Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Blisko ludzi Pieniądze Reklama

Prawa konsumenta, a Inspekcja Handlowa

Prawa konsumenta

W związku z wieloma nieprawidłowościami zgłaszanymi przez konsumentów i kontrole, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował listę praw, które przysługują konsumentom. Zwrócono w nich szczególną uwagę na ceny produktów i ich oznaczenia. Zauważone nieprawidłowości konsumenci mogą zgłaszać do Inspekcji Handlowej.

Prawa konsumenta

  • „Cena jest jednym z głównych kryteriów, którymi konsumenci kierują się podczas zakupów” – czytamy na stronie UOKiK. Powinna ona być umieszczona na towarze, lub w jego pobliżu, tak aby była widoczna dla kupującego.
  • Sprzedawca ma obowiązek podawać ceny jednostkowe, za kilogram, litr, 100 gramów i sztukę. Ułatwi to konsumentowi porównanie cen produktów.
  • Jeżeli podczas skasowania produktu jego cena okaże się wyższa niż ta umieszczona na towarze lub półce, konsument ma prawo do zwrotu różnicy w cenie.
  • O każdych nieprawidłowościach najlepiej zawiadomić Inspekcję Handlową.

Inspekcja Handlowa

Czym jest Inspekcja Handlowa? Jest to wyspecjalizowany organ kontroli, który został powołany do tego, aby pilnować interesów i praw konsumentów.

Jakie są zdania Inspekcji Handlowej?

  • kontrola legalności i rzetelności działania firm, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
  • prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
  • organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych
  • porady konsumenckie

Powiązane artykuły

Operator sieci Plus z karą od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

teoriabiznesu.pl

Jakość paliwa sprawdzimy na stronie UOKiK

teoriabiznesu.pl

Zmiana stóp procentowych, a oprocentowanie kredytów

teoriabiznesu.pl