Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze

Niedoubezpieczenie to jeden z problemów wynikających z rosnącej inflacji

Gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej próbują przetrwać burzę ekonomiczną związaną z gwałtownym wzrostem inflacji i eskalacją cen. Pojawiło się jednak nowe niepokojące zagrożenie – ryzyko niedoubezpieczenia. Z czym jest związane?

Nasz region  doświadcza bezprecedensowego wzrostu cen energii, surowców przemysłowych, materiałów budowlanych i kosztów pracy, które dotyczą każdego sektora gospodarki. Dla ubezpieczeń stanowi to ogromne wyzwanie, gdyż precyzyjne oszacowanie sum ubezpieczenia staje się coraz trudniejsze. Konsekwencje niedoszacowania wartości ubezpieczonego mienia mogą być poważne, narażając ubezpieczonych na ryzyko finansowe i potencjalnie komplikując proces odszkodowawczy w przypadku zgłoszenia szkody.

Skutki niedoubezpieczenia są odczuwane na całym świecie, nie tylko w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, powodując poważne konsekwencje dla klientów. Zjawisko to występuje, gdy określona w polisie suma ubezpieczenia znacznie odbiega od faktycznej wartości nieruchomości.

Co mogą zrobić klienci?

Aby przeciwdziałać skutkom niedoubezpieczenia, klienci przede wszystkim powinni dołożyć należytej staranności przy deklarowaniu wartości swojego majątku w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, ponieważ w przypadku ubezpieczeń majątkowych to klienci ponoszą odpowiedzialność za określenie prawidłowej sumy. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do konieczności zastosowania zasady proporcji. Zgodnie z jej zapisami  ubezpieczający otrzymują wypłaty odszkodowań pomniejszone w stopniu, który jest równy stosunkowi sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia. Na przykład jeśli ubezpieczony deklaruje sumę ubezpieczenia w wysokości 75% faktycznej wartości, otrzyma tylko 75% wartości odszkodowania. Ponadto ważne jest zrozumienie, że zasada proporcji dotyczy nie tylko szkód całkowitych, ale także częściowych.

Obecnie problemy niedoubezpieczenia pojawiają się częściej niż w przeszłości. Często dotyczą umów wieloletnich, w których sumy ubezpieczenia nie były aktualizowane przez  dwa, trzy lata. Gwałtowny wzrost inflacji w ciągu ostatniego roku pogłębia ten problem sprawiając, że nawet sumy ubezpieczenia zaktualizowane rok temu mogą być nieadekwatne. Aby uniknąć potencjalnych strat, ubezpieczający powinni uwzględnić wpływ inflacji i niezwłocznie zaktualizować sumę ubezpieczenia.

Gwałtowny wzrost inflacji od końca 2021 roku skłonił wielu klientów ubezpieczeniowych do rewizji swoich sum ubezpieczenia w 2022 roku. Dla przykładu Colonnade Insurance odnotowała, że aktualni klienci firmy podnieśli sumy ubezpieczenia o ponad 10% w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2023 r.  Trend wzrostowy jest zachęcający i godny pochwały, ale trwały charakter inflacji wymaga ciągłego zaangażowania w dostosowywanie ochrony ubezpieczeniowej do dynamicznie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

Adrian Jurubiţă, Lider Działu Ubezpieczeń Majątkowych w Colonnade Insurance podkreśla znaczenie regularnej aktualizacji sum ubezpieczenia w celu dopasowania do aktualnych warunków rynkowych. Doradza: Inflacja rozprzestrzenia się po regionie, powodując utrudnienia w oszacowaniu kosztów odtworzenia, kosztów pracy. Aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem niedoubezpieczenia, zachęcamy klientów do corocznej rewizji sum ubezpieczenia, aby dostosować je do stale zmieniającego się krajobrazu gospodarczego.

Niedoubezpieczenie stanowi również istotny problem w ubezpieczeniach kierowanych do klienta indywidualnego, takich jak ubezpieczenie domu. Ale w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych konsekwencje mogą być szczególnie bolesne, ponieważ szkody w mieniu lub roszczenia osób trzecich mogą nie być odpowiednio pokryte przez ubezpieczenie. Współpraca pomiędzy ubezpieczycielami i klientami będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ubezpieczających i ograniczania ryzyka niedoubezpieczenia.

Doradzamy klientom, aby byli proaktywni i regularnie aktualizowali swoje sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zarówno osoby prywatne, jak i firmy będą mogły lepiej radzić sobie w tych niepewnych czasach, zachowując większą odporność i bezpieczeństwo finansowe – podsumowuje Tomasz Skwara, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce.

Powiązane artykuły

Życie na kredycie: 72% kredytobiorców dotkliwie odczuwa wzrost rat

teoriabiznesu.pl

Jak zmniejszyć negatywny wpływ inflacji na firmę?

teoriabiznesu.pl

Inflacyjny optymizm na rynku

teoriabiznesu.pl