.

Studia MBA po raz pierwszy pojawiły się w latach pięćdziesiątych XX wieku, w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce na uczelniach programy MBA pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Aczkolwiek, należy pamiętać, że studia podyplomowe MBA są płatne. Ale nie warto się tym zrażać, gdyż uczelnie umożliwiają rozłożenie opłat w czasie, a cała inwestycja w studia przyniesie zyski w postaci awansu czy podwyżki wynagrodzenia.

Program studiów

Studia MBA zazwyczaj trwają 2 lata. Można wydzielić 4 rodzaje studiów podyplomowych MBA:

  • podstawowe studia MBA, przeznaczone dla zawodowych menedżerów,
  • Executive MBA (Executive Master of Business) – skierowane do najbardziej doświadczonej kadry menedżerskiej,
  • global executives, czyli studia przeznaczone dla menedżerów pracujących w instytucjach międzynarodowych
  • oraz MBA branżowe skierowane do kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji (np. finansiści, HR czy IT).

Program studiów Master of Business Administration uwzględnia takie zagadnienia, jak finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie biznesowe, przywództwo czy doskonalenie zdolności decyzyjnych.

Dla osób, które pracują, a dodatkowo liczą na zdobywanie wykształcenia w określonej specjalizacji, przygotowany jest indywidualny tok studiów.

Program studiów MBA obejmuje globalne spojrzenie na aspekty zarządzania, nie tylko przedsiębiorstwem, szczególnie jeśli kadra wykładowców to praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem.

Rekrutacja

Na studia MBA mogą zgłaszać się osoby z wyższym wykształceniem, a ponadto wymagane są umiejętności komunikacyjne, umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, zdolność do działania w stresujących warunkach i pod presją czasu. Od kandydatów na studia podyplomowe oczekuje się również kompetencji w zakresie analizy danych oraz wyciągania prawidłowych wniosków.

Aby dostać się na studia MBA, trzeba nie tylko posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich czy magisterskich, ale bardzo często uczelnie wymagają, aby kandydaci posiadali minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Jakie kompetencje zdobywają absolwenci studiów MBA?

Studenci MBA rozwijają:

  • umiejętności prowadzenia negocjacji biznesowych,
  • umiejętności przydatne w procesie dostosowania przedsiębiorstwa do zmian zachodzących na rynku,
  • umiejętności analizy danych w celu poprawy efektywności i wydajności organizacji,
  • umiejętności kierowania zespołem (w tym motywowanie pracowników oraz inspirowanie ich do osiągania celów organizacyjnych),
  • umiejętności przedsiębiorcze, dzięki którym absolwenci mogą tworzyć nowe biznesy i rozwijać istniejące,
  • oraz umiejętności komunikacyjne, czyli absolwenci są w stanie przedstawiać swoje pomysły i wyniki analiz w przekonujący sposób.

Na studiach studenci zdobywają merytoryczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji oraz uczą się szybko rozwiązywać problemy. Ponadto, zaznajomieni są z technikami analizy finansowej i strategicznej, które pomagają w podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych.

dyplom i biret absolwenta

Gdzie absolwenci studiów podyplomowych mogą znaleźć pracę?

Absolwenci studiów MBA mogą zdecydować się na kontynuowanie edukacji, staranie się o awans albo założyć własną firmę. Kompetencje i wiedza zdobyta podczas studiów podyplomowych MBA umożliwiają rozwinięcie wielkiej kariery we właściwie każdej branży: przez finanse i marketing, poprzez coaching i logistykę aż po przemysł, handel, a nawet sektor publiczny.

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe Master of Business Administration z powodzeniem mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Co więcej, prestiżowy dyplom nie tylko umożliwia kandydowanie do rady nadzorczej, ale też znacznie ułatwia rozwinięcie kariery za granicą.

Ponadto, dyplom MBA znacznie ułatwi podjęcie pracy zawodowej w dużych firmach konsultingowych, w placówkach księgowych czy bankach inwestycyjnych.

Dlaczego warto pójść na studia podyplomowe Master of Business Administration?

Inwestycja w studia MBA przynosi wiele korzyści – nie tylko w postaci wyższego wynagrodzenia. Według opublikowanego w kwietniu 2022 roku Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w roku 2021 magistrowie z dyplomem MBA zarabiali o 95 proc. więcej niż magistrowie nieposiadający tego dyplomu. Warto wiedzieć, że bardzo często pracodawca wymaga od osób starających się o najwyższe stanowisko kierownicze przedstawienia dyplomu ukończenia programu MBA.

Kompetencje zdobyte podczas studiów MBA są niezwykle pożądane na rynku pracy – treści przekazywane na studiach są uniwersalne, dzięki czemu łatwo znaleźć pracę we właściwie każdej dziedzinie.

Studia MBA odgrywają także dużą rolę w budowaniu pewności siebie, dzięki czemu tak wielu absolwentów tego kierunku decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.