Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna w 2024

biuro rachunkowe

Przepisy podatkowe w Polsce co jakiś czas ulegają większym lub mniejszym zmianom. Z pewnością jedną z kluczowych reform w tym zakresie było wprowadzenie Nowego Ładu. Po tym wydarzeniu polskie prawo podatkowe zmieniło się znacząco, co przysporzyło wielu osobom sporych problemów w zrozumieniu nowych przepisów i stosowaniu się do nich. Zmiana ta dotknęła również kwestii wpływu sprzedaży środków trwałych na obliczanie składki zdrowotnej. Czy w roku 2024 można spodziewać się jakiś zmian w tym temacie, czy obowiązujące dotychczas przepisy pozostają takie, jak były?

Jak sprzedaż środka trałowego wpłynie na wysokość składki zdrowotnej? –  mówi księgowy z biura rachunkowego w Warszawie

Przepisy wskazują jasno. W 2024 roku sprzedaż środka trwałego przez daną osobę będzie miała wpływ na wysokość składki zdrowotnej, którą odprowadza. Warto jednak pamiętać, że sposób obliczania tej składki różnić się będzie w zależności od formy opodatkowania danej działalności gospodarczej.

Księgowy z biura rachunkowego Partner Gospodarczy tłumaczy, że „W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem, wysokość składki związana jest z wysokością uzyskanego przez nich przychodu. Sprzedaż środka trwałego zwiększa przychód, a to skutkuje przekroczeniem limitu składki zdrowotnej i wzrostem tej kwoty”.

Przykładowo w roku poprzednim limity przychodów do składki zdrowotnej wyglądały następująco:

  • do 60 000 zł – składka zdrowotna wynosiła 376,16 zł miesięcznie,
  • od 60 000 zł do 300 000 zł – składka wynosiła 626,93 zł miesięcznie,
  • powyżej 300 000 zł – składka wynosiła 1128,48 zł miesięcznie.

W przypadku skali podatkowej lub podatku liniowego, obliczanie składki zdrowotnej uwzględnia dochód, w tym przychód ze sprzedaży środków trwałych. Dochód ten nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przed 1 stycznia 2022 roku. Jeśli wiec dany środek trwały został całkowicie zamortyzowany przed tą datą, do dochodu dodaje się tylko różnicę między kwotą sprzedaży a umorzoną wartością danego środa trwałego. Ponadto odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu przed 2022 rokiem, traktowane są jak nieumorzona wartość zbywanego środka trwałego, co oznacza, że nie powiększają dochodu ze sprzedaży składnika majątku trwałego wchodzącego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej, ale jednocześnie nie zmniejszają również straty poniesionej na tej transakcji.

biuro rachunkowe w Warszawie

Zmiany w przepisach w 2024 roku

Obecnie sposób ustalania składek zdrowotnych i wpływ sprzedaży środków trwałych na te wartości pozostaje bez zmian. Regulowany jest przez dotychczasowo obowiązujące przepisy, których przestrzega każde biuro rachunkowe Warszawa. Jednak zmiana rządu w Polsce może w niedalekiej przyszłości przynieść wiele zmian. Z tego też względu warto śledzić na bieżąco ten temat. Chcąc uzyskać profesjonalne wsparcie w tym temacie i przygotować się na potencjalne zmiany w przepisach podatkowych, dobrze jest zasięgnąć pomocy w biurze rachunkowym.