Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Hipoteka przymusowa – co warto wiedzieć?

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa to skuteczne narzędzie mające na celu zabezpieczenie spłaty określonej wierzytelności. Niewiele ma zatem wspólnego z hipoteką, jaką większość z nas kojarzy z kredytem na zakup domu czy mieszkania. Hipoteka przymusowa pozwala wierzycielowi dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń. Zobacz, co warto wiedzieć na ten temat!

 Do ustalenia hipoteki przymusowej nie jest potrzebna zgoda właściciela nieruchomości. Wystarczy tytuł wykonawczy stwierdzający istnienie i wysokość wierzytelności lub postanowienie zabezpieczające roszczenie pieniężne powoda. Jaka jest maksymalna wysokość hipoteki przymusowej? Czy można sprzedać nieruchomość objętą taką hipoteką? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej!

Ustanowienie hipoteki przymusowej – jak przebiega?

Są sytuacje, w których hipoteka przymusowa okazuje się najszybszym i najskuteczniejszym narzędziem zabezpieczenia roszczenia, a także skłonienia stron do ugodowego zakończenia sporu. Jak ustanowić taką hipotekę? Konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Tytuł egzekucyjny

Podstawą do wpisania hipoteki przymusowej do księgi wieczystej jest tytuł egzekucyjny, czyli na przykład prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie sądu albo referendarza sądowego, ugoda zawarta przed sądem, postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia lub postanowienie prokuratora. Wysokość hipoteki przymusowej nie może przekraczać sumy, która wynika z treści takiego dokumentu. Jeśli więc w tytule wykonawczym ujęto kwotę np. 100 000 zł, to właśnie do tej kwoty będzie ograniczone zabezpieczenie hipoteczne.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej może złożyć wierzyciel, który posiada już tytuł wykonawczy. Wniosek na urzędowym formularzu należy złożyć do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych. Niezbędne jest także dołączenie stosownych dokumentów, stanowiących podstawę dokonania wpisu, a także wniesienie opłaty stałej w wysokości 200 zł.

Hipoteka przymusowa a sprzedaż nieruchomości

Hipoteka przymusowa sama w sobie nie stanowi przeszkody do sprzedaży obciążonej nią nieruchomości. Przepisy wyraźnie jednak zaznaczają, że po sprzedaży taka hipoteka przymusowa staje się problemem nowego właściciela domu czy mieszkania. To zazwyczaj skutecznie odstrasza potencjalnych kupujących, sprawiając, że sprzedaż nieruchomości w praktyce staje się niezwykle trudna.

Co więcej, hipoteką przymusową można obciążyć nie tylko samą nieruchomość, ale również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy prawo użytkowania wieczystego. Mając tę świadomość, większość dłużników postanawia zrobić wszystko, co w ich mocy, aby spłacić zadłużenie w całości lub przynajmniej w znaczącej części. Właśnie dlatego ustanowienie hipoteki przymusowej jest tak skutecznym narzędziem wywarcia nacisku na dłużniku i zwykle pozwala załatwić sprawę dość szybko. Hipoteka wygasa bowiem dopiero w chwili spłaty wierzytelności będącej podstawą wpisu do księgi wieczystej – po złożeniu stosownego wniosku.