Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Bank ING poszerza ofertę emerytalną – IKZE Inwestycyjne

ing bank

W systemie Moje ING pojawiła się nowa oferta. ING Bank Śląski od teraz oferuje Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oparte na funduszach inwestycyjnych.

Nowe możliwości zabezpieczenia emerytalnego

Nowa oferta ING opiera się o fundusze sterowane przez NN Investment Partners TFI. Dostępnych jest dwadzieścia sześć funduszy różniących się pod względem poziomu ryzyka i zysków, a jednorazowo możliwe jest zakupienie 10 funduszy. Fundusze  należą do kategorii K, która odznacza się niższą opłatą za zarządzanie. Co więcej, klient ponosi jedynie podatek zryczałtowany, ponieważ wypłata zysku następuje bez podatku Belki. Wpłaty na IKZE są uwzględniane w deklaracji podatkowej i umożliwiają uzyskanie dodatkowej ulgi. Zaletą jest również niezależne od zgromadzonej kwoty oprocentowanie w wysokości  0,30 %.

Daniel Szewieczek, Dyrektor Banku odpowiedzialny za oszczędności inwestycje w ING Banku Śląskim, podkreśla:

Stale zachęcamy klientów do dywersyfikacji portfela produktów, które wykorzystują do odkładania na przyszłość. IKZE Inwestycyjne to kolejny element, który wspiera nasze podejście, dopełniając ofertę emerytalną dostępną dla klientów ING. Nowe IKZE działa w oparciu o fundusze inwestycyjne i dedykowane jest do długoterminowego odkładania środków na emeryturę.

Proste i wygodne odkładanie na emeryturę

Konto można bezpłatnie założyć i prowadzić w systemie Moje ING. Do zawarcia umowy niezbędne jest jednak wypełnienie ankiety inwestycyjnej MIFID i podpisanie Umowy pośrednictwa. Pierwsza wpłata to minimalnie 50 zł, następne wpłaty czy wypłaty są dobrowolne i darmowe. Bank nie pobiera opłat za zakup funduszy i przemieszczanie środków pomiędzy dostępnymi funduszami. Właściciel konta może skorzystać z Dyspozycji Regularnego Inwestowania (DRI) i ustalić stałą miesięczną kwotę wpłaty.

Normy prawne

Zgodnie z obowiązującym prawem w 2021 roku limit IKZE wynosi 6310, 80 zł (9466,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność). Spadek lub wzrost wartości jednostki nie ma wpływu na limit wpłat na IKZE na dany rok, a kwota limitu jest wyliczana w oparciu o wpłaty, a nie końcowe saldo.

ING Bank Śląski powstał w wyniku wyodrębnienia z NBP w 1988 roku, a trzy lata później z banku państwowego przekształcił się w spółkę akcyjną. Od 1994 roku jego akcje obecne są na GPW. Większościowym udziałowcem banku jest holenderska Grupa ING. W 2001 roku Bank Śląski połączył się z ING Bank N.V Odział w Warszawie i odtąd bank występuje pod szyldem ING Bank Śląski. 4 kwietnia 2016 Prezesem Zarządu Banku stał się Brunon Bartkiewicz.

Źródło: ING, PRNews

Opracowała: Weronika Walasek

Powiązane artykuły

Bank PKO BP informuje o przerwie technicznej. Prace serwisowe także w ING Banku Śląskim

teoriabiznesu.pl

Inicjatywa Fundacji CoderDojo oraz ING Banku Śląskiego, dzięki której rozwijają się technologiczne talenty

teoriabiznesu.pl

ING Bank Śląski wyróżniony certyfikatem prostej polszczyzny

teoriabiznesu.pl